Rivende utvikling på fagområdet

Nevrologisk avdeling har eksistert ved sykehuset i Tromsø siden 1967. Nylig markerte de sitt 50-årsjubileum i nåværende lokaler ved UNN Tromsø i Breivika.

Seksjonsoverlege i nevrologi, Claus Albretsen, beskrev en rivende utvikling i forbindelse med 50-årsmarkeringen av nevrologisk avdeling i UNN nylig. Her sammen Oddmund Joakimsen (i midten) og Torbjørn Haldorsen. Foto: Britt Ås
Nåværende ansatte ved nevrologisk avdeling UNN Tromsø i forbindelse med 50-årsmarkeringen nylig. Foto: Britt Ås
Da var det invitert til hyggelig sammenkomst med både nåværende og tidligere ansatte. Spesielt verdsatt ble det at tidligere avdelingsleder Oddmund Joakimsen deltok.

Historien:

Den første avdelingsoverlegen, Andries S. de Graaf, kom til Tromsø fra Sør-Afrika i 1967. Torberg Torbergsen ble ansatt som assistentlege samme året, i de daværende lokalene på RST på Strandveien. Der var avdelingen fordelt på KNF lab i 4. etasje, sengepost i 5. etasje og nevrologisk poliklinikk samt legekontorer i 6. etasje.

Avdelingsleder Svein Ivar Mellgren var sammen med professor Rolf Nyberg Hansen ivrige planleggere av nevrologisk avdeling ved RiTø. Takket være innsatsen til to tidligere avdelingsledere fikk vi en meget fin avdeling på RiTø med gode plassforhold.

Etter hvert har det blitt trangere med felles slagenhet, NMK, hud og revmatologi. Likevel beskrives arbeidsmiljøet som meget godt gjennom historien.

Store endringer

– Vi har i løpet av de 50 årene som er gått opplevd store endringer i fagområdet nevrologi. Jeg vil spesielt nevne MS og hjerneslag. På MS-området kunne vi på slutten av 80-tallet kun tilby steroidbehandling ved schub og etterfølgende fysioterapi og eventuell spasmebehandling. De dårligste pasientene kunne dø i løpet av få år og mange ble sykehjemspasienter. Nå kan vi tilby immunmodulerende behandling og stamcellebehandling. Pasientene er nå yrkesaktive og kan bo hjemme.

– Hjerneslag er et annet område med enorm positiv utvikling. Før ble de kun tilbudt et væskedrypp og fysioterapi. Nå kommer de med helikopter og får trombolyse og noen trombectomi. Vi håper fremover på gjennombrudd for andre pasientgrupper som for eksempel Parkinson, Alzheimer og ALS. Vi benytter anledningen til å feire oss selv, og til tross for travle dager og dårligere økonomi skal vi beholde entusiasmen videre, sa seksjonsoverlege i nevrologi Claus Albretsen i forbindelse med 50-årsmarkeringen nylig.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.