Psykisk helseteam Narvik

Her er hele psykisk helseteam for barn og unge (PHTBU) i Narvik samlet. Bak fra venstre: Sylvia Buyle, Benedicte Gjelland (psykolog BUP UNN Narvik), Ruben Kristensen og Kristin Zimmermann. Foran fra venstre: Kick Af Ekenstam, Kethika Srinathan (klinisk barnevernspedagog BUP UNN Narvik) og Stine Villa Nerbø. Foto: Narvik kommune

Samarbeid gir ungdom hjelp raskere

Psykisk helseteam Narvik
Her er hele psykisk helseteam for barn og unge (PHTBU) i Narvik samlet. Bak fra venstre: Sylvia Buyle, Benedicte Gjelland (psykolog BUP UNN Narvik), Ruben Kristensen og Kristin Zimmermann. Foran fra venstre: Kick Af Ekenstam, Kethika Srinathan (klinisk barnevernspedagog BUP UNN Narvik) og Stine Villa Nerbø. Foto: Narvik kommune

Et felles psykisk helseteam (PHTBU) fra kommune og sykehus, sørger nå for å gi barn og unge i Narvik riktig psykisk helsehjelp til riktig tid.

‒ Psykisk sykdom er litt som kreft. Starter du behandling tidlig, er det mulig å snu sykdommen før den setter seg i kroppen og sprer seg. Jo lenger du må vente på hjelp, så kan alt gradvis bli vanskeligere, sier Maria Bostad Dahl, seksjonsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), UNN Narvik.

For halvannet år siden opplevde de voksende problemer med kapasiteten, og at ventetiden for å få hjelp bare økte.

‒ Vi lå en periode der med brukket rygg, hadde lange ventelister og flere vakante stillinger. I tillegg hadde vi over tid sett at mange barn og unge, som egentlig ikke burde vært pasienter i spesialisthelsetjenesten, ble henvist hit i mangel av andre tilbud, forklarer Dahl.

Psykisk helseteam Narvik Bostad Dahl
Maria Bostad Dahl er seksjonsleder for Barne- og ungdomspykiatrisk poliklinikk (BUP) ved UNN Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Lavterskelteam

Nå har to viktige ting skjedd samtidig. BUP i Narvik har vært gjennom en stor positiv utvikling og har alle stillinger besatt. I tillegg har BUP og Narvik kommune lyktes med å sammen etablere lavterskelteamet PHTBU.

Barn og unge som før måtte vente i minimum fire, og kanskje opp til 13 uker på å få snakke med fagpersoner, kan nå få hjelp nesten umiddelbart. Et tilsvarende tilbud eksisterer fra før i Tromsø, som et samarbeid mellom kommunen og BUP Tromsø.

‒ Psykisk helseteam for barn og unge (PHTBU) i Narvik startet opp 1. januar 2022. Her bidrar BUP med en terapeut og en psykolog, og teamet er operativt fem dager i uka. PHTBU er sterkt inspirert av Lavterskelteamet i Tromsø som har gitt oss gode råd, forteller Dahl.

Hun kom til BUP etter å ha jobbet i Narvik kommune, og kjenner med andre ord sine samarbeidspartnere godt, spesielt Stine Villa Nerbø som er prosjektleder for PHTBU.

Nerbø har brukt mye tid på å reise ut til ulike samarbeidspartnere – for eksempel fastleger, helsesykepleiere og rektorer – for å informere om hva PHTBU kan tilby. Som oftest er det foreldre eller helsesykepleiere som melder inn unge som trenger hjelp.

Finner rett adresse

PHTBU er et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam og kan tilby barn og unge inntil ti samtaler med en behandler. Ved siden av de to behandlerne fra BUP, deltar begge kommunepsykologene, vernepleier, barnevernspedagog, fysioterapeut og tildelingskontoret i PHTBU.

‒ Tildelingskontoret kan hjelpe oss med å se hvilke andre tjenester som er relevante, spesielt når ungdommene blir over 18 år, sier prosjektlederen.

Teamet har et felles møte hver uke hvor de vurderer meldingene som er kommet, forteller Nerbø.

‒ Relasjon er kjempeviktig i all behandling, derfor guider vi den enkelte til riktig sted i helsetjenesten slik at de unngår bytte av behandler. Noen få henvises direkte til BUP. Poenget er å få hjelp der man har rettighetene sine, sier Stine Villa Nerbø.

PHTBU tar imot barn og unge mellom 6 og 18 år. I oppstartsåret 2022 hadde teamet 108 saker, og i gjennomsnitt hadde hver pasient 7,2 samtaler med en behandler.

