– River barrierer for pasientene

Avdelingslederen ved nyremedisinsk avdeling i UNN, Trine Olsen er ikke redd for å rive barrierer på veien mot et enda bedre helsevesen for pasientene. Og pasientene er fornøyde.

Nyreavdelingen i Tromsø tilbyr hjemmedialyse.
Overlege og avdelingsleder Trine Olsen (til høyre) og sykepleierne Åse Lauritzen (til venstre) og Marit Lorentzen tilbyr hjemmedialyse til stadig flere pasienter. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Overlegen fra Tromsø har målrettet revet ned faglige barrierer og etablerte holdninger for å forbedre tilbudet til pasienter som trenger nyreerstattende behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Det er kjent fra internasjonal litteratur at pasienter foretrekker å få hjemmebehandling med bukdialyse når faglige kriterier gir rom for det. Sammenlignet med bloddialyse ved sykehus gir det pasientene bedre livskvalitet og et friere liv. De slipper å reise til sykehuset 3-4 ganger i uken, og dette er en mer skånsom behandling enn tradisjonell bloddialyse, sier Trine Olsen.

Store forskjeller i utbredelse

I følge litteraturen er det store forskjeller mellom land, regioner og sykehus i utbredelsen av hjemmebehandling med bukdialyse. Det er ulike barrierer i ulike land. I New Zealand gis 40 prosent av nyreerstattende behandling som hjemmebehandling med bukdialyse, mens det bare er 10 prosent av befolkningen i USA som får denne behandlingen. I Norge ligger det på om lag 15 prosent, mens Sverige og Danmark ligger over 20 prosent på bukdialyse hjemme.

– Jeg ble nysgjerrig på hvor barrierene ligger hos oss med hensyn til å gi pasienter den type behandling de selv foretrekker. Ved å identifisere barrierer, fikk jeg kunnskap om hva vi måtte jobbe med for å få til endring. Gjennom å dokumentere at dette er bra for pasientene og samtidig rive ned etablerte barrierer og bygge opp ny kunnskap, har vi klart å endre måten vi jobber på.

– Tenk bukdialyse først, er nå et mantra i avdelingen, smiler Trine Olsen.

Fordobling i Tromsø

Sammen med kolleger på nyremedisin i UNN Tromsø, kan Olsen vise til at stadig flere av deres pasienter får hjemmebehandling med bukdialyse. Det siste året er antall pasienter med bukdialyse fordoblet fra 22 prosent i 2014 til 45 prosent i 2015. Dermed ligger UNN Tromsø på landstoppen med et tilbud som gir pasientene høyere livskvalitet samtidig som det er bedre ressursutnyttelse for helsevesenet.

– I Tromsø har vi for tiden 21 pasienter som får tradisjonell bloddialyse på sykehuset. 2 leger og 15-16 sykepleiere er involvert i behandling og oppfølging av disse. I tillegg har vi 16 pasienter som nå får hjemmebehandling med bukdialyse. Til disse pasientene er det involvert 2 sykepleiere og 4-8 timer legetid pr uke. Det gir en helt annet ressursbruk samtidig som kvaliteten i pasientbehandlingen er like god, sier nyrelegen ved UNN.

Opplæring i kommunene

Nyremedisinsk avdeling har vært gjennom en periode med kunnskapsbygging og opplæring internt i avdelingen og i sykehuset, blant annet for å etablere akutt behandling i buk. Pasientene får også grundig opplæring og avdelingen gir opplæring til helsepersonell i kommunene som skal støtte pasientene i lokalmiljøet.

– Det er helt i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen hvor spesialisthelsetjenesten skal bidra til å bygge opp kompetansen i kommunene. Vi forsøker å tenke pasientens helsevesen. Dette er en forbedring for pasientene, avslutter Trine Olsen.

Greit å slippe reisingen

– Bukdialyse hjemme er absolutt å anbefale for de som kan få denne behandlingen, sier Hugo Straumsnes. Han har hatt diabetes siden slutten av 1990-tallet. I fjor var nyrefunksjonen blitt så dårlig at han måtte ha nyreerstattende behandling.

81-åringen fra Lakselv er fornøyd med å ha frihet til å styre livet selv om sykdommen binder han opp 3-4 ganger daglig når dialysen skal gjennomføres.

– Det er ”peanuts” sammenlignet med de som må reise til sykehuset 3 ganger i uka og kommer helt utkjørt hjem om kveldene. Jeg ordner dialysen selv, bruker 30 minutter på hver dialyse og føler meg helt fin. Det fungerer utmerket, sier Hugo Straumsnes.

141 km til sykehuset

Alternativet for 81-åringen hadde vært to timers biltur til sykehuset i Hammerfest for å bli koblet til en dialysemaskin i 3-4 timer (bloddialyse) og så kjøre 141 kilometer hjem igjen.

– Jeg hadde satt meg litt inn i dette på forhånd og tok selv initiativ til å få bukdialyse hjemme. Opplæringen fikk jeg på UNN og det gikk veldig greit. Det er en liten tilvenningsperiode, men nå fungerer det bra. Jeg er på UNN til kontroll hver 3. måned og følges også opp av fastlegen, forteller han.

Ferierer i bobil

Nå ser pensjonisten fra Lakselv frem til å sette seg i bobilen og kjøre på ferie til Senja.

– Den friheten hadde jeg ikke hatt dersom jeg var bundet til en maskin på sykehuset for å få renset blodet. Den om fant opp dette, skal ha stor takk. Det er et fantastisk tilbud til pasientene, slutter han.

LES OGSÅ: Nå har prosjektet sikret seg Forbedringsprisen fra Helse Nord

Fakta om dialyse

Pasienter har behov for nyreerstattende behandling (dialyse) når nyrene svikter og man trenger å få renset blodet for avfallsstoffer og overskuddsvæske på en annen måte. Noen trenger det for evig tid, mens andre kan få transplantert en ny nyre. I påvente av dette trenger man nyreerstattende behandling.

Bloddialyse:
Nyreerstattende behandling som gis via blodet. Pasienten kobles til en dialysemaskin på sykehuset og behandlingstiden er fra 3-5 timer hver gang. Det er vanlig med behandling 3 ganger i uka.

Hjemmebehandling med bukdialyse:
Nyreerstattende behandling som pasienten selv kan gjennomføre hjemme. Denne dialysen fungerer slik at dialysevæske føres inn i buken og blir der i løpet av den tiden det tar å fjerne avfallstoffene. Deretter byttes den ut med ny væske. Det er en mild form for dialyse, som kan sammenlignes med nyrenes normale funksjon. Det finnes to typer av denne dialysen, og begge behandlingene gjennomføres av pasienten selv etter opplæring og trening med støtte fra sykepleier.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.