Astrid Weber, erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken, har sammen med sykepleier Annika Alexandersen undersøkt hva pasienter legger vekt på når et nytt bygg for psykisk helse og rus skal settes opp.

Pasientene bekymret for urolige omgivelser i Breivika

Astrid Weber, erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken, har sammen med sykepleier Annika Alexandersen undersøkt hva pasienter legger vekt på når et nytt bygg for psykisk helse og rus skal settes opp.

22 pasienter har deltatt i en undersøkelse om hva som er viktig for dem når nytt sykehusbygg for psykisk helsevern og rus skal bygges.

Et nytt sykehusbygg for psykisk helse og rus skal bygges i Tromsø. Enten på Åsgård, i Breivika eller som en delt løsning på begge tomtene. UNN-styret avgjør tomtevalget 19. mai.

Som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet er det nå gjennomført en undersøkelse der 22 pasienter har fortalt hva som er viktig for dem, og hvilke forventninger de har til et nytt bygg.

Undersøkelsen er gjort etter metoden «Bruker Spør Bruker» (BSB), utviklet av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT). 22 deltakere med pasienterfaring fra psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling deltok.

Sentrale problemstillinger i undersøkelsen:

  • Hvilke forventninger har pasienter til fremtidens behandlingstilbud og et nytt sykehusbygg?
  • Hva kjennetegner kvalitet i behandlingstilbudet, samarbeid, kompetanse hos ansatte og ønsker til nytt sykehusbygg.

Deltakernes innspill, både med synspunkter på nåsituasjon, behov for behandlingstilbud og forventninger til nytt sykehusbygg, har gitt BSB et riktig materiale. BSB har dermed gitt en bred framstilling for å synliggjøre de mange innspillene som kom frem.

– Vi gjorde flere funn. Noe som kom tydelig frem er at deltagerne var opptatt av at et nytt sykehusbygg bør tilrettelegge for aktivitet, direkte utgang til uteområder, oppfylle krav til nødvendig helsehjelp, samt kunst som gjenspeiler den nordnorske folkekulturen. Det fremkom også en tydelig forventing om at spesialisthelsetjenesten må ha spesialiserte- og recoveryorienterte behandlingstilbud, sier erfaringskonsulent Astrid Weber. Hun har sammen med kollega Annika Alexandersen hatt ansvaret for brukerundersøkelsen.

Les også: Styreleder Linaker forberedt på debatt rundt Breivika-alternativet

Beliggenhet betyr mye

Deltagerne var opptatt av beliggenhet til det nye sykehuset. Her fremkom behov for rolige omgivelser, nærhet til uteområder disponert av sykehuset, begrense støy og tilgjengelighet uten trengsel på for eksempel buss.

Samtlige deltakere ytret bekymring for hvordan dette skulle ivaretas ved eventuelt nytt bygg i Breivika, og det fremkom ønske om å beholde sykehuset på nåværende tomt. Det fremkom også innspill på størrelse på avdelinger og antall rom, og kvaliteten på bygg med hensyn til innholdet i selve behandlingstilbudet.

– Deltakerne var opptatt av at det som fungerer bra i dag ved de ulike behandlingstilbudene må ivaretas og videreføres. Videre ble viktigheten av å få på plass gode arealer som fremmer helse og recoveryprosesser vektlagt. Deltakerne etterspurte behandlingstilbud med struktur, da både med stabilitet og fleksibilitet, sier Annika Alexandersen.

Hele rapporten kan du lese her.

Les også: Ledere og fagpersoner på Åsgård uenig i at Breivika er det beste alternativet

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.