Resistente bakterier et økende problem

Resistente bakterier er en stadig større utfordring for de ansatte ved infeksjonsposten.

– Vi er så ivrige etter å starte behandling at vi ikke tar oss tid til skikkelig diagnostikk. Vi må vite hva vi behandler for å gi riktig behandling, ellers ender vi opp med resistente bakterier og antibiotika uten effekt, forteller Dag S. Halvorsen på infeksjonsposten.

Overlegen møter daglig pasienter med resistente bakterier. Av de 18 sengene på infeksjonsposten er 10 av dem enerom, og de er som regel fullbooket. Til enhver tid har de minst én pasient med det Halvorsen karakteriserer som ”en stygg resistensprofil”.

Flere titalls tilfeller registrert

Dessuten ringer vakttelefonen stadig oftere med spørsmål fra leger på andre avdelinger som trenger hjelp til å behandle vanskelige infeksjoner. En av de største utfordringene de siste 18 månedene har vært multiresistent Klebsiella. Så langt har nærmere 60 pasienter i Troms fått behandling mot denne bakterien.

– Dette er et økende problem for både pasienten og sykehuset. Pasientene blir overført til oss fra andre sengeposter. De må ha enerom, eget toalett, og intravenøs behandling med bredspektret antibiotika i 10-14 dager, forteller han.

I tillegg har disse pasientene nå blitt permanente ”bærere” av bakterien. Det betyr at han eller hun bør isoleres neste gang de trenger innleggelse på et sykehus.

– Problemet er utstrakt bruk av bredsprektra antibiotika, fordi det driver fram resistens hos bakteriene. Løsningen er å drive målretta og bedre diagnostikk og behandling over tid – og følge det vi kaller de fire R’ene: Rett antibiotika, Rett dose, Rett intervall og Rett behandlingslengde.

Smittevern og enerom

Smittevernoverlege Torni Myrbakk opplever stadig større pågang fra avdelinger som ønsker seg kursing av ansatte i smittevernrutiner. Hun forteller at det er viktig med godt opplært personell for å bekjempe overføring av smitte. Et annet viktig moment er enerom for pasientene.

– Vi har daglig kontakt med avdelinger som har utfordringer med å plassere pasienter med resistente bakterier og andre smittsomme tilstander. Nye sykehusbygg ved St Olav og i Fredrikstad bygges nå kun med enerom, og vi hadde kommet langt på vei for å forebygge infeksjoner og smittespredning dersom vi hadde hatt flere enerom med egne bad og toalett. I tillegg må vi huske at det aller viktigste enkelttiltaket for å forhindre smitte er håndhygiene, avslutter hun.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.