Disse mottok Samhandlingsprisen 2019 denne uken. Foran fra venstre: Vibeke Vårum (UNN Harstad), Wenche Tveter (Harstad kommune), Ågåt Hamari (Kvæfjord kommune), Anita Vaskinn (UNN Harstad), Arnt Arntsen (NAV). Bak fra venstre: Tom Strande (Kvæfjord kommune), Per Harald Simonsen (Skånland kommune), Rita Johnsen (Harstad kommune). Foto: Per-Christian Johansen

Samhandling på sitt beste – der pasientene bor

Disse mottok Samhandlingsprisen 2019 denne uken. Foran fra venstre: Vibeke Vårum (UNN Harstad), Wenche Tveter (Harstad kommune), Ågåt Hamari (Kvæfjord kommune), Anita Vaskinn (UNN Harstad), Arnt Arntsen (NAV). Bak fra venstre: Tom Strande (Kvæfjord kommune), Per Harald Simonsen (Skånland kommune), Rita Johnsen (Harstad kommune). Foto: Per-Christian Johansen

Et fellesprosjekt mellom Harstad, Skånland og Kvæfjord kommune – i samarbeid med psykisk helsevern i UNN og NAV – stakk av med Samhandlingsprisen 2019. Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske lidelser, og behandlingen skjer på hjemmebane hos den enkelte.

Vibeke Vårum (UNN) og Arnt Arntsen fra NAV mottar Samhandlingssprisen 2019 fra UNN-direktør Anita Schumacher, som også er leder for Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom UNN og kommunene. Foto: Per-Christian Johansen
Tom Strande fra Kvæfjord kommune fortalte om FACT-prosjektet for deltakerne på Samhandlingskonferansen.  Foto: Per-Christian Johansen
Under ukens samhandlingskonferanse mellom UNN og tilhørende kommuner, var det prosjektet i Sør-Troms som stakk av med seieren og 50.000 kroner. Totalt syv nominerte prosjekter ble vurdert opp mot hverandre, og til slutt var det altså FACT-prosjektet som utmerket seg mest da Overordnet samarbeidsorgan (OSO) tok avgjørelsen.

– Det har aldri før vært så mange gode kandidater, forteller Magne Nicolaisen, leder for Samhandlingsavdelinga ved UNN.

Penger til økt kompetanse

– Dette var selvfølgelig hyggelig. Pengene ønsker vi å benytte til å øke kompetansen i FACT-teamet, og dermed kunne gi pasientene et enda bedre tilbud, sa Tom Strande fra Kvæfjord kommune.

FACT-prosjektet (Fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam) har vært i drift i ganske nøyaktig et år. Før den tid foregikk knappe to år med prosjektplanlegging. FACT-teamet i Sør-Troms er det første og foreløpig eneste innenfor UNNs ansvarsområde.

– Arbeidet som ble gjort i planleggingsfasen av prosjektgruppen var formidabelt. Nå har vi benyttet det første året til å få teamet til å fungere. Og så langt er erfaringene gode, selv om vi også har støtt på naturlige utfordringer underveis, forklarer Tom Strande.

Lokalt og nasjonalt satsingsområde

Hovedprinsippet med FACT-teamene er altså å oppsøke og gi behandling der pasientene bor. Nettopp dette var et hovedtema i Ny nasjonal sykehusplan som ble presentert av Helse- og omsorgsdepartementet forrige fredag (ekstern lenke).

– Det er kjempehyggelig at vi har fått pris for et tilbud som er et satsingsområde, også i UNN. Vi ved avdeling Sør i Psykisk helse- og rusklinikken i UNN bidrar med vår kompetanse i prosjektet, og for pasientene er dette et betydelig kvalitetsløft, sier avdelingsleder ved avdeling Sør, Anita Vaskinn.

Både hun og Tom Strande kan bekrefte at mottakelsen så langt har vært oppløftende.

– Blant det mest positive er at vi har gjenopptatt kontakt med pasienter som ikke har ønsket mer hjelp eller ikke har vært i stand til å ta imot helsehjelp på lang tid. Tilbakemeldingene går blant annet på at teamet er fleksibelt, stiller hurtig opp og er tett på hverandre i arbeidet, sier de.

Bidrag fra erfaringskonsulenter i teamet er blant det som trekkes ekstra frem (ekstern lenke).

Fakta:
  • FACT (Fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam) er et behandlingsformat hvor helsepersonell fra kommuner og spesialisthelsetjenesten jobber i samme team for å gi et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser.
  • Oppfølgingen foregår der personen bor og har sitt nettverk – altså at behandling flyttes ut av kontor og institusjon, til brukerens hjem og nærmiljø.
  • Brukermedvirkning er sentralt i FACT-modellen, hvor brukerens interesser, samfunnsintegrering, livskvalitet, rehabilitering og tilfriskning vektlegges. For å løfte dette fokuset enda mere, er det i teamet også ansatt personer med erfaringskompetanse.
  • Midlene til FACT-teamet i Sør-Troms er delvis finansiert gjennom statlige midler som blir fordelt via Fylkesmannen i Troms. Avtalen løper for fire år, deretter vil det være opp til UNN, kommunene og NAV å videreføre tilbudet gjennom ordinær drift.

Problemløsere

I begrunnelsen fra OSO fremgår følgende:

«FACT Sør-Troms er første FACT-team i vår region. I Sør-Troms startet det hele som et tema i Samarbeidsforum. Fra 2017 har det vært jobbet systematisk for å få til en etablering. Både ledelse og fagfolk i kommunene, NAV og ved Senter for psykisk helse og rusbehandling har stått på og vært utrøttelig entusiastisk. Vi er derfor veldig glade for å kunne dele ut prisen til dette teamet som ble ordentlig etablert i 2019. Det er fortsatt en del utfordringer på systemnivå blant annet med ulikt journalsystem, ulike lovverk og ulike behandlingskulturer som må forenes, men gjennom etablering av FACT er det nå vi som tjenesteytere og behandlingssystem som må løse disse utfordringene og ikke pasientene».

LES OGSÅ:

Disse vant Samhandlingsprisen 2018.

Disse vant Samhandlingsprisen 2017.

Disse vant Samhandlingsprisen 2016.

 

Fakta:
  • FACT (Fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam) er et behandlingsformat hvor helsepersonell fra kommuner og spesialisthelsetjenesten jobber i samme team for å gi et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser.
  • Oppfølgingen foregår der personen bor og har sitt nettverk – altså at behandling flyttes ut av kontor og institusjon, til brukerens hjem og nærmiljø.
  • Brukermedvirkning er sentralt i FACT-modellen, hvor brukerens interesser, samfunnsintegrering, livskvalitet, rehabilitering og tilfriskning vektlegges. For å løfte dette fokuset enda mere, er det i teamet også ansatt personer med erfaringskompetanse.
  • Midlene til FACT-teamet i Sør-Troms er delvis finansiert gjennom statlige midler som blir fordelt via Fylkesmannen i Troms. Avtalen løper for fire år, deretter vil det være opp til UNN, kommunene og NAV å videreføre tilbudet gjennom ordinær drift.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.