Avdelingsleder Rune Sundset og forsker Montserrat Martin-Armas ved PET-senteret i UNN. Her ved den nye dyreskanneren for mus som er den eneste av sitt slag i Skandinavia. Foto: Per-Christian Johansen

PET-senteret får nøkkelrolle i nasjonal forskning

Avdelingsleder Rune Sundset og forsker Montserrat Martin-Armas ved PET-senteret i UNN. Her ved den nye dyreskanneren for mus som er den eneste av sitt slag i Skandinavia. Foto: Per-Christian Johansen

Med 160 millioner kroner i potten skal sentrale miljøer ved Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs i Trondheim og Haukeland i Bergen drive fremtidsrettet forskning på kreft og demens. PET-senteret ved UNN Tromsø blir en hovedaktør der forskningen skal gjennomføres på mus.

Denne teksten har sitt utgangspunkt i en pressemelding fra Trond Mohn stiftelse.

Rune Sundset holder foredrag om PET-skanning ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse, som begge er basert på donasjoner fra Trond Mohn, har til sammen tildelt 80 millioner kroner til et nytt nasjonalt forskningssamarbeid som skal gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer mer treffsikker og skånsom for pasientene. «Kystsamarbeidet» omfatter universitetene og universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen som til sammen går inn med et like stort beløp.

– Med i alt 160 millioner kroner får vi som forsker på kreft en fantastisk mulighet til å utvikle behandlingsmetoder som kommer pasientene til gode, sier Rune Sundset, avdelingsleder for PET-senteret ved UNN og førsteamanuensis ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

LES OGSÅ: Lanserte forskningssatsingen under fjorårets PET-åpning.

«Nervesenteret» i Tromsø

Sundset skal lede teamet i Tromsø, som får en nøkkelrolle i satsingen. Den «røde tråden» for forskningsprogrammet er å utvikle metoder for ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser (demens) som gir større treffsikkerhet i behandlingen. Dette gjøres i korthet ved at pasientene tilføres en ny type «tracere» (radioaktive sporstoff) som forbedrer bildeinformasjon av blant annet svulster før et kirurgisk inngrep. Slik kan kreftsvulster lokaliseres mer presist og behandles langt mer effektivt og skånsomt.

Tromsø vil representere «nervesenteret» for preklinisk forskning i Kystsamarbeidet. Aktiviteten i dette prosjektet vil derfor være knyttet opp til forskning ved bruk av kreftceller og mus. Det vil bli utviklet radioaktive legemidler for PET (Positron Emisjons Tomografi – brukes til å vise lokalisering av kreftsvulster i kroppen, om de er aktive, godartede o.l) og nukleærmedisin, en spesialitet innenfor medisin som handler om bruk av radioaktive stoffer for diagnostikk og terapi, og som vil bli testet i de nye prekliniske fasilitetene ved PET-senteret i Tromsø. Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi ved UiT – Norges arktiske universitet og PET-senteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), vil utgjøre drivkraften i det prekliniske prosjektet.

– Hovedmålet for prosjektet er å søke etter nye metoder for tidlig og presis diagnostisering av kreft ved hjelp av PET-teknologi. Vi ønsker også å etablere behandlingsmetoder mot kreft ved bruk av stråling samtidig som stråleskade på friskt omkringliggende vev av tumor minimaliseres, opplyser Rune Sundset.

(Saken fortsetter lenger ned)

Les også: Klar til å starte preklinisk forskning

På tampen av 2018 mottok Turid Hellevik og forskerkollega Inigo Martinez nesten åtte millioner kroner i forskningsstøtte fra Kreftforeningen. Det skal benyttes til nettopp preklinisk forskning ved PET-senteret, UNN Tromsø.

Les mer her.

Viktig samarbeid

Den prekliniske satsingen er delt i fire arbeidspakker med samarbeid mellom institusjonene i Bergen, Trondheim og Tromsø i samtlige. Tema i arbeidspakkene omhandler strålebehandling og immunterapi ved lungekreft, radioaktive forbindelser til behandling av hjernekreft, hvordan man skal transportere terapeutiske radioaktive stoffer i kroppen og utvikling av dataprogram som kan predikere sykdomsutvikling, med sikte på forebyggende behandling.

