«Rusmiddelbruk endrer de fysiologiske prosessene i hjernen ved at både struktur og funksjon endres.»

Hvordan forebygge rusmiddelavhengighet? Jo, produsere en animasjonsfilm med utgangspunkt i et flipperspill, tenkte lege Terje Simonsen.

Terje Simonsen har laget animasjonsfilmen med et flipperspill som illustrerer hvordan rusmidler kan gjøre deg avhengig og skade hjernen. Foto: Per-Christian Johansen
Terje Simonsen har laget animasjonsfilmen med et flipperspill som illustrerer hvordan rusmidler kan gjøre deg avhengig og skade hjernen. Foto: Per-Christian Johansen
Slik illustreres flipperspillet i filmen som Terje Simonsen har laget, her med stadig større aktivitet og forstyrrelser.
Slik illustreres flipperspillet i filmen som Terje Simonsen har laget, her med stadig større aktivitet og forstyrrelser.
Nylig lanserte han filmen, som er produsert med lokal pengestøtte og i samarbeid med Trondheims-firmaet Creatur Media, på YouTube. I løpet av de første ukene har ”Rusmidler – hjernen er et flipperspill”, hatt nærmere 1.000 visninger.

– Det finnes mange forebyggende tiltak rettet mot utvikling av rusmiddelavhengighet. Ulike tiltak når ulike grupper. Kanskje kan en film som dette bidra til å skape engasjement og diskusjoner, eksempelvis blant elever ved ungdomsskoler og videregående skoler. Kanskje kan den nå noen som ellers ikke ville nås, sier Terje Simonsen, overlege ved Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN Åsgård.

Visualisering

Hensikten med filmen er å skape oppmerksomhet rundt de uheldige konsekvensene av rusmiddelbruk, og dermed å hindre noen i å utvikle avhengighet til rusmidler. De endringene som skjer i hjernen ved bruk av rusmidler har han valgt å illustrere med et flipperspill der kulene kommer på spillebrettet i stadig større antall når spilleren trykker på en spesiell utløserknapp.

 SE FILMEN HER!

 – Tanken bak visualiseringen er å gjøre de uheldige effektene av rusmiddelbruk enkelt forståelig. Analogien med bruk av kulene i et flipperspill synes jeg kan illustrere hvordan signalsubstanser i hjernen skaper kommunikasjon mellom nervecellene. Rusmiddelbruk endrer de fysiologiske prosessene i hjernen ved at både struktur og funksjon endres, forklarer Simonsen.

 Et vesentlig motiv for mange i deres første møte med rusmidler er nysgjerrighet på virkningen. I en tidlig fase opplever mange behag, og en mulighet til å «flykte» fra en vanskelig livssituasjon, ved at rusmidlene demper ubehag og tankekaos.

Vedvarende bruk gir etter hvert mindre behag, men et sterkt ubehag når stoffet forsvinner fra kroppen. Drivkraften for å opprettholde høy og langvarig rusmiddelbruk, er at en ny dose fjerner ubehagelige abstinensplager når en forsøker å avslutte bruken.

En ny dose og fortsatt bruk fortrenger håpløsheten over situasjonen brukeren etter hvert er kommet i.

Utdanning og skoler

 – Jeg håper først og fremst å nå de som ikke har startet, eller ikke har kommet langt i sin eksperimentering med rusmidler. Risikoen for utvikling av avhengighet er ulik for ulike personer. Noen er sårbare, andre er robuste, men for alle gjelder at jo lengre bruken vedvarer og jo høyere dosene er, jo mer øker risikoen. Spørsmålet er om vi når de som er mest sårbar for å utvikle avhengighet, sier UNN-overlegen.

 Skadelig bruk og avhengighet er begreper som betegner ulike bruksmåter. Avhengighet er en tilstand der brukeren ikke har kontroll over bruken. Når avhengighet er utviklet, oppfattes videre bruk av rusmiddel som skadelig.

 – Det er ønskelig at filmen skal kunne brukes i forbindelse med utdanning av helsepersonell innenfor rusfeltet. Planen videre er å utvikle en enkel tilleggsmodul som kan benyttes forebyggende av lærere i ungdomsskole og videregående skole. Filmen finnes med norsk og engelsk tekst, men kan enkelt lages i andre språkvarianter, avslutter Terje Simonsen.

 UNN-HF, Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland har gitt økonomisk støtte til utvikling av filmen.

Her kan du se og høre Terje Simonsen forklare mer om filmen på nordlys.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.