Planlegger ny hverdag for tidligere kolleger

Når driften av den nye A-fløya nå detaljplanlegges, vil tidligere intensiv-, seksjons-, og avdelingssykepleier Gunn-Evy Håkaby (53) være en sentral brikke i puslespillet.

håkaby
Håkaby innvier sitt eget 20-årsjubileum ved UNN med et hektisk 2017 foran seg. Som nyansatt rådgiver for organisasjonsutvikling i byggeprosjekt (OU bygg), vil driften av ny A-fløy og det nye PET-senteret – begge i drift første halvår 2018 – være blant de viktigste arbeidsoppgavene.

I tillegg vil den nyengasjerte rådgiveren bli involvert i planarbeidet med det nye sykehuset i Narvik og et fremtidig nybygg for psykisk helse i Tromsø.

– Oppgavene blir å forberede organisasjonen på innflytting i nye bygg, og samtidig se på de mulighetene for organisasjonsutvikling som dette gir. Jeg skal bistå og hjelpe klinikkene i planleggingen av sin fremtidige drift, med utgangspunkt i å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø og gode pasientopplevelser, sier Gunn-Evy Håkaby.

Hun var ferdig utdannet sykepleier i 1997, og startet da umiddelbart i jobb ved UNN. I 2004 var hun ferdig videreutdannet intensivsykepleier, og til sammen har hun jobbet 12 år ved Intensiv UNN Breivika inkludert videreutdanningen.

– De syv siste årene ved intensivavdelinga fungerte jeg som seksjonssykepleier, før jeg i 2014-16 var avdelingssykepleier ved hjerteoppvåkningen. Den største omstillingen nå er å gå fra lederoppgaver til å være rådgiver, sier 53-åringen.

Hun har fått Lars Kristian Rye som rådgiverkollega for OU bygg, og begge inngår som en del av Stabssenteret ved UNN, ledet av stabssjef Gøril Bertheussen.

Les flere nytt om navn i UNN her eller i relaterte saker nedenfor.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.