• PLIVO

    Ambulansepersonell, samt deltakere fra Tromsø brann og redning, samarbeidet om å bringe skadde i sikkerhet under den første av mange PLIVO-treninger som ble avviklet på Grønnåsen i regi av nødetatene mandag. Klikk på pilene i bildene og se et utvalg bilder fra øvelsen i billedkarusellen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Redningsoppdrag i skuddlinja

  • PLIVO

    Ambulansepersonell, samt deltakere fra Tromsø brann og redning, samarbeidet om å bringe skadde i sikkerhet under den første av mange PLIVO-treninger som ble avviklet på Grønnåsen i regi av nødetatene mandag. Klikk på pilene i bildene og se et utvalg bilder fra øvelsen i billedkarusellen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

De har foreløpig bare sett det på TV. Men dersom en skyteepisode skulle utvikle seg også i vårt nærområde, er det viktig at nødetatene har trent på å håndtere det.

Morten Boye Jørgensen, regional PLIVO-instruktør i UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
I løpet av de neste ukene skal totalt 400 UNN-ansatte gjennom trening i det som til nå har vært ukjente situasjoner. Sammen med politietaten, og brann og redning, skal det i samarbeid øves på såkalte PLIVO-hendelser (Pågående livstruende vold). Og da primært knyttet til tiltenkte skyteepisoder, som ved Grønnåsen skole denne uken.

Der var de første ambulansearbeiderne ved UNN i aksjon mandag, som redningsarbeidere mens skuddsalvene smalt i veggene i etasjen over dem.

– Dette er svært nyttig, ikke minst det å trene både muntlig og praktisk samarbeid med politi og brannvesen. Skulle denne type hendelser oppstå er det viktig for våre folk å ha riktig fokus. De skal i første rekke innrette seg etter politiets instrukser, få ut skadde personer og ikke gå seg opp i vanskelige situasjoner, sier regional PLIVO-instruktør i UNN, Morten Boye Jørgensen.

Nyttig læring

Det er operasjonsledelsen i politiet som i henhold til prosedyrene har det operative ansvaret ved en PLIVO-hendelse. Ambulansepersonell og brann og redning skal i første rekke bistå innenfor sine fagområder, og i tett samarbeid med politiet.

– Vår jobb vil være å nøytralisere trusselen. Brann og helsepersonell skal redde liv, forklarer Morten Pettersen ved Tromsø politistasjon.

I forbindelse med øvingsstarten på Grønnåsen skole mandag, ble det avviklet fire gjennomkjøringer. Og da viste det seg fort at trening gir læring. Fra UNN deltok 17 personer fra ambulansen i Tromsø og på Hansnes.

– I løpet av de fire rundene fikk vi økt forståelse for det som foregikk og kunne korrigere underveis. Våre folk var nok litt ekstra påvirket av smell fra våpen og mye roping, men det ga en god øvingseffekt, sier Morten Boye Jørgensen.

Ambulansepersonellet som deltok i øvelsen mandag forbereder seg før den første av fire gjennomkjøringer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ved den første gjennomkjøringen valgte eksempelvis redningspersonellet å trekke seg ut fra området, fordi de ikke oppfattet det som trygt nok da de entret skolebygningen første gang.

– Vi fikk vridd fokus på riktig plass underveis, legger Boye Jørgensen til.

Positivt samarbeid

Han tror denne type øvelser vil bidra positivt også med tanke på samarbeid mellom nødetatene i andre sammenhenger. Ikke minst med tanke på at det nye felles nødnettet nå er oppe og går.

– Direktoratene våre har pålagt oss denne fellestreningen. Det er viktig og nyttig læring for alle nødetater, beskriver innsatsleder for politiet, Morten Renland.

De neste tre ukene skal nye mannskaper gjennom samme PLIVO-øvelse ved Grønnåsen skole. Senere skal liknende øvelser gjennomføres på steder som Storslett, i Skibotn, på Finnsnes, samt i Harstad, Narvik, Gratangen, Bjerkvik, Narvik, Ballangen og Kjøpsvik.

 

PLIVO-øvelse:

En PLIVO-aksjon defineres som en pågående livstruende situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander mot flere uskyldige personer og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak.

(kilde: Nasjonal prosedyre; Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO).

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.