Det å kunne ta en dårlig pasient med på videokonferanse og snakke direkte med en spesialist er gull verdt. - Det er ikke så ofte vi gjør det, men det er veldig bra å ha den muligheten, forteller Audun Eskeland som leder det ambulante teamet i Sør-Troms (til venstre på videoskjermen). Fra venstre avdelingsleder Geir Øyvind Stensland, psykiatrisk sykepleier Didrik Kilvær, prosjektleder Ann Karin Furskognes fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), og Audun Eskeland og Bjørn Elman fra Senter for psykisk helse i Sør-Troms – på video fra Harstad. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Psykiatrisuksess med ambulante team

Det å kunne ta en dårlig pasient med på videokonferanse og snakke direkte med en spesialist er gull verdt. - Det er ikke så ofte vi gjør det, men det er veldig bra å ha den muligheten, forteller Audun Eskeland som leder det ambulante teamet i Sør-Troms (til venstre på videoskjermen). Fra venstre avdelingsleder Geir Øyvind Stensland, psykiatrisk sykepleier Didrik Kilvær, prosjektleder Ann Karin Furskognes fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), og Audun Eskeland og Bjørn Elman fra Senter for psykisk helse i Sør-Troms – på video fra Harstad. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Blir du akutt psykiatrisk syk så vil du gjerne ha rask hjelp, og helst slippe å reise langt for å få det. Nå er dette ønsket blitt en realitet for pasientene i Ofoten, Sør-Troms og Midt-Troms.

Det har i årevis vært problematisk å få tak i nok legespesialister til å dekke opp vaktordningene i akuttpsykiatrien på Silsand, Sjøvegan, i Narvik og i Harstad. Løsningen ble å tenke helt nytt, og løsningen heter desentralisert vaktsamarbeid med bruk av videokonferanse (DeVaVi).

– Vi ville forbedre det akutte tilbudet ved de psykiatriske sentrene og har gjort flere grep. Vi har etablert døgnkontinuerlig vakttelefon ved hvert DPS, har ambulante team som kan rykke ut når pasientene må ha akutt hjelp, og vi har laget ei bakvaktsordning som ambulant team og døgnenhetene kan ringe til når de trenger ei spesialistvurdering, forklarer bakvakt og avdelingsleder Geir Øyvind Stensland i Psykisk helse- og rusklinikken i UNN.

– I tillegg har vi som de første i landet utstyrt både sentrene og bakvaktene med videokonferanseutstyr slik at pasientene og de ambulante teamene får treffe overlegen ansikt til ansikt når det er behov for det.

Fornøyde pasienter

Arbeidet med prosjektet startet i 2011, og i vår evaluerte de den nye måten å jobbe på. Tilbakemeldingene fra pasientene er svært positive. De opplevde at dagens akuttjeneste var lett tilgjengelig og at man fikk raskt hjelp.

Både pasienter og pårørende understreket betydningen av at sentrene også hadde en døgnkontinuerlig vakttelefon, som man kunne ringe i en akuttsituasjon uansett tidspunkt.

– I utgangspunktet ønsker folk helst et lokalt tilbud, og tilbakemeldingene vi får går på at de opplever å få hjelp raskt. Vi ser at vi har fått til et bedre tilbud. Noen synes nesten det går for raskt i svingene nå, smiler Stensland.

Legges inn lokalt

Uten tilgang til spesialistvurdering hadde de psykiatriske sentrene tidligere liten mulighet til å tilby akuttinnleggelse men måtte sende pasientene til Åsgård i Tromsø. Nå er pasientstrømmen snudd. Antallet innleggelser på Åsgård er redusert med 31 prosent i løpet av disse årene. Det gjør at pasientene årlig slipper rundt 100 transporter til Tromsø.

Samtidig har antallet lokale innleggelser økt med 24 prosent på dagtid, og hele 104 prosent mellom klokka 16 på ettermiddagen og åtte om morningen.

– De som er så syke at de må til Åsgård blir selvfølgelig sendt dit, men det er mange pasienter og pårørende som nå sparer seg for den turen. De lokale døgnenhetene er blitt svært viktige i det nye akuttsystemet, og de gjør en meget bra jobb, forteller Stensland videre.

Gull verdt

Leder av ambulant i team i Sør-Troms, Audun Eskeland, er også full av godord om den nye måten å jobbe på. Teamet hans dekker ei befolkning på 30.000 i Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad. I 2014 fikk de henvist to hundre nye pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp. Nå føler de seg mye tryggere enn før på at de får gitt disse pasientene et godt tilbud.

– Vi har manglet et slikt lavterskeltilbud. Nå har vi spesialister tilgjengelig i bakhånd, mens vi tidligere stod veldig alene om ting. Vi føler oss mye tryggere på jobb og det er lett å ta en telefon til bakvakta for å få hjelp, forklarer han.

Han og kollegene er veldig glade for de gode tilbakemeldingene de stadig får fra både pasienter, pårørende og fastleger.

– Det betyr veldig mye for oss. Det er artig å høre at pasientene er fornøyde. Da har vi nådd målet om å gi et best mulig tilbud. Det motiverer oss.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.