Samisk helse og levekår og tiltak i UNN

Helse og levekår i den samiske befolkningen

Det finnes lite forskning på samers helse og levekår. Men den forskningen som finnes, viser at den samiske befolkningen er mindre fornøyd med helsevesenet enn den norske.
Det er vanskelig å peke på entydige årsaker, men flere forhold kan ha betydning: ulik forståelse av sykdom, helse og behandling, andre måter å snakke om sykdom på, gamle tradisjoner for selvhjelp, og negative erfaringer med fornorskning og stigmatisering.
SAMINOR er en stor befolkningsbasert helse- og levekårsundersøkelse. Den er en viktig kilde til kunnskap om helse og levekår i samisk og nordnorsk befolkning.
Undersøkelsen er gjennomført i to omganger: 2003-2004 og 2012-2014. En tredje undersøkelse er under planlegging, og vil omfatte 40 kommuner i Nord- og Midt-Norge.
Ansvarlig for undersøkelsen er Senter for samisk helseforskning (SSHF).

Tiltak som er gjennomført eller planlegges i UNN

 • «Den samiske pasienten» skal være tema i alle faste møter i UNNs klinikker og personalmøter.
 • Kompetansegruppe med samisk språk- og kulturkompetanse.
 • Internundervisning om samisk språk og kultur
 • Samisk kulturkompetanse tidligere inn i grunnopplæringa for helsepersonell
 • Implementere plan og undervisningsopplegg for selvmordsforebygging blant samer
 • Tilrettelegge lærings- og mestringstilbud til samiske pasienter
 • Bruke samisk helseforsking i tjenesteutviklingen
 • Samisk uke/6. februar
 • Samisk kunst, kulturtiltak og mat
 • Samisk møtested for pasienter, pårørende og ansatte
 • Fokus på samiske helsetjenester i planer og strategier
 • Samiske utlysningstekster
 • Skilting på nordsamisk
 • Representasjon i brukerutvalg og ungdomsråd
 • Registrere språk i journalen
 • Fysisk tolk i Tromsø
 • Samisk velferdsordning (fri 6. februar, permisjon ved dødsfall tilpasset storfamilien)
 • Samisk koordinator for helseforetaket
 • Samisk helseteam
 • Samarbeid med samiske nettverk og institusjoner

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.