Tre personer som holder blomster og en person holder en diplom

Stolte mottakere av Samhandlingsprisen 2023, med diplom, blomster og 50.000 kroner. Fra venstre: Tina Aas, fagutvikler for ambulansetjenesten i Senja, Sørreisa og Dyrøy; Marit Storli, avdelingsleder Finnsnes interkommunale legevakt; Linn Hofsøy Steffensen, seksjonsoverlege nevrologisk seksjon, UNN; Kurt Bøchman Gschib, seksjonsleder røntgen, UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Pris for å skape en tryggere hverdag

Tre personer som holder blomster og en person holder en diplom
Stolte mottakere av Samhandlingsprisen 2023, med diplom, blomster og 50.000 kroner. Fra venstre: Tina Aas, fagutvikler for ambulansetjenesten i Senja, Sørreisa og Dyrøy; Marit Storli, avdelingsleder Finnsnes interkommunale legevakt; Linn Hofsøy Steffensen, seksjonsoverlege nevrologisk seksjon, UNN; Kurt Bøchman Gschib, seksjonsleder røntgen, UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

DMS Midt-Troms mottar den høyt hengende Samhandlingsprisen for arbeidet med desentralisert trombolysebehandling. Innsatsen har bestått av både organisatorisk og teknologisk utvikling.

Arbeidet med desentralisert trombolysebehandling er et et samhandlingsprosjekt mellom Senja kommune, ambulanseavdelinga, radiologisk avdeling og nevrologisk seksjon i UNN,  Helse Nord IKT og Siemens.

– Det teknologiske gjennombruddet vårt består i at vi har lyktes i å finne løsninger for fjernstyring av CT-maskinen som befinner seg på Finnsnes. Dette er selvsagt en avansert maskin som bare kan betjenes av kyndig personell innenfor radiografi, noe som frem til nå har vært en stor begrensning i tilgjengeligheten på utstyret vårt, forklarer Linn Hofsøy Steffensen, seksjonsoverlege ved nevrologisk seksjon i UNN.

Teknologisk gjennombrudd

Gjennom vilje til samarbeid på tvers av fag og forvaltningsnivåer, grundig opplæring av lokale sykepleiere og vilje fra leverandøren Siemens til å videreutvikle programvareinnholdet, har man lyktes i å finne løsninger – og få på plass et desentralisert tilbud for rask behandling av hjerneslag som man tidligere har hatt ved hjerteinfarkt.

– Et akutt hjerneslag betyr i praksis hjernestans. I 85-90 prosent av tilfellene skyldes dette et infarkt – altså en blokkering – mens 10-15 prosent av tilfellene skyldes blødning. Trombolyse – eller «Plumbo-metoden», som vi kaller den – kan ikke benyttes på noen som blør, og for å avklare dette er det nødvendig med CT, forklarer Linn Hofsøy Steffensen, og påpeker noen forhold som det ikke er mulig å organisere seg ut fra:

Den kritiske tidsfaktoren og de lange avstandene.

Portrettbilde av Linn Hofsøy Steffensen
Seksjonsoverlege Linn Hofsøy Steffensen ved nevrologisk seksjon, NEHR, gleder seg over at bedre samhandling har gitt økt effekt og sparte kostnader. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– For alle slagpasienter er det slik at hvert minutt teller – og hvert kvarter som går påvirker sannsynligheten for varige mén med 3-4 prosent. Etter 4,5 timer har ikke trombolyse noen effekt, og reiseavstanden fra deler av Senja kommune til UNN er på opptil fire timer. Derfor er dette tilbudet så viktig, sier hun.

I en presentasjon i etterkant av prisoverrekkelsen, kunne Hofsøy Steffensen fortelle historien om 75-årige Leif Marin, som en av de aller første pasientene som ble behandlet med den nye metoden. Det tok 20 minutter fra pasienten ankom og til «nåla ble satt», og etter to døgn ble pasienten utskrevet – uten noe behov for oppfølging i etterkant.

– Det skal selvsagt sies: Vi hadde øvd veldig mye på forhånd, erklærer hun.

Samfunnsøkonomisk viktig

Samhandlingsprisen for 2023 ble delt ut i forbindelses med partnerskapsmøtet for Helsefelleskapet Troms og Ofoten. I salen satt mange interesserte tilhørere, men knapt noen av dem var mer stolt enn ordfører i Senja kommune, Geir Inge Sivertsen.

– For meg og alle oss som bor i denne regionen, er denne historien viktig og inspirerende. Aller viktigst er det selvsagt å kunne bidra til økt trygghet for innbyggerne våre. Det er viktig at UNN engasjerer seg lokalt for å få på plass gode og desentraliserte tilbud – fordi dette også har stor samfunnsøkonomisk betydning. Så er det viktig at vårt distriktsmedisinske senter fortsetter å utvikle seg i forhold til status og kompetanse. Det jobber veldig mange dyktige folk her, og vi skal vise at vi setter pris på dem, sier han.

Portrettbilde av Geir Inge Sivertsen
Senja-ordfører Geir Inge Sivertsen er stolt og inspirert av det DMS Midt-Troms har klart å få til. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Og kommunen skal bidra med sitt?

– Selvsagt! Det har vært viktig at vi har bidratt med å investere i arealer og lokaler, og enda viktigere vil det være at vi fortsatt klarer å samarbeide godt med nabokommunene, sier han.

– Og fremtiden for prosjektet som har mottatt Samhandlingsprisen?

– Det første jeg er glad for å slå fast, er at dette nå blir et permanent tilbud, og ikke bare et tidsbegrenset prosjekt. Resultatene har vært så gode at det vil være uforsvarlig å legge dette ned. Vi har lyktes med samhandling, vi har lyktes i en effektiv deling av kompetanse og ressurser og vi har redusert tidsbruken betydelig. Dessuten har vi spart kostnader, fordi behovet for helikoptertransport er så betydelig redusert, forteller Linn Hofsøy Steffensen, som gleder seg over at prosjektet i Midt-Troms har tatt posisjon som eksempel til etterfølgelse.

– I Brønnøysund jobbes det med å få på plass en CT-maskin som kan fjernstyres, etter samme modell. Og så håper jeg vi i fremtiden kan få på plass en CT-maskin på Svalbard også, sier hun.

LES OGSÅ:

Planlegger bedre forløp for slagpasienter    

UNN satte «door-to-needle»-rekord 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.