Denne kvartetten på medisin A ved UNN Harstad har ikke mistet humøret under en krevende pandemiperiode. De har skaffet seg masse nyttig erfaring, også med positivt fortegn. Fra venstre: Julie Bygland (enhetsleder), Synniva Henriksen (sykepleier), Sigrid Karlstrøm (sykepleier) og Kine Bonde (helsefagarbeider). Foto: Per-Christian Johansen

– Pandemien har også gitt oss noe positivt

Denne kvartetten på medisin A ved UNN Harstad har ikke mistet humøret under en krevende pandemiperiode. De har skaffet seg masse nyttig erfaring, også med positivt fortegn. Fra venstre: Julie Bygland (enhetsleder), Synniva Henriksen (sykepleier), Sigrid Karlstrøm (sykepleier) og Kine Bonde (helsefagarbeider). Foto: Per-Christian Johansen

Drøyt to år har gått siden pandemialarmen gikk. Også ved UNN Harstad har det medført svært krevende arbeidsdager. Men det positive er at de ansatte har økt samholdet og samarbeidet bedre.

Ved medisin A var Julie Bygland (37) ansatt som drifts- og fagsykepleier i mars 2020. Avdelinga ble umiddelbart rigget for å kunne ivareta covidpasienter i fire isolater i starten av pandemien.

Ett år inn i pandemien rykket hun opp som enhetsleder ved avdelinga, og har dermed blitt mange erfaringer rikere siden mars 2020.

Enhetsleder Julie Bygland gjennomgår vakttavla som viser innlagte pasienter og ansatte som er på jobb, her sammen med sykepleierne Sigrid Karlstrøm og May Kristin Roer. Foto: Per-Christian Johansen

Nyttig samarbeid

– Det har vært artig å se hvordan vi – på et relativt lite sykehus – har utviklet et nærere samhold gjennom pandemien. For vår del har det vært helt nødvendig med et godt samarbeid med blant andre ortopedi, kirurgi og rehabilitering. Vi har delt på ressurser, og etter hvert kunnet flåtestyre medisinske pasienter mellom avdelingene ved behov og beholdt covidpasientene på medisin A , sier Julie Bygland.

Dette har vært ekstra nyttig i de mest krevende periodene ved UNN Harstad.

– I starten var det meste nytt og usikkert. Etter hvert fikk vi på plass rutiner og var mer forberedt. Men det har vært krevende, ikke minst med tanke på smittevern og perioder med mange ansatte ute i karantene. Da har samarbeidet med andre avdelinger vært nyttig, sier Bygland.

Den heftige jula 2020

Hun minnes spesielt en periode i desember 2020. Fortsatt var pandemien på et usikkert stadium, og intern smitte var det siste som sto på ønskelisten til jul. I stedet ble adventstiden preget av ukjent smitte på avdelingen.

Både pasienter og ansatte ble smittet og havnet i karantene. Den daglige drifta ble kraftig redusert og utfordret.

– Konsekvensen ble at vi måtte lukke ned nesten hele avdelingen (medisin A red. anm.) og ta i bruk medisin B. Det var en ekstremt krevende periode, der vi tross strenge smittevernrutiner fikk plutselige positive testsvar blant ansatte. Jeg husker det kom et overraskende positivt prøvesvar på julaften. Det var et slag i magen, sier enhetslederen.

Fortsatt er smittevernbekledning nødvendig i møte med isolerte covidpasienter for Synniva Henriksen og kollegene hennes . Foto: Per-Christian Johansen

Episoden ble etterfulgt av et stort smitteutbrudd i Harstad der nærmere 100 personer ble smittet i løpet av noen romjulsdager. Enda flere havnet i karantene. Det ble iverksatt strenge tiltak i hele Harstad kommune.

– Da måtte vi for første gang bruke alle fire isolatene samtidig, og også arealer som ikke var egnet til det, sier Bygland.

Lærerik periode

De unge sykepleierne Sigrid Karlstrøm, Synniva Henriksen og helsefagarbeider Kine Bonde har alle fått mange nye erfaringer i løpet av to år med pandemi. Og de har fortsatt arbeidsgleden med seg i det daglige arbeidet.

– Det har vært interessant, spennende og lærerikt. I starten visste vi ikke omfanget. Underveis har det vært krevende, spesielt med smitte i egen avdeling. Men den pandemierfaringen vi har fått gjør oss godt forberedt for liknende hendelser i fremtiden, sier Synniva og Kine.

Sigrid Karlstrøm skryter av kollegene ved UNN Harstad.

– Vi har merket en mer krevende arbeidssituasjon, men jeg må berømme alle ansatte som har stått på og jobbet godt i lag. Vi har også møtt masse tålmodighet hos pasientene, og de pårørende har vært imøtekommende, sier Karlstrøm.

– Så må vi huske på at det har vært mye tøffere andre steder enn hos oss, legger hun til.

Dette apparatet kontrollerer livsviktige organer hos pasientene og ble kjøpt inn og tatt i bruk under pandemien. Det har sørget for at ansatte på intensiven har kunnet overvåke covidsyke pasienter ved medisin A, og vært til stor hjelp for Sigrid Karlstrøm og hennes kollegaer. Foto: Per-Christian Johansen

Inspirerende samhold

Den siste tiden – etter at Omikron overtok som den dominerende covidvarianten i Norge – har også medisin A fått merke økt pågang av pasienter. Skrøpelige eldre har samtidig vært ekstra utsatt. Det har også resultert i tre covidrelaterte dødsfall den siste tiden, de første ved UNN Harstad under pandemien.

– Vi kan ikke senke skuldrene helt enda. Den økte smitten har blant annet gitt oss stort sykefravær en periode. Vi må fortsette med smittevernrutiner for å beskytte pasientene, og ser at skrøpelige eldre med underliggende alvorlig sykdom er mer utsatt akkurat nå, sier Julie Bygland, før hun avslutter:

– To år med pandemi har gjort noe med oss, ikke minst på grunn av avstandskrav og bruk av smittevernutstyr. Men vi har også lært mye, og det har vært artig og inspirerende å oppleve samarbeidet og samholdet mellom ansatte ved ulike avdelinger. Det har vært positivt for UNN Harstad og er noe jeg ønsker å ta med i fortsettelsen.

LES OGSÅ:

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.