Sist uke ble Ann Harriet Konradsen kåret til Årets arbeidsgiver på Sykehuskonferansen i regi av Fagforbundet. Hun trekker frem samarbeidsklimaet med egne medarbeidere som en suksessfaktorer, og de ansatte er stolt av sjefen sin. Foto: Per-Christian Johansen

Prisvinneren takker sine ansatte

Sist uke ble Ann Harriet Konradsen kåret til Årets arbeidsgiver på Sykehuskonferansen i regi av Fagforbundet. Hun trekker frem samarbeidsklimaet med egne medarbeidere som en suksessfaktorer, og de ansatte er stolt av sjefen sin. Foto: Per-Christian Johansen

Sist uke ble Ann Harriet Konradsen (60) kåret til Årets arbeidsgiver på Sykehuskonferansen i regi av Fagforbundet. Avdelingslederen ved UNN mener medarbeiderne bidrar til arbeidshverdager som sikrer god pasientbehandling.

Konradsen leder rundt 80 ansatte ved avdeling for urologi, endokrin- og plastikkirurgi ved UNN i Breivika. Avdelingen ivaretar også pleie av pasienter innen generell kvinnehelsekirurgi og onkologisk kvinnehelsekirurgi på vegne av Kvinneklinikken. Det betyr at det er pasienter innenfor fem ulike fagområder fordelt på de totalt 28 sengeplassene som ivaretas ved avdelingen.

– Det gir mange faglige utfordringer for de som jobber her, men de ansatte er tilpasningsdyktig og fleksible. Min oppgave er først og fremst å legge forholdene til rette for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Ett av tiltakene er å sette av tid til kompetanseheving og utvikling, sier Ann Harriet Konradsen.

Ann Harriet Konradsen fikk tildelt prisen på Sykehuskonferansen i Stavanger sist uke fra Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet. Foto: Marianne Johnsen

Takknemlig

Sist uke reiste hun på Sykehuskonferansen i Stavanger, vel vitende om at hun var nominert til prisen som Årets arbeidsgiver. Da vinneren skulle utnevnes, var det hennes navn som ble lest opp.

– Jeg var takknemlig over å være nominert som Helse Nords representant. Å få prisen var veldig hyggelig, sier Konradsen, som har jobbet ved sykehuset i Tromsø siden det het Regionsykehuset (RST) og holdt til på Strandveien.

– Jeg startet som sykepleier ved urologisk avdeling i 1985. Etter hvert ble jeg avdelingssykepleier, og deretter oversykepleier en periode etter flyttingen til Breivika. Siden 1. mai 2015 har jeg vært avdelingsleder, sier hun.

Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet

Konradsen fremhever det gode arbeidsmiljø ved avdelingen. Det bidrar blant annet til at studenter som er i praksis trives og søker seg tilbake etter endt utdanning.

I hverdagen jobbes det etter prinsippene for kontinuerlig forbedring, med planlegging, gjennomføring, evaluering og justering.

– Vi har et sterkt fokus på fag og miljø, og betydningen det har for pasientsikkerhet og pasienttilfredshet. Alt med mål om at det er resultatet for pasienten som teller, sier avdelingslederen.
På en stor sengepost med mange pasientgrupper, blir det også et høyt tempo i arbeidshverdagen. Det kan innimellom gi høy belastning på de ansatte.

Fleksibilitet og jobbglidning gir imidlertid helhet i arbeidsdagene, og bidrar til tilstedeværelse og kontinuitet.

Stolt over sjefen

– Vi opplever at arbeidsmiljøet er godt ja, og det viser også tilbakemeldingene vi får fra studenter som er her. At det også legges til rette for jobbglidning, eksempelvis med ekstra ansvar til hjelpepleierne, er positivt. Vi er stolte over at Ann Harriet fikk denne prisen, sier Hanne Kristine Enoksen som er enhetsleder ved sengepostseksjonen.

Det er viktig med involvering av medarbeidere og tillitsvalgtapparatet i beslutninger. Innimellom må imidlertid Konradsen skjære gjennom med beslutninger som ikke nødvendigvis faller i smak for alle.

– Det er lov med takhøyde og uenighet intern. Men samtidig forventes det respekt for det som til slutt blir besluttet, avslutter Årets arbeidsgiver Ann Harriet Konradsen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.