Legemiddelsamstemming på medisin i Harstad

Legemiddelsamstemming er et tverrfaglig arbeid, og på medisin i Harstad har de klart å få til det på en god måte. Fra venstre sekretær Sigrun Rollnes, fagsykepleier Rita Hofsøy, lege Richard Slubowski, avdelingssykepleier Liv Finjord, sykepleier Vibeke Johansen, sykepleier Siw Yttermo, oversykepleier Kirsti Steinvoll, kvalitets- og forskningssykepleier Siv Jorunn Olsen. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Rydder i legemiddelrot

Legemiddelsamstemming på medisin i Harstad
Legemiddelsamstemming er et tverrfaglig arbeid, og på medisin i Harstad har de klart å få til det på en god måte. Fra venstre sekretær Sigrun Rollnes, fagsykepleier Rita Hofsøy, lege Richard Slubowski, avdelingssykepleier Liv Finjord, sykepleier Vibeke Johansen, sykepleier Siw Yttermo, oversykepleier Kirsti Steinvoll, kvalitets- og forskningssykepleier Siv Jorunn Olsen. Foto: Jan Fredrik Frantzen

De medisinske sengepostene i Harstad er nå i full gang med å sjekke legemiddellistene når pasientene kommer til sykehuset. Samtlige lister hadde minst én feil da vi begynte jobben, forteller avdelingssykepleier Liv Finjord.

Ettersom datasystemene til sykehusene, fastlegekontorene og sykehjemmene ikke er integrert med hverandre, så får legene på sykehuset bare en egen en delvis oversikt over hvilke medisiner legene på andre omsorgsnivåer har skrevet ut. Det gir muligheter for både dobbeltføring og feildoseringer i medisinlistene til pasientene.

Det er bakgrunnen for at legemiddelsamstemming er en av 12 innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsarbeidet, som har pågått i sykehus over hele landet siden 2013.

Feil i alle listene

I UNN har sengeposten på hjertemedisin i Tromsø vært pilotprosjekt på dette området, og nå er alderspsykiatrisk sengepost på Åsgård og medisin A og B i Harstad på plass med samstemming av legemiddellistene. Avdelingssykepleier Liv Finjord på medisin B i Harstad forklarer gangen i det hele.

I praksis skjer legemiddelsamstemminga i tre trinn under sykehusoppholdet. Når pasienten kommer inn på akuttmottaket gjør legen som tar imot dem en første sjekk opp mot papirene som følger pasienten. Når pasientene kommer opp på sengeposten blir de spurt av sykepleieren som tar imot hvilke medisiner de bruker, og når han eller hun skrives ut skal legene og sykepleierne oppdatere medisinoversikten i epikrisen som sendes til fastlegen.

Før påske var de i full gang med arbeidet. Det ble raskt klart at dette var et nyttig tiltak, på flere områder.

– I november i fjor gjorde vi ei måling for å se hvordan vi lå an. Da viste det seg at samtlige legemiddellister hadde minst én feil. Vi så for eksempel at enkelte pasienter stod oppført med feil styrke på legemiddelet de skulle ha. Heldigvis var ingen av disse feilene livstruende, men det viser helt klart behovet for samstemming av de ulike legemiddellistene, forteller hun.

Bevisstgjør pasienten

En annen positiv effekt er at pasientene blir mer bevisste når sykepleierne og legene går gjennom medisinlista sammen med dem. Det hender rett som det er at pasienter glemmer av medisiner de tar sjelden, som for eksempel ei sprøyte de skal ta hver tolvte uke, eller at de slutter å ta en medisin når de har blitt bedre. Dermed blir de verre igjen.

– Vi tror pasientene kjenner seg tryggere og har ikke opplevd at noen har vært negative til dette. Snarere tvert imot. Det viser seg at pasientene blir mer bevisste på hvilke medikamenter de bruker, og vi ser at det øker pasientenes forståelse for hvorfor de må bruke de enkelte legemidlene, forteller Finjord.

Frist ut 2015

Det nasjonale pasientsikkerhetsarbeidet består av i alt 12 innsatsområder. De dekker alt fra legemiddelsamstemming til forebygging av trykksår hos pasienter, fallskader, og forebygging av selvmord blant pasienter med psykiske lidelser.

– Det er stadig flere avdelinger i UNN som er med i dette arbeidet. De velger seg ut de områdene som er relevante for dem og har frist ut året med å være på plass, for eksempel med samstemming av legemidler. Det forklarer Mette Fredheim som er koordinator for pasientsikkerhetsarbeidet i UNN.

Hun forteller at erfaringene fra Harstad er mye de samme som hjertemedisinsk avdeling i Tromsø har gjort seg siden de gikk i gang med arbeidet. Det er mye variasjon i legemiddellistene fra fastlegen, sykehjemmet, hjemmetjenesten og sykehuset og det er viktig å få samkjørt disse listene.

Hun har også et ønske til pasientene som bruker går på medisinering.

– Hva om du kommer hjem med to ulike typer medisiner som ikke passer sammen, fordi avdelingen ikke fikk skaffet seg oversikten over de ulike legemidlene du bruker? Det letteste hadde vært om pasientene til enhver tid hadde medikamentlista med seg, så får vi sjekket dette raskt og forebygget feilmedisinering, avslutter hun.

Vær en bevisst pasient – hold oversikt over medisinene dine

  • Be fastlegen skrive ut en liste over medisiner du bruker
  • Oppbevar listen i lommeboka eller veska
  • Vis frem lista hver gang du oppsøker lege og når du henter medisiner på apoteket
  • Be om å få ei utskrift av medisinlista når du skrives ut fra sykehus, og legg den i lommeboka

Les mer om det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender”

 

Fakta: Dette er samstemming av legemidler

Legemiddelsamstemming går ut på å lage en fullstendig oversikt over alle medisinene pasienten bruker.

Manglende samstemming av legemiddellister er kjent som et betydelig asientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt.

Tiltakspakken er primært rettet mot sykehus og fastleger.

Kilde: pasientsikkerhetsprogrammet.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.