Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen gir seg nå som øverste leder ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Passende tidspunkt å gi seg nå

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen gir seg nå som øverste leder ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Etter 11 år føler Tor Ingebrigtsen at oppdraget er fullført. Ingebrigtsen gir seg som administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og skal i stedet bidra med sin kompetanse som professor på Helsefak ved UiT, Norges arktiske universitet.

Byggeprosjekter og utbygging har vært viktig for Tor Ingebrigtsen. Her fra signering av kontrakten om A-fløya med Consto sommeren 2015. Til høyre avdelingsleder i Consto Troms og Finnmark Ronny Bøckmann. Foto: Per-Christian Johansen
Helse- og omsorgsminister Bent Høie foretok den formelle åpningen av Pingvinhotellet UNN Tromsø. Til høyre UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, som mener byggeprosjektene har vært viktige milepæler i hans tid som direktør. Foto: Per-Christian Johansen
Tor Ingebrigtsen har bestemt seg for at tidspunktet nå er passende til å overlate direktørjobben til andre.

– Jeg har vært direktør i 11 år til sommeren. Oppdraget da jeg tiltrådte sommeren 2007 var å fullføre sammenslåingen med lokalsykehusene i Narvik og Harstad, organisere UNN i klinikker og skape økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer. Det har vært 11 utfordrende, men fantastisk spennende og givende år, sier Tor Ingebrigtsen og legger til.

– UNN som andre sykehus står nå overfor nye utfordringer. Økningen i antall eldre, kombinert med begrenset tilgang på helsearbeidere, medfører behov for kontinuerlig forbedring av logistikk, kvalitet og pasientsikkerhet. Dette krever en ny og langsiktig ledelsesmessig tilnærming. Jeg mener det er riktig å overlate dette oppdraget til en ny direktør, og har derfor bedt styret starte arbeidet med å rekruttere min etterfølger.

Krevende, men målrettet

Jobben som administrerende direktør har definitivt vært krevende. Underveis har det vært mange skjær i sjøen. Både med tanke på økonomi, organisering og som øverste leder for Nord-Norges største arbeidsplass med rundt 6.500 fast ansatte medarbeidere.

Likevel er mange milepæler nådd. Ikke minst utvikling og utbygging av sykehuset – først og fremst i Tromsø. Ingebrigtsen takker alle medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten for samarbeidet gjennom snart 11 år.

– Vi har sammen klart å drive UNN med overskudd, og det har gitt rom for å bygge Pasienthotellet, A-fløya og PET-senteret, som statsministeren skal åpne 1. juni. Det har tatt lengre tid enn jeg ønsket å komme i gang med bygging av nytt sykehus i Narvik, men jeg regner med å få på plass forpliktende vedtak om dette i løpet av våren. Min viktigste motivasjon har ligget i å utvikle minst like gode region- og universitetssykehustilbud for pasienter i Nord-Norge som i de andre regionene, sier Ingebrigtsen.

– Organisasjonsutviklingen har vært gjennomført i prosjektet Langsiktig utvikling og omstilling (LUO). Dette er nå fullført, evalueringene er ferdige, og styret vedtar de siste justeringene i organiseringen i førstkommende møte. De store prosessene og prosjektene som daværende styre ba meg om lede for å nå dette målet da jeg tiltrådte i 2007 er fullført. Det har derfor vært naturlig for meg å vurdere egen fremtid nå, fortsetter han.

Styrelederen: – Beklagelig, men forståelig

Styreleder Jorhill Andreassen beklager at Ingebrigtsen nå gir seg.

– Tor har vært en visjonær og fremtidsrettet leder som har stått på for å utvikle UNN som region- og universitetssykehus. Det er svært beklagelig, men samtidig forståelig, at han ønsker avløsning etter mer enn 10 år i en krevende jobb. Som styreleder finner jeg det betryggende at han er villig til å stå i jobben i oppsigelsestiden, sier Andreassen.

Nøyaktig hvor lenge av sin seks måneder lange oppsigelse Ingebrigtsen vil bli sittende, gjenstår å se. Men ny jobb har han allerede klar, det har ligget som en del av arbeidsavtalen med Universitetssykehuset Nord-Norge for den opprinnelige nevrokirurgen.

– Da jeg tiltrådte i 2007 ble det avtalt en mulighet for å gå over i full stilling som professor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT etter mer enn fem år i direktørstillingen. Jeg ønsker nå å benytte meg av dette, sier det avtroppende UNN-direktøren.

UNN-styret skal re-oppnevnes av styret i Helse Nord RHF senere denne måneden. Når nytt styre er oppnevnt vil prosessen med rekruttering av ny direktør starte.

Etter at denne artikkelen ble publisert, ble det fredag 9. februar bestemt at Tor Ingebrigtsen – etter eget ønske overfor UNN-styret – slutter på dagen. Det valgte også styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland å gjøre.

LES OGSÅ: Direktørens fremtidsvisjoner for UNN.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.