Enhetsleder Jorunn Lorentsen konstaterer at antallet pasienter etter bare ett års drift er så stort at det er helt på grensen av hva kontoret i sentrum klarer å administrere. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Populært og kjærkomment LAR-tilbud i sentrum

Enhetsleder Jorunn Lorentsen konstaterer at antallet pasienter etter bare ett års drift er så stort at det er helt på grensen av hva kontoret i sentrum klarer å administrere. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

«LAR-lab’en» i Tromsø sentrum feiret nylig sitt første år i drift. På ett år har antallet rusavhengige pasienter som mottar medisin økt fra 17 til 44.

– Den økende bruken bekrefter behovet for en slik tjeneste, oppsummerer enhetsleder av Ruspoliklinikken i UNN, Jorunn Lorentsen.

Hun legger ikke skjul på at kontoret i sentrum nå er helt på smertegrensa i forhold til hvor mange de kan tilby tjenester til. Antallet siden oppstart er altså godt over doblet. At så mange søker dit bekrefter at tilbudet er kjærkomment. Mange av pasientene har ifølge Lorentsen uttrykt at de liker denne ordningen.

– Tilbakemeldingen fra brukerrepresentanten er også god, og de erfaringer vi har gjort oss i løpet av første driftsår er i all hovedsak positiv, sier hun.

Positivt første driftsår

Ansatte i Ruspoliklinikken sammen med kollegaer fra kommunen som jobber med samme pasientgruppe, feiret nylig ettårsdagen til «LAR-lab’en». Ruspoliklinikken i UNN har både lokaler ved UNN Åsgård og dette «avdelingskontoret» i sentrum av Tromsø. Målet er å gi et bedre tilbud til pasientgruppen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
LAR står for Legemiddelassistert rehabilitering, og mottas i Tromsø av pasienter som i hovedsak befinner seg mellom 30 og 60 år. Ruspoliklinikken etablerte tilbudet i sentrum – «LAR-lab’en» – i juni i fjor, med offisiell åpning i august. Formålet var å forbedre kvaliteten i tilbudet. Sentrumskontorets hovedmål er å skape imøtekommende og trygge rammer rundt behandlingen, og at LAR-tilbudet totalt sett oppleves bedre for pasientene.

– Pasientene melder at de er tilfreds med åpningstiden, som er hverdager mellom 9 og 15, og at de liker at de ikke blir møtt av ei luke i veggen, forteller Lorentsen.

Isteden kommer pasienten inn i ei stue, og kan ta seg en kopp kaffe og slå av en prat med sykepleierne som jobber der mens de mottar medisin. Denne nærheten oppleves veldig positiv for mange. Her får pasientene også lett tilgang på behandler om de har behov for det.

– Vi har lege tilgjengelig en halv dag i uka, forteller Lorentsen.

Pasientene som får sin medisin på «LAR-lab’en», slipper å dra til Ruspoliklinikken på UNN Åsgård eller et offentlig apotek for å hente ut behandlingen sin.

Lørdagsutfordring

LES OGSÅ: Slik var forventningene før oppstarten.

Avdelingen i sentrum gjelder kun for de som henter ut medisin mer enn tre dager i uka. Mange av pasientene henter medisin daglig. Når de får sin dose her får behandlerne bedre kontroll på at LAR-behandlingen foregår korrekt, den blir tryggere for pasienten og tilbudet forhindrer at enkeltdoser havner på avveie.

– Noen har også behov for å hente medisin lørdager når vårt kontor er stengt. Vi har hittil løst dette ved å få hjelp fra Lanterna. Men de har meldt at de skal flytte og ikke kan følge opp dette ansvaret lenger. Vi trenger derfor å finne en annen løsning på lørdagsutdeling fra og med 1. september, sier Lorentsen.

Hun anslår at dette vil ramme 10-15 pasienter. Behovet for lørdagshenting varierer litt med hvor den enkelte står i LAR-løpet.

De to sykepleierne som jobber fast ved kontoret, Thomas Hovind (til venstre) og Jim Thomassen, får mange gode tilbakemeldinger fra pasientene som henter sin LAR-behandling ved sentrumskontoret til Ruspoliklinikken i UNN. Under ettårsmarkeringen kunne de nyte litt ekstra kake. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
Lanterna er en kommunal oppfølgingstjeneste for voksne mennesker med sammensatte behov for hjelp, deriblant rusmestring.

– Dette første året har vi en dag i uka hatt en medarbeider fra helse ved Sosialmedisinsk senter, Tromsø kommune, her hos oss. Det å samhandle godt med de kommunale tjenestene er viktig for oss. Pasientene som mottar medisin er personer som kommunen også har et oppfølgingsansvar ovenfor, og på denne måten får pasientene et mer helhetlig tjenestetilbud, forklarer Lorentsen.

Rapport viser bedring

To sykepleiere jobber fast ved kontoret. Begge er menn. De aller fleste av de som benytter LAR-laben er også menn.

– Noen uheldige episoder med utagering fra enkelte pasienter har vi hatt gjennom året, men ingen ansatte har kommet fysisk til skade, melder Lorentsen.

I en rapport som oppsummerer 2017, konkluderer SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning – med at 2/3 av pasientene får det bedre som følge av LAR. Både faren for overdoser og kriminalitet går ned. Ruspolikinikken i UNN er blant de som årlig deltar med informasjon til denne statusrapporten.

SERAF innhenter data på spesifiserte områder, for eksempel sykdom og dødelighet, for LAR-pasientene. Målet med rapporten er å bidra til å kvalitetssikre LAR-behandlingen og gi tilbudene mulighet til å vurdere behov for endringer.

Det er i år 20 år siden Stortinget vedtok at metadonassistert rehabilitering – nå kalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – skulle utbygges som et landsdekkende tilbud.

LES MER om Ruspoliklinikken ved UNN Tromsø her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.