Dagenheten ved UNN Harstad mottok sist fredag den hyggelige gaven fra NAF Harstad og omegn og NAF MC Harstad. Fra venstre: Osvald Ludviksen (leder NAF Harstad og omegn), Rita Kristensen (nestleder NAF Harstad og omegn), Tom Øyen (leder NAF MC Harstad og styremedlem NAF Harstad og omegn), Janne Line Bådsvik (leder Dagenheten og Medisin B), Gerd Luneborg (kreftsykepleier), Tone Hellesvik (sykepleier), Hanne Frøyshov (avdelingsleder Medisinsk avdeling) og Sverre Vigstad (Kvalitet- og forskningssykepleier, medisinsk avdeling). Foto: Jan Frode Kjensli

Pengegave sikrer nyttig apparat

Dagenheten ved UNN Harstad mottok sist fredag den hyggelige gaven fra NAF Harstad og omegn og NAF MC Harstad. Fra venstre: Osvald Ludviksen (leder NAF Harstad og omegn), Rita Kristensen (nestleder NAF Harstad og omegn), Tom Øyen (leder NAF MC Harstad og styremedlem NAF Harstad og omegn), Janne Line Bådsvik (leder Dagenheten og Medisin B), Gerd Luneborg (kreftsykepleier), Tone Hellesvik (sykepleier), Hanne Frøyshov (avdelingsleder Medisinsk avdeling) og Sverre Vigstad (Kvalitet- og forskningssykepleier, medisinsk avdeling). Foto: Jan Frode Kjensli

Dagenheten ved UNN Harstad mottok sist fredag en gavesjekk på 22.000 kroner som blant annet vil komme kreftpasienter ved sykehuset til gode. Giver var NAF Harstad og omegn og NAF MC Harstad.

Gaven bidrar til at Dagenheten kan gå til anskaffelse av en veneskanner. Dette er et apparat som fungerer som en «lampe» over armen og lyser opp blodårer slik at disse blir mer synlig og visualiseres utenpå huden som på et kart. Dette gir sykepleierne mulighet til å stikke i blodårer som de ikke kan se med det blotte øye.

– Mye av behandlingen vår gis intravenøst, altså direkte inn i en blodåre. Dette skjer gjennom en tynn plastkanyle som føres inn i blodåren, som regel på armene. Noen pasienter skal ha svært mange behandlinger, og etter hvert kan det bli utfordrende å finne gode blodårer som det kan stikkes i. Enkelte pasienter har også gjennomgått operasjoner som medfører at man kun kan stikke i en av armene, og hos pasienter med mørk hudfarge kan det være utfordrende å se blodårene, forklarer kvalitets- og forskningssykepleier Sverre Vigstad ved Dagenheten UNN Harstad.

Mest kreftpasienter

Avdelingen tilbyr medisinsk dagbehandling til pasienter bosatt i Sør-Troms og deler av nordre Nordland. Mange forskjellige pasientgrupper mottar behandling, men majoriteten er pasienter med kreftsykdom.

– Med noen få unntak får alle kreftpasienter som sokner til UNN Harstad sin cellegiftbehandling ved Dagenheten. Her jobber det kreftsykepleiere og sykepleiere med spesialopplæring i administrering av cellegift, legger Vigstad til.

Veneskanneren benytter ikke røntgenstråler, og er plassert på et trillebord med en fleksibel arm som holder apparatet i riktig avstand fra armen. Fra andre sykehus beskrives apparatet som svært nyttig ved etablering av intravenøs tilgang hos pasienter som har vanskelige blodårer.

Jubileumsgave

– Vi er stort sett alle berørte – enten personlig eller gjennom nær familie, venner eller bekjente – av en eller annen form for kreft. Dette er en sykdom som ikke bare rammer den enkelte, men også alle de som står rundt. Derfor ønsker vi – i anledningen NAF Harstad og omegn sitt 90-årsjubileum – å gi en gave til UNN Harstad. Vi har vært i dialog med sykehuset, og fått anledning til å være med å finansiere innkjøpet av en veneskanner. Denne kan være til stor hjelp for pasientene og gjøre oppholdet på sykehuset lettere. Den kan også benyttes på tvers av avdelinger, noe som er ekstra gledelig for oss. Derfor gis denne gaven til UNN Harstad fra medlemmene i NAF Harstad og omegn og NAF MC Harstad, forteller Tom Øyen (leder for NAF MC Harstad og styremedlem NAF Harstad), Osvald Ludviksen (leder NAF Harstad og omegn) og Rita Kristensen (nestleder NAF Harstad og omegn).

Sluttfinansieringen av det nye apparatet blir dekket av UNN Harstad.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.