«Raskere trombolyse»: Dette skjer når alarmen går

AMK mottar melding enten fra publikum eller primærhelsetjenesten. Om mistanke om hjerneslag er til stede, blir det sendt akutt respons og varsel til legevakt og ambulanse i den aktuelle kommunen hvor pasienten befinner seg.

Parallelt varsles vakthavende lege med ansvar for ø-hjelpsmottak av hjerneslagpasienter på nærmeste lokalsykehus. I Tromsø er dette vakthavende nevrolog, mens Harstad og Narvik bruker vakthavende indremedisinere.

Basert på informasjonen AMK har mottatt fra den som varsler og informasjon i pasientjournal, avgjør de om kriteriene for å utløse trombolysealarm er til stede.

I samråd med AMK-operatør vurderes bruk av luftambulanse for å spare tid. AMK eller akuttmottakene slår ut trombolysealarm i sykehuset cirka 10 minutter før pasienten ankommer.

Dette skjer ved ankomst sykehuset

Pasienten kjøres direkte til CT-røntgen. Der venter vakthavende lege, bioingeniør, radiograf og radiolog. Med en gang pasienten ankommer undersøkes vedkommende av vakthavende lege, samtidig med at bioingeniør tar nødvendige blodprøver.

CT-røntgen gjennomføres av radiograf, hvorpå vakthavende radiolog umiddelbart leser bildene og rapporterer funn til vakthavende lege.

Basert på egne undersøkelser, blodprøver og CT-røntgen beslutter vakthavende om trombolysebehandling kan gis.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.