Denne flotte buketten med helsesekretærer og sykepleiere i K3K poliklinikker ved UNN Tromsø har mottatt klinikkens Forbedringspris for 2019. Foran fra venstre: Bjørg Gudnadottir, Camilla Rikardsen, Torill Landbakk, Sonja Schaal, Angela Henning, Gry Hege Osias-Thorheim. Midten fra venstre: Janne Johansen, Frank Hauboff, Hilde-Therese Johansen, Turid Røkenes Kristiansen (avdelingsleder), Marita Andreassen, Camilla Inderberg. Bak fra venstre: Kathrine Magnussen, Mira Ovanger, Lena Holma, Anette Knutsen, Lill Wenche Jensen og Anett Brynjulfsen. Foto: Per-Christian Johansen

Pasientrettet forbedringsarbeid gir resultater

Denne flotte buketten med helsesekretærer og sykepleiere i K3K poliklinikker ved UNN Tromsø har mottatt klinikkens Forbedringspris for 2019. Foran fra venstre: Bjørg Gudnadottir, Camilla Rikardsen, Torill Landbakk, Sonja Schaal, Angela Henning, Gry Hege Osias-Thorheim. Midten fra venstre: Janne Johansen, Frank Hauboff, Hilde-Therese Johansen, Turid Røkenes Kristiansen (avdelingsleder), Marita Andreassen, Camilla Inderberg. Bak fra venstre: Kathrine Magnussen, Mira Ovanger, Lena Holma, Anette Knutsen, Lill Wenche Jensen og Anett Brynjulfsen. Foto: Per-Christian Johansen

Som et resultat av den nye pasientrettighetsloven har poliklinikkene i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K) endret kurs og styrer nå driften etter etterspørselen fra pasientene.

Nylig ble de aktuelle poliklinikkene ved UNN Tromsø tildelt årets Forbedringspris i K3K. Poliklinikkene håndterer daglig mange pasienter som kommer til utredning for eksempelvis kreft, underlivsplager, gynekologi og mage- og tarmfunksjoner.

– Aktiviteten vår styres nå etter pasientstrømmen som vi vet kommer noen måneder frem i tid. Dette får vi rapporter om i våre datasystemer, og så justerer vi og bemanner aktiviteten deretter, forteller avdelingsleder Turid Røkenes Kristiansen.

Forbedringsfokus

Forbedringsprisen i klinikken ble etablert tidligere i år, og lansert i forbindelse med den årlige store ledersamlingen ved UNN i mars. Til begrunnelse for tildelingen har klinikkledelsen oppgitt følgende:

  • Utmerket arbeid med kontinuerlig forbedring
  • Endret praksis etter gjeldende bestemmelser (pasientrettigheter)
  • Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging
  • Aktiv oppfølging av ventelister
  • Involvering av personale i forbedringsprosesser

– Vi ser at arbeidet har påvirket ventetiden til pasientene positivt, eksempelvis for oppfølgingskontroller. Nytt regelverk og innføring av kreftpakkeforløp, har også gitt pasientene rettigheter som vi jobber systematisk med å håndheve. Og det får vi bra til takket være dyktige ansatte i alle ledd, sier Turid Røkenes Kristiansen.

Fagansvarlig ved K3Ks poliklinikker i Tromsø, Sonja Schaal, bekrefter at forbedringsarbeidet har gitt resultater.

– Når vi mottar en henvisning nå, setter vi pasientene rett på time fremfor å plassere dem på venteliste først. Og hvis det haster, ringer vi pasientene og finner en passende time i samarbeid med dem. Dette er tidsbesparende og gjør arbeidsdagene mer forutsigbar, sier Schaal.

Les også: Poliklinikkene samlet i den nye A-fløya

For et drøyt år siden åpnet de felles poliklinikkene i den nye A-fløya ved UNN i Breivika: – Den største endringen for pasientene er at de ikke lenger skal gå i luka og deretter ropes opp. De skal bruke innsjekk/utsjekk-automatene. Disse fungerer like selvforklarende som innsjekkingsautomater på en flyplass, forklarer avdelingsleder Turid Røkenes Kristiansen.

Les mer her.

Jobbglidning

Turid Røkenes Kristiansen trekker også frem endringer av interne rutiner som har kommet pasientene til gode. Nå foretar blant annet sykepleierne ved poliklinikkene flere undersøkelser som tidligere ble håndtert av leger.

– Dette har gitt mer kontinuitet for pasientene, som tidligere måtte forholde seg til mange ulike personer. Internt betyr det at vi får brukt riktig kompetanse på rett sted, og at legene kan gjennomføre andre oppgaver enn å ta undersøkelser som andre kan håndtere. For sykepleierne har det samtidig gitt motivasjon i form av nye oppgaver, og det bidrar til økt stabilisering i bemanningen, sier avdelingslederen.

Foreløpig er det ikke bestemt hva Forbedringsprisen på 10.000 kroner skal benyttes til. De aktuelle poliklinikkene ved UNN Tromsø som mottok prisen er:

  • Kreftpoliklinikken
  • Poliklinikk for gynekologi og kirurgi
  • Utredningspoliklinikken

LES OGSÅ: Ny klinikkrådgiver ansatt i K3K.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.