Tromsø forskningsstiftelse og Trond Mohn stiftelse:
 • Tromsø forskningsstiftelse (TFS) er en allmennyttig stiftelse som støtter forskning ved UiT, Norges arktiske universitet, samt forskning ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT.
 • Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder. Støtten fra TFS inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør oftest 30 – 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
 • Virksomheten i TFS er basert på donasjoner fra Trond Mohn. Ved inngangen til 2019 utgjorde kapitalen i stiftelsen 325 millioner kroner.
 • Tildelinger finansieres av avkastningen på denne kapitalen over tid, samt av kapitalen. Midlene i stiftelsen skal deles ut innen 2025
 • Siden starten i 2007 har stiftelsen tildelt 373 millioner kroner til forskningsformål.
 • Trond Mohn stiftelse er den største allmennyttige stiftelsen som støtter forskning i Norge. Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder og har et langsiktig perspektiv på sine bidrag. Støtten fra stiftelsen inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør oftest ca 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
 • Virksomheten i Trond Mohn stiftelse er basert på donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn. Ved inngangen til 2019 utgjorde kapitalen i stiftelsen 2,7 milliarder kroner og til sammen er det tildelt mer enn 1 milliard kroner. Tildelinger finansieres av avkastningen av kapitalen over tid.

Den prekliniske forskningen vil ta nytte av tracerutviklingen som forskere i Bergen leder og videreføre lovende prekliniske studier til kliniske studier på mennesker, som ledes fra Trondheim.

Forskerne ved de tre institusjonene har hver sin inngang til problematikken, og vil samarbeide nært – blant annet fordi sykehusene har det samme, supermoderne bildediagnostiske utstyret som gjør det lett å utveksle informasjon. Dette utstyret er blant annet finansiert med private gaver fra Trond Mohn til universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

De to stiftelsene bidrar til at disse gavene får ytterligere verdi gjennom den store forskningssatsingen. Det er institusjonene selv som i samarbeid har utarbeidet sine prosjekter, som stiftelsene har funnet å kunne støtte – ikke minst fordi nytten for dem som blir rammet av kreft kan bli svært høy. Med identisk bildediagnostisk utstyr ligger alt til rette for metode- og rutineoverføring mellom forskere i Tromsø, Trondheim og Bergen, samt at prosjektene kan forsterke hverandre med kunnskap og data fra sine spesialfelt.

Helseministeren har store forventninger

– Dette spleiselaget på i alt 160 millioner kroner gir forskere på kreft og nevrologiske lidelser en fantastisk mulighet til å utvikle nye behandlingsmetoder, sier helseminister Bent Høie.

– Forskning er en forutsetning for å styrke kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. Jeg er takknemlig for at stiftelsene med sine gaver gjør det mulig å gjennomføre denne store forskningsinnsatsen, og har store forventninger til at arbeidet skal gi resultater som kommer pasientene til gode, legger Høie til.

I tillegg til at hvert av prosjektene involverer forskere ved alle universitet og universitetssykehus i Bergen, Trondheim og Tromsø, deltar Stavanger universitetssykehus som partner i et av prosjektene.

– Norge har behov for forskning av høy kvalitet for å skape bedre tjenester, behandling og pasienttilbud i fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen. – For å nå disse målene trenger vi finansiering fra både offentlige og private kilder. Jeg synes det er veldig bra at private aktører og stiftelser som Trond Mohn og Tromsø forskningsstiftelse bidrar til å styrke helseforskningen ved å stimulere til samarbeid på tvers av fag og regioner. Dette trenger vi mer av, sier Røttingen.

– Vi håper stiftelsenes initiativ kan stimulere til økt samarbeid mellom norske fagmiljøer på feltet til nytte for pasienter og gleder oss til å følge med på forskningsprosjektene, uttaler daglig leder i Trond Mohn stiftelse og styreleder for Tromsø forskningsstiftelse, Sveinung Hole.

LES OGSÅ: Første pasient i det nye PET-senteret.

Tromsø forskningsstiftelse og Trond Mohn stiftelse:
 • Tromsø forskningsstiftelse (TFS) er en allmennyttig stiftelse som støtter forskning ved UiT, Norges arktiske universitet, samt forskning ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT.
 • Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder. Støtten fra TFS inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør oftest 30 – 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
 • Virksomheten i TFS er basert på donasjoner fra Trond Mohn. Ved inngangen til 2019 utgjorde kapitalen i stiftelsen 325 millioner kroner.
 • Tildelinger finansieres av avkastningen på denne kapitalen over tid, samt av kapitalen. Midlene i stiftelsen skal deles ut innen 2025
 • Siden starten i 2007 har stiftelsen tildelt 373 millioner kroner til forskningsformål.
 • Trond Mohn stiftelse er den største allmennyttige stiftelsen som støtter forskning i Norge. Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder og har et langsiktig perspektiv på sine bidrag. Støtten fra stiftelsen inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør oftest ca 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
 • Virksomheten i Trond Mohn stiftelse er basert på donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn. Ved inngangen til 2019 utgjorde kapitalen i stiftelsen 2,7 milliarder kroner og til sammen er det tildelt mer enn 1 milliard kroner. Tildelinger finansieres av avkastningen av kapitalen over tid.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.