Her er noen av bidragsyterne fra prosjekt- og utbyggingsavdelingen i UNN foran den nye A-fløya (bak til høyre) og det nye PET-senteret (til venstre). Fra venstre: Marita Sørensen (prosjektsekretær), Ingrid Espejord (prosjektleder), Inge Johnsen (ekstern prosjektleder A-fløya) Jan Erik Søreng (prosjektleder utstyr A-fløya), Tor-Arne Hanssen (utbyggingssjef) og Per-Magnar Halvorsen (prosjektleder PET). Ikke til stede på bildet: Guri Albrigtsen (klinisk rådgiver), Håvard Johannessen (prosjektleder), Pål Høylie (ekstern prosjektleder A-fløya), Arnfinn Berg (prosjektleder). Foto: Per-Christian Johansen

Prosjektledelsen stolt over nybyggene

Her er noen av bidragsyterne fra prosjekt- og utbyggingsavdelingen i UNN foran den nye A-fløya (bak til høyre) og det nye PET-senteret (til venstre). Fra venstre: Marita Sørensen (prosjektsekretær), Ingrid Espejord (prosjektleder), Inge Johnsen (ekstern prosjektleder A-fløya) Jan Erik Søreng (prosjektleder utstyr A-fløya), Tor-Arne Hanssen (utbyggingssjef) og Per-Magnar Halvorsen (prosjektleder PET). Ikke til stede på bildet: Guri Albrigtsen (klinisk rådgiver), Håvard Johannessen (prosjektleder), Pål Høylie (ekstern prosjektleder A-fløya), Arnfinn Berg (prosjektleder). Foto: Per-Christian Johansen

Fredag er det åpningsfest for A-fløya og PET-senteret ved UNN Tromsø. Da bytter utbyggingssjef Tor Arne Hanssen og hans stab ut arbeidsantrekket med finstasen, klar til å presentere sykehusets nye flaggskip for pasienter fra en hel landsdel.

De to nye byggene har reist seg i kjølvannet av Pingvinhotellet UNN Tromsø, som sto ferdig i 2015.

– Det blir stas med fredagens offisielle åpning. Jobbingen med byggene har vært artig og lærerik, men også krevd sitt. Det har vært mye jobb de siste årene. Men nå kan vi sprette litt champagne og feire nybyggene, beskriver Tor-Arne Hanssen, avdelingsleder for prosjekt og utbygging ved Drifts- og eiendomssenteret i UNN.

Fra plan 9 i den nye A-fløya er det fin utsikt over til det nye fargerike PET-senteret som Per-Magnar Halvorsen (til venstre) har vært prosjektleder for. Her sammen med utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen. Foto: Per-Christian Johansen
Han kom inn i arbeidet for seks og et halvt år siden. Da var allerede planene for den nye A-fløya godt etablert. Senere kom PET-senteret med i en helhetstenking, og siden 2015 har det vært fullt trøkk for Hanssen og hans team på totalt åtte medarbeidere.

– I starten var vi to-tre personer som jobbet med disse prosjektene. Underveis har behovet for flere meldt seg, og det har vært jobbet godt av alle i vår lille avdeling, legger utbyggingssjefen til.

Topp moderne

Nå ser han frem til at byggene skal tas i bruk for fullt.

 • A-fløya vil blant annet romme en topp moderne intensivavdeling, dimensjonert for å håndtere økt pågang av pasienter de neste 10-15 årene. Det blir også en ny og innholdsrik fløy for dagkirurgi med avanserte operasjonssaler. Samt utvidede fasiliteter for rehabilitering, polikliniske undersøkelser og analyser av blodprøver (laboratoriemedisin).

LES OGSÅ: Glede over ny intensivavdeling.

 • Via-a-vis på sykehusområdet i Breivika står det nye PET-senteret, klar til å sole seg i glansen med sin glinsende fasade i nordlysfarger. Her vil det foregå avansert bildediagnostikk som først og fremst kan avdekke kreftsykdommer, hjerteproblemer og demens i en tidlig fase. Her vil det også drives avansert produksjon av legemidler til bruk i både undersøkelser av mennesker og fremtidsrettet preklinisk forskning.

LES OGSÅ: Første pasient i PET-senteret.

De ansatte på intensiven (øverste bildet) er allerede godt etablert i den nye A-fløya. Ved PET-senteret var første pasient til undersøkelse i den nye PET/CT-maskinen i april. Foto: Per-Christian Johansen og Jan Fredrik Frantzen

– Byggene vil i sum underbygge – og forsterke – UNNs rolle som et universitetssykehus for hele Nord-Norge. Både A-fløya og PET-senteret vil inneholde viktige regionale funksjoner, og fremstår som topp moderne. A-fløya først og fremst med et regionalt perspektiv. PET-senteret det samme, men i tillegg med en funksjonalitet som både kan måle seg i norsk og internasjonal målestokk. Nærmest som å være kvalifisert for Champions League i fotball, sier Tor-Arne Hanssen stolt.

