Parkeringsplassene på begge sider av veien som går opp mot tannbygget/BRUS-bygget, samt den gamle Tromsprodukt-tomta (til høyre på bildet) er aktuell som ny tomt for nytt sykehusbygg. Oppmerkinga på bildet er ikke helt nøyaktig, den er kun laget for å gi et inntrykk av hvor tomta ligger. Foto: Frode Abrahamsen

Psykisk helse- og rusklinikken på flyttefot

Parkeringsplassene på begge sider av veien som går opp mot tannbygget/BRUS-bygget, samt den gamle Tromsprodukt-tomta (til høyre på bildet) er aktuell som ny tomt for nytt sykehusbygg. Oppmerkinga på bildet er ikke helt nøyaktig, den er kun laget for å gi et inntrykk av hvor tomta ligger. Foto: Frode Abrahamsen

Skal hovedbygget for psykisk helse og rus fortsatt ligge på Åsgård? Skal det bygges nytt i Breivika? Eller kan en delt løsning fungere? Går alt etter planen, faller avgjørelsen i UNN-styret allerede i mai.

OPPDATERT: I den første versjonen av denne saken sto det at tomtevalget skal gjøres i styremøtet i juni. Det er i ettertid bestemt at saken skal framskyves, og behandles allerede 19. mai.

Psykisk helse- og rusklinikken er den største klinikken i UNN. De fleste ansatte jobber på Åsgård vest på Tromsøya. Mellom 800 og 900 personer har sin arbeidshverdag her, i gamle og nedslitte lokaler.

– Åsgård-byggene er fra 60-tallet. Betongen er dårlig, etasjehøyden er for lav til at vi kan montere ventilasjonsrør og kabler etter forskriftene, og det er nesten ikke mulig å endre på planløsninger. Det er feil og skavanker mange steder, og uansett hvor mye vi flikker, blir det ikke bra nok, sier prosjektleder Kjell Arne Thomassen ved drifts- og eiendomssenteret.

Det har lenge vært klart at det må bygges nytt. Oppussing av de gamle lokalene vil bli langt dyrere. Alle bygningene er vernet eller fredet, så det kan ikke gjøres store endringer uansett.

– Dagens bygningsmasse gir begrensninger i forhold til det vi ønsker å tilby av god og framtidsrettet behandling. Vi trenger et mer hensiktsmessig bygg som legger til rette for de behandlingstilbudene vi skal gi pasientene, sier administrerende direktør Anita Schumacher, som også er leder for styringsgruppa i prosjektet.

Tre alternativer

Foreløpige beregninger viser at det nye sykehusbygget – som trolig blir om lag 34.000 kvadratmeter stort – vil koste rundt 2,6 milliarder kroner. Før lånesøknanden leveres må styrene i UNN og Helse Nord bestemme hvor det nye bygget skal plasseres.

Prosjektleder Kjell Arne Thomassen ved drifts- og eiendomssenteret viser fram området som kan bli tomta for nytt sykehusbygg. Foto: Per-Christian Johansen

Tre alternativer er lagt fram:

  1. Nybygg tilknyttet dagens bygningsmasse på Åsgård. Her er det flere alternativer til plassering vest og sørvest for dagens bygg. Ingen av byggene som står der i dag vil kunne brukes til behandling av pasienter, men noen av byggene kan kanskje benyttes til andre formål.
  2. Nybygg i Breivika, nord for det somatiske sykehuset. Den aktuelle tomta ligger på oversiden av Hansine Hansens veg, der det i dag er parkeringsplasser både for ansatte og pasienter. UNN eier i tillegg ei tomt like nord-øst for disse parkeringsplassene. Denne tomta utgjør en del av dette alternativet.
  3. Delt løsning, med noen avdelinger i nybygg på Åsgård og andre avdelinger i nybygg i Breivika.

Les også: Pasientene bekymret for urolige omgivelser i Breivika

Fordeler og ulemper

Det er fordeler og ulemper med alle alternativene. På Åsgård er det god plass til nye bygg, samtidig som det er godt med grøntarealer og boltreplass på tomta. I Breivika er det trangere, og flere hensyn å ta i forhold til naboer. I tillegg vil et nybygg i Breivika stjele mange parkeringsplasser, og trafikken i området vil øke.

Men et bygg for psykisk helse og rus i tett tilknytning til det somatiske sykehuset vil åpne nye muligheter for tettere samarbeid, og gjøre situasjonen enklere for pasienter som har både fysiske og psykiske helseutfordringer.

– Personlig ønsker jeg at psykisk helse og rus blir tettere knyttet opp mot somatikken med tanke på helhetlige og bedre pasientforløp. Men ikke for enhver pris. Det er åpenbart at de tre alternativene har sine styrker og svakheter, så dette må vurderes grundig, sier Eirik Stellander, som nylig startet i jobben som klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken.

Les også: Forberedt på Breivika-debatt

UNNs styreleder er forberedt på at et nytt sykehus for psykisk helse/rus tett opp mot et boligområde vil skape debatt. Nå planlegges det et folkemøte for å komme i dialog med naboer.

Les hele saken her

– Vi i styringsgruppa skal etter hvert komme med vår anbefaling til styret, men jeg ønsker ikke nå å si noe om hva denne anbefalingen vil bli, sier administrerende direktør Anita Schumacher.

UNNs utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen forklarer at tomtevalget må gjøres før de går videre i konseptfasen og til slutt lager et beslutningsgrunnlag for lånesøknaden til Helse- og omsorgsdepartementet. Konseptfasen ledes av Sykehusbygg, og det er hentet inn eksterne rådgivere som kvalitetssikrer prosessen.

Hva skal bygget inneholde?

Samtidig pågår det et organisasjonsutviklingsprosjekt (OU-prosjekt) der de ser på hva et nytt bygg for psykisk helsevern og rus skal inneholde.

Klinikksjef Eirik Stellander (t.v), prosjektleder Njål Bjørhovde og erfaringskonsulent Astrid Weber ser fordeler og ulemper ved alle tomtealternativene. Foto: Jørn Resvoll

– Det er et stort apparat i sving for å bli enig om hvordan et nytt bygg må være for at det skal fungere optimalt både for pasienter, pårørende og ansatte. Vi har flere arbeidsgrupper, og vi er veldig opptatt av at både brukere og pårørende får si sin mening før vi lander noe, sier Njål Bjørhovde, som leder OU-prosjektet.

Astrid Weber, erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken, er fornøyd med prosessen så langt.

– Bruker- og pårørendeorganisasjonene har kommet tidlig inn, vi har brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter med i arbeidsgruppene, og vi har hatt mulighet til å diskutere på tvers av gruppene. Hvordan skal framtidas behandlingstilbud være, hva er viktig for pasienter og pårørende, hvilke forventninger har vi til et nytt bygg? Alt dette er viktig å ha på bordet før selve bygget tegnes og bygges. Det er nå vi har mulighet til å tenke «hva vil vi ha», sier Weber.

Saken behandles av UNN-styret 19. mai.

Les også: Ledere og fagpersoner på Åsgård uenig i at Breivika er det beste alternativet

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.