BUP Narvik
Kethika Srinathan, klinisk barnevernspedagog ved BUP UNN Narvik (til venstre) og Benedicte Gjelland, psykolog BUP UNN Narvik, bidrar i psykisk helseteam for barn og unge i Narvik. Foto: Privat

Tverrfaglig samarbeid

Men det er ikke kun opprettelsen av lavterskelteamet som gjør utfordringene i Narvik mer håndterbare nå.

‒ BUP sparrer med kommunen både om hva vi ser hos oss og om konkrete problemstillinger. I tillegg har kommunen etablert et godt samarbeid mellom politi, barneverntjenesten, skolen og psykisk helseteam (PHTBU). Representanter fra hvert sted møtes digitalt hver tirsdag for å snakke om trender og ting å følge med på. Av og til har de innhentet samtykke fra foreldre for å snakke om enkeltelever. Slik er det mulig å samarbeide godt om tiltak og oppfølging, sier Dahl.

Dialogen og samarbeidet hun her beskriver, oppsto for tre-fire år siden da Narvik opplevde en økende gjengmentalitet i byen. For en del ungdommer eskalerte ting raskt med småkriminalitet, uro og rus.

‒ Vi skjønte at vi måtte skaffe oss bedre oversikt, og gjennom samarbeid klarte vi å løse denne saken. Etterpå har vi beholdt dialogen, og har fått en rutine for den. Når vi kan snakke litt om hva vi jobber med på hver vår kant, har vi mulighet til å være mer konkret i møte med ungdommene. For eksempel spørre direkte «Driver du med kokain»? Hvis du ikke spør konkret, så kommer slike ting ikke opp. Jo mer vi vet, jo enklere er det å konkret bidra med hjelp som virker, forklarer Maria Bostad Dahl.

Midler ut 2024

PHTBU ble opprettet som et treårig prosjekt, og har finansiering ut 2024. Både Dahl og Nerbø håper at det kan bli et permanent tilbud.

‒ Hovedmantraet står fortsatt: Barn og unge skal ikke inn i spesialisthelsetjenesten med mindre de må. Uten et slikt lavterskelteam, risikerer barn og unge å bli betydelig sykere før de får hjelp, påpeker Dahl.

‒ Etter at PHTBU ble opprettet er det sendt ut en ny veileder fra Helsedirektoratet som sier at kommuner og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide bedre. Det bør bety at slike team etter vært blir vanlig i alle kommuner. Jeg har jobbet med psykisk helse i Narvik kommune siden 2013, og opplever nå at vi samhandler og samarbeider bedre og mer systematisk enn noen gang, sier Nerbø.

Psykisk helseteam Narvik Nerbø
Stine Villa Nerbø er prosjektleder for PHTBU i Narvik kommune. Foto: Narvik kommune

Ved siden av direkte bistand til unge som går gjennom vanskelige perioder, bistår kommunen foreldre med kurs og veiledning, og har også tilbud til søsken.

Skolevegring

Ungdom sliter med mange ulike problemer de kan trenge hjelp for å løse. Det kan handle om sinne, adferd, angst, depresjon, skolevegring, spiseforstyrrelser, lavt selvbilde og mye annet. Sosiale medier skaper en tilleggsdimensjon i form av et ekstra press som foregår like mye utenfor som i skoletiden.

‒ Psykisk helseteam for barn og unge kan nås via e-post, ved å fylle ut skjema på kommunens hjemmeside, eller ved å ringe inn. Målet er at det skal være en enkel vei til hjelp og et tett samarbeid mellom ulike instanser, sier Dahl.

Seksjonslederen i BUP mener å se en generell bedring i arbeidet med barn og unges psykiske helse i Narvik. Men samtidig dukker det stadig opp nye utfordringer. Akkurat nå ser de en økning i antallet elever som sliter med skolevegring.

‒ Her er både foreldre og skolen hjelpeløse, og hvis ikke vi som samfunn klarer å løse dette problemet, så vil det med tiden generere store utgifter, advarer Dahl.

Utvidet tilbud ved Nye UNN Narvik?

Enkelte av pasientene som henvises BUP, har problemer av alvorlig grad. Disse kan ha et stort funksjonsfall.

‒ Når vi flytter inn i det nye sykehuset (Nye UNN Narvik åpner på senhøsten i år, red.anm.) ønsker jeg meg muligheten til å kunne tilby ungdom under 18 år en midlertidig innleggelse. En seng for de som bare trenger å puste, sove, spise og få en pause fra hverdagen sin. Det vil ikke bli et tilbud som brukes hyppig, men de pasientene som trenger dette må i dag sendes til UPS i Tromsø. Av og til er det helt basale behov som forårsaker psykisk uhelse. Det å få litt profesjonell omsorg noen få dager, kan være nok til å snu en negativ utvikling og dermed hindre alvorlig sykdom, avslutter Maria Bostad Dahl.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.