Med økt rekruttering ser det bedre ut for operasjonsseksjonen ved UNN Narvik. Fra venstre: Seksjonsleder Cecilie Birkeland, anestesisykepleier Jørgen Willumsen, operasjonssykepleier Elin Nilsen, operasjonssykepleier Merita Sollie, konst. seksjonsleder anestesi Heidi Zuidhoek Larsen og Bjarte Landsem, avdelingsleder for anestesi og operasjon. Foto: Per-Christian Johansen

Rekrutteringen skyter fart

Med økt rekruttering ser det bedre ut for operasjonsseksjonen ved UNN Narvik. Fra venstre: Seksjonsleder Cecilie Birkeland, anestesisykepleier Jørgen Willumsen, operasjonssykepleier Elin Nilsen, operasjonssykepleier Merita Sollie, konst. seksjonsleder anestesi Heidi Zuidhoek Larsen og Bjarte Landsem, avdelingsleder for anestesi og operasjon. Foto: Per-Christian Johansen

Bekymringen har innimellom vært stor. Men med nytt sykehus under bygging opplever UNN Narvik nå stor interesse for å bli spesialsykepleiere. Det reduserer også behovet for kostbar vikarleie.

Denne våren har det vært nytt opptak ved UiT, Norges arktiske universitet. Da var det ekstra stor interesse for utdanningsstillinger innen operasjon-, intensiv- og anestesisykepleie som var tilgjengelig ved UNN Narvik.

Det opplyser Bjarte Landsem, avdelingsleder for anestesi og operasjonsavdelingen ved sykehuset.

Avdelingsleder Bjarte Landsem er fornøyd med den gode responsen UNN Narvik har opplevd i jakten på fremtidige spesialsykepleiere. Foto: Per-Christian Johansen

– Det var en periode vi hadde historisk lave søkertall på videreutdanningen. Så var vi ute i lokalavisa i vinter og utrykte bekymring for mangelen på operasjonssykepleiere til det nye sykehuset skal stå ferdig (2024 red. anm). Saken fikk bred omtale og ble også delt flittig i sosiale medier. Responsen i etterkant har vært gledelig, sier Landsem.

Fire nye til 2024

Interessen for utdanningsstillingene til operasjonssykepleie var så stor at behovet er dekket for den kommende perioden. Fire nye operasjonssykepleiere – to interne og to eksterne – ventes ferdig utdannet til 2024.

Den samme trenden er registrert for anestesisykepleie og på intensiv, med mange interesserte søkere blant de offentlig godkjente sykepleierne ved UNN Narvik.

– Med dette på plass vil vi ikke ha det samme behovet for å leie inn dyre vikarer. I perioder med høyt sykefravær i vinter, måtte riktignok vi også gjøre det. Men nå ser det betydelig bedre ut fra høsten av, fastslår Landsem.

Økt operasjonsaktivitet

Når det nye sykehuset står klart, er det lagt opp til en mulighet for økning av den totale operasjonsaktiviteten ved UNN. Da utvides etter planen antallet operasjonsstuer fra fem til seks i Narvik, og behovet for flere spesialsykepleiere og øvrig støttepersonell øker i takt med dette.

Det er i første rekke planlagte inngrep innen ortopedi, urologi, gastro, gyn og plastikkirurgi UNN Narvik gjennomfører som en del av den daglige driften, i tillegg til akutthendelser.

Byggingen av det nye sykehuset i Narvik er i full gang. Dette bildet er tatt i midten av juni -22 og viser også den flotte plasseringen og utsikten på Furumoen. Foto: Privat

– Vi ser jo at det er konstant behov for høyere operasjonskapasitet i regi av UNN. Gevinstrealiseringsplanen som er laget i forbindelse med det nye sykehuset er tydelig på at vi skal opp i aktivitet, og akkurat nå jobber vi med et prosjekt for å få til mer effektive pasientforløp. Da vil vi kunne håndtere flere pasienter hver dag, forklarer Landsem.

Han trekker også frem at det vil være mer attraktivt for kirurger å jobbe ved sykehuset når bemanningen blir mer stabil og antall operasjoner øker.

Her kan du fortløpende følge utviklingen med det nye sykehuset på Furumoen.

Nye intensivsykepleiere

Vera Jacobsen er blant flere nyutdannede spesialsykepleiere ved UNN Narvik. Hun avsluttet studiet som intensivsykepleier til jul, og trekker frem at det også til neste utdanningsløp ved UiT har vært stor interesse for intensivsykepleie blant sykepleiere i Narvik.

De siste månedene har Jacobsen – takket være fleksibilitet og ekstra tilrettelegging fra ledelsen ved intensivseksjonen – fått mulighet til å skrive masteroppgave sammen med kollega Kristin Andorsen. Der har temaet vært «mobil intensivsykepleier».

– En mobil intensivsykepleier skal ikke være en erstatning for legene, men et supplement som sykepleiere på sengepost kan kontakte hvis det oppstår bekymring for pasienten uten at det nødvendigvis foreligger klare endringer av kliniske parametere. Da kan vi kanskje hindre en klinisk forverring i pasientens tilstand, før de blir så dårlig at de trenger intensivbehandling, sier Jacobsen og Andorsen.

LES OGSÅ: Hektisk sommerstart på føden ved UNN Narvik.

Vera Jacobsen (til venstre) og Kristin Andorsen er nytdannede intensivsykepleiere ved UNN Narvik og akkurat levert en masteroppgave om "mobil intensivsykepleier". Foto: Per-Christian Johansen

Viktig på lokalsykehus

Fra før er intensivsykepleierne mobile i forbindelse med akutte hendelser som hjertestans og hjerneslag blant innlagte pasienter. Nå ser de muligheten for å kunne bistå i en mer strukturert sammenheng.

Ordningen med «mobil intensivsykepleier» er vanlig på større sykehus, og mer utbredt i naboland som Sverige og Finland.

– Vi har fokusert på behovet for dette også på et lokalsykehus, hvor ansatte ofte er mer alene i ulike situasjoner. Ordningen vil først og fremst komme pasientene til gode og bidra til økt pasientsikkerhet, forklarer Jacobsen.

Nå gjenstår det å se om det finnes økonomisk grunnlag for en slik ordning permanent ved UNN Narvik.

– Dette er interessant og noe vi vil se nærmere på som et mulig prosjekt i den videre driften, sier leder Eirin Olsen ved intensivseksjonen.

LES FLERE saker om det nye sykehuset i Narvik her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.