Prisdryss til dyktige UNN-ansatte

Det finnes mange flinke UNN-ansatte. Noen av dem er tildelt henholdsvis Forskningsprisen og Utdanningsprisen for 2019.

Denne kvartetten ved ortopedisk seksjon UNN Harstad mottok Utdanningsprisen for 2018-19 i forrige uke. Fra venstre: Stig Hegna (seksjonsleder), Anne Mari Batalden (fagutviklingssykepleier), Mona Rinaldo (enhetsleder i permisjon), Brigitte Maurer (konstituert enhetsleder). Foto: Hilde Annie Pettersen
Kreftoverlege Hege Sagstuen Haugnes mottok Forskningsprisen for 2019 fra administrerende direktør Anita Schumacher onsdag 12. juni. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Det var ikke bare Mads Gilbert som mottok heder og ære sist uke. Også ved ortopedisk sengepost UNN Harstad og ved kreftavdelinga i Tromsø kunne de koste på seg et ekstra smil.

Utdanningsprisen gikk til Harstad, der det for tre år siden ble etablert en studentdrevet post for sykepleiere. Denne har vist seg som svært nyttig og viktig, blant annet i rekrutteringssammenheng, og ordningen er nå «adoptert» av hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost ved UNN Tromsø.

– Artig å bli satt pris på

– Vi er selvfølgelig veldig glade for denne prisen. Det er artig for avdelingen og flott at Utdanningsprisen gikk til Harstad denne gangen, sier fagutviklingssykepleier og konstituert enhetsleder Brigitte Maurer ved ortopedisk sengepost UNN Harstad.

Der har de 2.års sykepleierstudenter i praksis to ganger i året. Totalt er det snakk om 30 studenter, som tar sykepleierutdanningen ved UiT, Norges arktiske universitet i Harstad. Sengeposten utgjør totalt 14 faste sengeplasser til ortopediske pasienter som enten har vært inne til planlagte inngrep eller øyeblikkelig hjelp.

– Etter etableringen har vi sett at dette har vært en vellykket ordning, både for studentene og for våre egne sykepleiere. Det er mange som ønsker seg hit i praksis, og mange som ønsker seg tilbake hit etter endt utdanning, sier Maurer.

– Og prispengene på 25.000 kroner skal brukes til?

– Vi ønsker å få til noe faglig påfyll for de som jobber ved sengeposten, kombinert med noe sosialt, legger Brigitte Maurer til.

Forsker på kreft

Kreftoverlege Hege Sagstuen Haugnes mottok også diplom og 25.000 kroner fra direktør Anita Schumacher sist uke, som vinner av Forskningsprisen. Haugnes har gjennom flere år gjort seg bemerket – både nasjonalt og internasjonalt – for sin forskning på testikkel og prostatakreft. Like før jul i fjor ble hun tildelt midler fra Kreftforeningen til ny fremtidsrettet forskning rettet mot pasienter med prostatakreft.

– Jeg visste ikke at jeg var nominert en gang, så denne prisen kom som en gledelig overraskelse. Jeg er ikke vant til denne type oppmerksomhet, men har fått mange gratulasjoner de siste dagene, sier Sagstuen Haugnes.

Hun ble stipendiat allerede i 2003, og disputerte ved UiT, Norges arktiske universitet i 2009. Tidligere i år ble hun utnevnt som professor i onkologi i 50 prosents stilling ved Institutt for klinisk medisin ved UiT.

– Det gjør det lettere for meg å planlegge og drifte større forskningsprosjekter i fremtiden. En del av professorstillingen vil også gå til undervisning om kreftsykdommer for medisinstudentene, sier UNN-overlegen, som samtidig retter en stor takk til gode kolleger ved kreftavdelingen som har bidratt som gode støttespillere til forskningsaktiviteten de siste årene.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.