Samler pasientdata i felles base

I knapt fire døgn denne uken skal UNNs journalsystem driftes med nødprosedyrer. Hensikten vil være et viktig skritt på veien mot én journal i nord.

I løpet av 2016 vil det endelige målet være nådd med det interne HOS-prosjektet (harmonisering, optimalisering og sammenslåing). Hovedmottoet er ”Én journal i nord – uansett kor du bor”.

På veien dit er Universitetssykehuset Nord-Norge det siste av Helse Nords fire helseforetak som skal implementeres med pasientdata i den nye regionale Helse Nord-databasen. Det betyr at alle pasientjournaler i regionen blir samlet, og enkelte deler av pasientjournalsystemet blir felles i Helse Nord.

LES MER om elektroniske pasientjournal her (ekstern lenke helsenorge.no)

– Helse Nord når en ny milepæl når også UNN kommer inn i den felles basen. Det er en krevende prosess å få dette gjennomført, der det blir driftsstans på journalsystemene ved hele 11 sykehus i perioden 4.-7. juni. Da vil DIPS kun fungere til å lese informasjon om pasientene, sier Berit Paulsen Strømseng, fagleder ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Nødprosedyrer

Kommende helg blir derfor ekstra utfordrende for de ansatte som er på jobb ved UNN. Fra torsdag ettermiddag til senest mandag morgen vil journalsystemet i sykehusene i HF-et være driftet etter nødprosedyrer, uten skrivetilgang til DIPS. Men – de ansatte skal være godt forberedt.

– Det er gjort et grundig arbeid i forkant, der superbrukerne i klinikkene har vært gjennom opplæring og har kurset videre til alle som skal være på jobb de aktuelle dagene. Klinikkene har gjort en stor jobb, og også bidratt med gode initiativ i forberedelsene. Vi skal være godt forberedt, og krysser fingrene for at alt går som planlagt, sier Paulsen Strømseng.

– Det verste er dersom nødjournalsystemet ikke virker. Det er der det meste skal registreres under nedetiden, sier Gyda Alvarstein, leder for HOS-prosjektet ved UNN.

Trygt for pasientene

Søndag 7. juni skal over 100 personer ved UNN, samt et testpanel på rundt 30 personer, være i aksjon for å registrere alt som er kommet inn i nødjournalene under nedetiden, samt teste at DIPS fungerer som den skal etter sammenslåingen. Mandag morgen er målet at DIPS igjen skal fungere som normalt.

– Det skal uansett være trygt for pasientene også denne helgen, sier Alvarstein og Strømseng Paulsen.

For å utnytte den felles Helse Nord-databasen best mulig vil det i løpet av det neste halvannet året innføres nye regionale føringer knyttet til felles journal og felles rutiner for bruken ved alle de nordnorske sykehusene. Dette vil også påvirke arbeidsrutinene for de ansatte.

Ved UNN skal de nye rutinene innfases høsten 2016, og sluttproduktet skal bedre forutsetningene for at helsearbeiderne i Helse Nord kan gjøre en best mulig jobb. Samtidig vil det bli tryggere for pasientene.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.