‒ Å vinne Samhandlingsprisen er som å motta samhandlingens Oscar-statuett! Dette er stor stas og vi er fryktelig stolte. Ikke minst fordi vi er så veldig mange som står bak dette her, sier Mads Gilbert. Her sammen med Stein Widding fra Samhandlingsavdelingen ved UNN som er kurskoordinator for utrullingen av prosjektet som er årets prisvinner: «Trygg akuttmedisin». Foto: Rune S. Bertinussen, Krysspress

Samhandlingsprisen til «Trygg Akuttmedisin»

‒ Å vinne Samhandlingsprisen er som å motta samhandlingens Oscar-statuett! Dette er stor stas og vi er fryktelig stolte. Ikke minst fordi vi er så veldig mange som står bak dette her, sier Mads Gilbert. Her sammen med Stein Widding fra Samhandlingsavdelingen ved UNN som er kurskoordinator for utrullingen av prosjektet som er årets prisvinner: «Trygg akuttmedisin». Foto: Rune S. Bertinussen, Krysspress

«Trygg Akuttmedisin» skal sørge for at akuttpersonell i kommuner og på sykehus samarbeider mer effektivt, med færre misforståelser, når det står om liv. Nå har de vunnet Samhandlingsprisen 2021 for innsatsen!

Fakta:
  • Samhandlingsprisen deles årlig ut av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) for Universitetssykehuset Nord-Norge og samarbeidende kommuner.
  • I utvalget deltar helsepersonell og administrativt personell fra både UNN og fra kommunene, i tillegg til et utvalg brukerrepresentanter.
  • Prisen deles normalt ut under den årlige samhandlingskonferansen.
  • Grunnet smittesituasjonen i samfunnet er konferansen utsatt til neste år. Vinneren vil få mulighet til å presentere seg ytterligere når konferansen finner sted.
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) begynner å få et luksusproblem. Det kommer stadig flere gode kandidater til Samhandlingsprisen. I år var det likevel ingen tvil om at prisen måtte gå til akuttmedisin-prosjektet som kommer til å spare befolkningen i UNN sitt område for tap av celler, tap av funksjoner og tap av liv.

Alt håp er ute

‒ Alt håp er ute!, proklamerer den profilerte overlegen Mads Gilbert. Sammen med Stein Widding fra samhandlingsenheten ved UNN, mottar han Samhandlingsprisen 2021 på vegne av de mange fagpersonene i alle delene av akutt-tjenesten, som har utviklet og har deltatt i utrullingen av «Trygg akuttmedisin» til nå.

For det er faktisk der ute at alt håp finnes for pasienten. Det er i ambulansebiler, -helikopter, -båter og -fly ‒ i dialog med kommunehelsetjenesten og vaktleger på sykehusene ‒ at de mest avgjørende beslutningene tas for hva som blir pasientens videre liv.

Ved å kommunisere korrekt og direkte, og unngå tidsheft og misforståelser, kommer man raskere i gang med korrekt behandling og kan forebygge ytterlige skade på pasientens kropp. Man kan også forhindre tap av liv hvis helsetjenesten er bedre samkjørt på detaljer når det står om sekunder.

«Trygg akuttmedisin» består kort fortalt av prehospital teamtrening mellom AMK, ambulansearbeidere, kommunalt helsepersonell og sykehuspersonell etter fast prosedyre og sjekkliste.

‒ Det er mange som har aksjer i alt vi har fått til her. Målet er bedre samhandling på tvers av nivåer og faggrupper i helsetjenesten, forteller Gilbert.

Les også: Sammen vil de redde mange liv

Kommunalt initiativ

‒ Initiativet til bedre samhandling og dialog mellom kommunene og sykehuset i akutte situasjoner, kom fra kommunehelsetjenesten ved Aslak Hovda Lien, daværende kommuneoverlege i Lenvik. Dette var i 2015. Kommunene var overhodet ikke fornøyde med hvordan de ble fulgt opp fra UNN sin side, og med god grunn, forteller Gilbert.

En av sjekklistene som er laget i forbindelse med «Trygg Akuttmedisin». Foto: Rune S. Bertinussen, Krysspress
Resultatet er at UNN og samarbeidende kommuner, som de første i landet, har fått på plass en felles akutt-prosedyre for tidskritiske hendelser. Det gjelder i første omgang sykdommene hjerteinfarkt, hjerneslag og blodforgiftning (sepsis). Dette fordi slik sykdom er relativt vanlig: I gjennomsnitt oppstår det en tidskritisk sykdoms- eller skadehendelse i Norge hvert eneste kvarter gjennom hele døgnet.

Les også: Nå startes bhandlingen i ambulansen

Egne sjekklister

«Trygg akuttmedisin» er et logisk og godt opparbeidet prosedyreverk, utarbeidet av flere faggrupper på tvers av kommuner og helseforetak. Akutt-tjenesten har til og med fått sjekklister med tidslinjer i lommeformat. Denne kan de følge med på, slik at ingenting blir glemt når det «koker» som verst.

Så må det øves. Kun gjennom felles akuttøvelser kan personellet på de ulike tjenestenivåene trene på god kommunikasjon seg imellom.

‒ Det vil ta de neste åtte årene å få dette rotfesta i hele akutt-tjenesten, erkjenner Gilbert for samarbeidsutvalget, men forsikrer at arbeidet er i full gang.

‒ «Trygg akuttmedisin» bidrar til bedre og mer presise beslutningsprosesser. Produktet er gjenkjennbart og bidrar til ro i krevende situasjoner, konkluderer Samarbeidsutvalget i sin begrunnelse.

Les også: – Det er helt åpenbart at dette vil redde liv

Fakta:
  • Samhandlingsprisen deles årlig ut av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) for Universitetssykehuset Nord-Norge og samarbeidende kommuner.
  • I utvalget deltar helsepersonell og administrativt personell fra både UNN og fra kommunene, i tillegg til et utvalg brukerrepresentanter.
  • Prisen deles normalt ut under den årlige samhandlingskonferansen.
  • Grunnet smittesituasjonen i samfunnet er konferansen utsatt til neste år. Vinneren vil få mulighet til å presentere seg ytterligere når konferansen finner sted.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.