Åpningsnummeret i den første revyen ved UNN, «På helsa laus» i 1989, ble gjennomført i flosshatt, kjole og hvitt og het «Du er skjønn». Der deltok også daværende og mangeårig direktør Knut Schrøder (nummer to fra venstre på bakerste rekke).

En sang som kurerte gruff

Åpningsnummeret i den første revyen ved UNN, «På helsa laus» i 1989, ble gjennomført i flosshatt, kjole og hvitt og het «Du er skjønn». Der deltok også daværende og mangeårig direktør Knut Schrøder (nummer to fra venstre på bakerste rekke).

En solskinnsdag under påskesola i 1989 oppsto en idé som skulle endre den interne sykehuskulturen fullstendig. Siden har Pingvinrevyen blitt en årlig tradisjon, som akkurat i disse dager spilles for 29. gang.

Sentrale skikkelser i den første tiden med sykehusrevy: Tor Ivar Lundgren (fra venstre)), Åse Annie Opsjøn og Erik Wist i nummeret «På restaurant med NRK» fra revyen «God bedring» (1990).
Pingvinen ble gjort til en del av sykehusets logo på siste del av 1980-tallet, og pingvinen ble fra første stund også en del av revyen – i nummeret «Vi flyr!».
Også i 2018 har revyen en viktig posisjon i sykehuset. Her Tor Ivar Vestgård, som i mange år har parodiert nylig avgått direktør Tor Ingebrigtsen, til stor glede for publikum og Ingebrigtsen selv. Foto: Jan Fredrik Frantzen

– Da jeg fikk ideen til at vi skulle starte opp med revy på sykehuset, var jeg vel farget av at jeg selv hadde bakgrunn fra sang og musikk. Men den viktigste bakgrunnen for at ideen oppsto, var den hverdagen vi sto midt oppi, med mange konflikter og kompliserte utfordringer. «Vi må finne på noe», forteller Åse Annie Opsjøn.

Hun var mer enn initiativtaker til det de fleste i dag kjenner som «Pingvinrevyen». I 1988 var hun prosjektleder for «Prøvesykehuset», som de fleste i all ettertid husker som «krigen i hvitt», med steile fronter mellom ulike profesjoner ved sykehuset.

Tenkte stort

– Jeg vet ikke hvilke forventninger jeg hadde i utgangspunktet, men jeg husker responsen fra de ansatte som overveldende. Veldig mange ble med, fra alle deler av organisasjonen, og det aller viktigste var at mange av dem som på dagtid var blant de mest fremtredende i de høylytte faglige konfliktene, deltok sammen i arbeidet med revyen – der de fikk møte hverandre på en helt ny arena, og der de fikk jobbe sammen for et nytt og felles mål, forteller hun.

Da beslutningen ble tatt, og man gikk i gang, var det uaktuelt å gjøre noe halvveis. Lista ble lagt høyt. Den anerkjente skuespilleren Maryon Eilertsen fra Hålogaland Teater ble hentet inn som instruktør, og storscenen i Kulturhuset ble pekt ut som arena. Ikke bare til én forestilling, forresten, men til flere påfølgende kvelder.

– Interessen var jo stor, også utenfra, og jeg husker at vi ble «slaktet» i anmeldelsen i Nordlys, bemerker hun.

Det kan så være, men etter som årene gikk, og revyen fikk bygd opp erfaring, kom også anerkjennelsen, med både deltakelse og nominasjoner under den nasjonale revyfestivalen på Høylandet.

Det viktigste tiltaket

– Den første revyen var en skikkelig gammeldags revy, etter kjent mønster, med et åpningsnummer av dans og dansere i kjole og hvitt, erindrer daværende sykehusdirektør Knut Schrøder.

Han var selv blant aktørene, og måtte igjennom møysommelig øving.

– Jeg måtte lære meg å danse, og det var et helvete! Men det var jo dette som var det geniale med revyen som tiltak for å skape endring ved bedriftskulturen vår. Det nyttet ikke å stille opp med en tittel som «direktør» eller «professor». På denne arenaen møttes alle på like fot, og hvis ikke professoren jobbet like hardt som portøren, så ble det lagt merke til, sier han.

De som deltok i arbeidet med revyen, var selvsagt preget av disse erfaringene, og kunne umulig være upåvirket av sine nye erfaringer i arbeidshverdagen. Slik bidro revyen til å rive ned gamle maktpyramider, bygge ny og gjensidig respekt for hverandre – og dermed bygge ny varig kultur ved sykehuset.

Avkobling

– Jeg tror «Pingvinrevyen» har vært et av våre viktigste enkelttiltak i arbeidet med å bygge bedriftskultur, kanskje det aller viktigste. Vi fikk mulighet til å se hverandre med nye blikk. Samtidig har revyen også vært en kjærkommen arena for mange av de ansatte til viktig avkobling og påfyll, sier Schrøder, og trekker frem ett navn som eksempel.

– Det er nærliggende å trekke frem Erik Wist, som i en årrekke var professor og overlege ved kreftavdelingen. Gjennom revyen fikk vi bli kjent med helt nye sider ved ham, som en veldig god visekunstner, skryter Schrøder.

Sist fredag var han som vanlig til stede på årets premiere av Pingvinrevyen. Også den lansert i en turbulent tid ved sykehuset, med fersk direktøravgang etter uroen mellom UNN og Helse Nord. Det er også et uUNNgåelig tema for revygjengen, som spiller sine siste forestillinger for året mandag og tirsdag kveld. Du kan fortsatt kjøpe billett til tirsdagens forestilling her.

Denne artikkelen er den første i en serie med «Tilbakeblikk» på aktuelle hendelser og milepæler ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Nye artikler vil følge utover vinteren og våren, i første omgang. Artikkelforfatter er Skjalg Andreassen, Krysspress

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.