transport

Tore Falung leverer tøy til rens på UNN Åsgård. Dette gjøres gjennom daglige turer fra sykehuset i Breivika. Falung startet i jobben helt tilbake til 1977, og jobben han legger ned beskrives som uvurderlig.

Rullende sykehustjeneste i 40 år

transport
Tore Falung leverer tøy til rens på UNN Åsgård. Dette gjøres gjennom daglige turer fra sykehuset i Breivika. Falung startet i jobben helt tilbake til 1977, og jobben han legger ned beskrives som uvurderlig.

Hvert år kjører transporttjenesten ved UNN Tromsø rundt 25.000 kilometer mellom sykehusets ulike lokasjoner i byen. Bak rattet finner du som regel veteranen Tore Falung (62).

Tekst, foto, video: Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress

Tore Falung foran bilen han kjører hver dag, med prøver og post som skal inn på UNN i Breivika.
Hver eneste arbeidsdag er Falung på veien. For det meste går ferden mellom UNN i Breivika og UNN på Åsgård. Transporttjenesten frakter tøy til rens, mat, post, blodprøver, gass, søppel til Remiks og andre hasteoppdrag. Anslagsvis er det snakk om 25.000 kilometer hvert eneste år, selv om turene for det meste kun foregår på Tromsøya.

Tore Falung er formann på transporttjenesten, og trives godt med å ha arbeidsdagene bak rattet og møte de ulike kollegaene som tar imot og leverer det han skal frakte videre. Falung har vært ansatt på sykehuset siden 1977, og trives godt i jobben sin.

Viktig tjeneste

– Hadde vi ikke hatt en så velfungerende transporttjeneste, hadde det ikke vært mulig for UNN å ligge spredt på så mange ulike steder. Tore er effektiv og gjør en veldig bra jobb, sier seksjonsleder Tore Renland.

(Artikkelen fortsetter under videovisningen)

På tur med Pingvinavisa ble bilen først lastet opp med sengetøy som skulle til rens på Åsgård, så mat og post til Færingen, og til slutt post og annet som skulle til RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Deretter ble det hentet tomme matkurver fra Åsgård og Ruspoliklinikken. Falung hentet også blodprøver og post fra flere ulike steder som skulle tilbake til Breivika.

– Det er særlig viktig at prøvene blir hurtig ekspedert, siden det er blodprøver som skal til testing, forklarer han.

Her leveres det varer til Færingen, som holder til på oversiden av Åsgård.
Flere ganger i uken blir ting fraktet til og fra UNNs fjernlager, gass skal bringes til maskinverkstedet og til Blodbanken, og el-avfall, restavfall og trevirke skal fraktes til Remiks sitt anlegg nord på Tromsøya.

Hjulene i gang

Mobilen til Tore Falung ringer stadig vekk mens han kjører rundt med nye oppdrag han må utføre. I bilen er han som regel alene, men det er alltid tid til en fleip eller en liten prat i det han møter de ansatte som tar imot eller leverer kurver og kasser.

Alle setter pris på innsatsen som gjøres for at hjulene skal holdes i gang i dennes spesielle delen av sykehusmaskineriet.

– Tore har også ansvar for brøyting på vinteren, og gjør en uvurderlig innsats for UNN, fastslår navnebror Tore Renland.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.