Pasientrettede mål trigger forbedringsarbeid

Når Hege Andersen (46) tirsdag 15. mars disputerer på sin forskning om pasientforløpsprosjekter i UNN, presenterer hun resultater som viser at lokale tilpasninger og involvering på tvers av profesjoner er vel så viktig som metodikken.

disputas
Hege Andersen er klar til å disputere på sin forskning om pasientforløpsprosjekter i UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Siden 2008 har UNN jobbet systematisk med nærmere 40 pasientforløpsprosjekter etter Lean-metodikken. Målet har vært å øke kvaliteten og forbedre resultatene for pasientene.

De 17 første prosjektene har dannet grunnlaget for forskningen Hege Andersen har beskrevet i sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiT.

– Jeg har sett på hvilke faktorer som har påvirket de ulike pasientforløpsprosjektene. Hvorfor har noen lyktes bedre enn andre, og hva må til for at prosjektene skal gi varig gode resultater, sier Andersen.

Nøkkelfaktorer

Doktorgraden oppsummerer at fem av de 17 prosjektene kan betegnes som vellykket gjennom å ha oppnådd varig gode resultater. 10 beskrives som akseptable, mens to av prosjektene karakteriseres som lite vellykket.

Blant de positive funnene fremhever Andersen følgende nøkkelfaktorer for å lykkes med endring i UNN:

  • Pasientrettede mål trigger og motiverer ansatte.
  • Metodikk er ikke avgjørende. Lokal tilpasning og involvering er viktig.
  • Klinikkovergripende arbeid med tverrfaglige team bidrar positivt.
  • En omfattende prosjektorganisasjon.
  • Involvering av tillitsvalgte og verneombud

– Det har kommet mye bra ut av prosjektene i UNN. Men vi kan fortsatt bli bedre, gitt at det investeres mye tid og krefter i forbedringsarbeid. Ikke minst med tanke på å rigge organisasjonen til å gjennomføre prosjektene og skreddersy dem til de lokale forholdene, sier Hege Andersen.

Analyser og ekspertrangering

Doktorgraden har hun jobbet med siden 2010 ved siden av sitt daglige virke som rådgiver for direktøren. Hun har etablert et kunnskapsgrunnlag gjennom internasjonal Lean-litteratur og deretter vurdert nøkkelfaktorer opp mot lokale faktorer ved UNN.

Det er også gjennomført en regresjonsanalyse for å se på sammenhenger mellom trekk ved organiseringen og grad av vellykkethet i prosjektene, med utgangspunkt i rangeringer foretatt av et ekspertpanel bestående av 11 erfarne Lean-konsulenter.

– Gjennom doktorgraden har jeg fått muligheten til å se UNN organisatorisk i kortene, og prøver å gi svar på hva vi ytterligere kan oppnå i forbedringsarbeid og hva som må til for å lykkes, avslutter Hege Andersen.

Her finner du mer informasjon om tirsdagens disputas.

Fakta Lean:

Lean er en videreføring av en filosofi som ble satt sammen i japansk bilindustri for over 50 år siden. Mangel på kvalifisert arbeidskraft gjorde det nødvendig å optimalisere arbeidsprosessene. Den japanske motvekten til masseproduksjon danner grunnlaget for den filosofien vi i dag kaller Lean.

De siste årene har Lean gjort sitt inntog i servicebedrifter, offentlige kontorer og helsevesen verden over. Det beskrives som en av de mest brukte tilnærmingen til forbedringsprosesser i dag.

Lean kan gi resultater rettet mot:

* Økt lønnsomhet
* Økt produktivitet
* Effektivisering uten fokus på nedbemanning
* Kontinuerlig læring
* Større kundetilfredshet
* Kvalitetssikring i alle ledd
* Lavere operasjonelle kostnader
* Forbedret arbeidsforhold for de ansatte
* Redusert sykefravær

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.