– PET-senteret har vært et krevende prosjekt for alle involverte. De ulike funksjonene i bygget har satt store krav til nøyaktighet gjennom hele prosessen fra planlegging, gjennom byggefasen og ved oppstart. Vi har klart å komme i havn med prosjektet gjennom et nært samspill mellom byggherre og dyktige entreprenører, sier prosjektleder Per-Magnar Halvorsen.

Pris: 2,5 milliarder

Og byggingen har kostet:

 • A-fløya nær 1,6 milliarder kroner.
 • PET-senteret rundt 650 millioner, inkludert tre kontoretasjer.
 • Pingvinhotellet knapt 400 millioner.

I sum altså mer enn 2,5 milliarder kroner.

– Og vi har mer eller mindre klart å holde oss innenfor budsjettene. En liten overskridelse blir det likevel på PET-senteret, men jevnt over har ting gått etter planen. Det har god prosjektledelse og hovedentreprenør Consto bidratt til, sier Tor-Arne Hanssen.

Mer i vente

Og hvis du trodde prosjekt- og utbyggingsavdelingen ved Drifts- og eiendomssenteret blir arbeidsledig fremover, tar du feil. I forrige styremøte ved UNN ble blant annet «strategisk utviklingsplan for bygningsmassen UNN 2040» vedtatt.

Det inkluderer blant annet planer for nytt sykehus i Narvik, nytt bygg for psykiatrien i Tromsø, oppgradering av sykehuset i Harstad, og ikke minst omdisponering av arealer ved UNN i Breivika.

– Sistnevnte blir minst like krevende å gjennomføre som de gjennomførte byggeprosjektene. Så det blir nok å håndtere også i årene som kommer, slutter avdelingsleder Tor-Arne Hanssen.

Fakta A-fløya:

 • A-fløya vil romme lokaler for: Laboratoriemedisin (plan 10), intensivmedisin (plan 9), fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk sengepost og poliklinikk (plan 8), dagkirurgen (plan 7), fem poliklinikker og blodprøvetaking (plan 6). Plan 6 og 7 tas ikke i bruk før etter sommerferien.
Det er store forhold i de nye sykehusbyggene ved UNN i Breivika. Her er utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen i det tekniske rommet med blant annet ventilasjonssystemet for den nye A-fløya. Foto: Per-Christian Johansen
 • Formålet med byggingen er å styrke UNN som universitetssykehus for nordområdene og tilby spesialiserte helsetjenester på høyt internasjonalt nivå.
 • Utbygging av A-fløya skal styrke regionale funksjoner, øke intensivkapasitet, øke kapasitet for kreftdiagnostikk og avansert kreftkirurgi, samt spesialisert rehabilitering.
 • Samlet er det bygd 22.000 kvadratmeter nytt areal. Av dette er ca. 8.000 kvadratmeter revet (gamle A-fløya) og gjenoppbygd i sin helhet.
 • Total kostnadsramme på ca 1,6 milliarder kroner.
 • Hovedentreprenør har vært Consto.

Fakta PET-senteret:

 • PET er forkortelse for Positron Emisjons Tomografi (avansert bildediagnostikk). Senteret er en del av Diagnostisk klinikk ved UNN.
 • Senteret vil gi pasienter fra hele Nord-Norge tilbud om avansert bildediagnostikk av kreft, samt sykdom i sentralnervesystemet og hjerte-/karsystemet.
 • Senteret er dimensjonert for å betjene et stipulert behov på 3.000 pasienter årlig fra 2020.
 • Senteret er ferdig til pasientundersøkelser,men vil være komplett med godkjenning av alle avanserte funksjoner våren 2019. Da vil det omfatte arealer og utstyr for diagnose (PET CT og PET MR, plan 6), samt lokaler for fremstilling av radioaktive legemidler til bruk i diagnostisering (plan 5).
 • Senteret vil også romme arealer for forskning i samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet, samt produksjonslokaler for Sykehusapotek Nord sin virksomhet (plan 7).
 • Det ble etter byggestart besluttet å utvide bygget med tre etasjer til kontorlokaler for administrasjons- og stabsfunksjoner i UNN, inkludert adm. direktør og nytt styrerom.
 • Byggekostnadene beløper seg til rundt 650 millioner kroner.
 • Hovedentreprenør har vært Consto.

LES OGSÅ:

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.