Hege Andersen (i midten) leder arbeidet med Kontinuerlig forbedring i UNN og ser frem til å få utvidet kompetanse inn i forbedringspoliklinikken. Her representert ved fysioterapeut Kim Reier Nielsen Martinsen og erfaringskonsulent Siri Engstad. Begge er engasjert som rådgivere i deltidsstillinger. Foto: Per-Christian Johansen

Sammensatt kompetanse skal styrke forbedringsarbeidet

Hege Andersen (i midten) leder arbeidet med Kontinuerlig forbedring i UNN og ser frem til å få utvidet kompetanse inn i forbedringspoliklinikken. Her representert ved fysioterapeut Kim Reier Nielsen Martinsen og erfaringskonsulent Siri Engstad. Begge er engasjert som rådgivere i deltidsstillinger. Foto: Per-Christian Johansen

Med mål om å tilby pasienter og brukere en enda bedre helsetjeneste, etableres nå en egen forbedringspoliklinikk som står til tjeneste for alle UNN-ansatte.

Forbedringspoliklinikken er forankret i Kontinuerlig forbedring, som er UNNs langsiktige satsingsområde med fokus på pasientnære forbedringer.

I løpet av høsten vil staben suppleres med fem nytilsatte rådgivere i deltidsstillinger, med kompetanse fra ulike klinikker i UNN. Et av hovedmålene er å bidra til at forbedringsforslag blir gjennomført og at forbedringene står seg over tid.

– Forbedringspoliklinikken skal være en koordinerende tjeneste som ansatte, og gjerne også pasienter eller andre brukere av UNN, kan kontakte med innspill om forbedringer. Kunnskapen vår skal brukes til å sette personer med rett kompetanse i kontakt med hverandre for å kunne gjennomføre forbedringer best mulig. Vi vil støtte og veilede på veien fra idé til forbedring, sier Hege Andersen, leder for Kontinuerlig forbedring.

Bedre for pasientene

Seksjonsleder Linda Solbakken har god erfaring med forbedringsarbeid ved dagkirurgen UNN Tromsø, og skal nå inngå i den nye forbedringspoliklinikken. Foto: Per-Christian Johansen
Fysioterapeut Kim Reier Nielsen Martinsen er blant dem som er engasjert i en 20-prosents deltidsstilling ved Forbedringspoliklinikken. De andre er seksjonsleder Linda Solbakken ved dagkirurgen UNN Tromsø, sykepleier Cilie Jonassen fra ortopedisk avdeling og Linn Kathrin Ilstad, psykolog fra Psykisk helse- og rusklinikken i UNN.

– Jeg har vært med på å få til endringer i min egen kliniske hverdag ved UNN, og synes det er bra at det nå legges til rette for at vi kan dele erfaringene med andre gjennom en deltidsstilling som rådgiver. Det blir spennende å få jobbe i team, og sammen bidra til å gjøre UNN bedre for pasientene, sier Kim Reier Nielsen Martinsen.

– Ta brukerne på alvor

Erfaringskonsulent Siri Engstad er også nyansatt, og skal blant annet bidra med å finne gode veier for brukermedvirkning i forbedringsarbeidet. Dette som et ledd i å styrke partnerskapet mellom UNN og sykehusets mange brukere. Engstad har egenerfaring både fra somatikken, psykiatri og som pårørende.

Erfaringskonsulent Siri Engstad ser frem til å spille på lag med ansatte, pasienter, pårørende og brukere av UNN. Foto: Per-Christian Johansen

– Jeg er glad for at det nå bringes erfaringskompetanse inn i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Det er viktig at pasient-, pårørende- og brukerstemmer blir hørt og tatt på alvor, og sammen skal vi jobbe for å få til forbedringer til det beste for alle parter, sier Engstad.

Hege Andersen ser frem til å få nykommerne på plass, og tror modellen med til sammen fem deltidsansatte rådgivere vil bidra til nødvendig bredde og kompetanse i arbeidet med Kontinuerlig forbedring.

– I sykehusene sliter vi ofte med å få gjennomført de gode ideene i praksis. Jeg har stor tro på at sammensetningen av rådgivere, som alle har sitt daglige virke i klinikkene, kan bidra til å skape økt gjennomføringskraft, sier Andersen.

Samarbeid med UiT og andre sykehus

Hun vil også bruke forbedringspoliklinikken til å skape tettere relasjoner til UiT, Norges arktiske universitet. Avdelingen har etablert et samarbeid med  Institutt for statsvitenskap, og er mentor for mastergradsstudenter som har praksis hos Kontinuerlig forbedring.

– Fra 2020 etablerer vi i tillegg en felles regional forbedrings- og veilederutdanning, med midler bevilget fra Helse Nord til UNN og Nordlandssykehuset. Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset blir invitert inn i dette felles tiltaket, sier Hege Andersen.

Har DU en ídé til forbedring ved UNN? På nettsiden til Kontinuerlig forbedring kan du sende inn ditt forslag på epost til forbedringspoliklinikken.

LES OGSÅ: Inviterer med pasientene i forbedringsarbeidet.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.