kvam-dagene

Birgith Jørgensen Nerskogen (fra venstre), Aud Nergård og Oddmar Ole Steinsvik fortalte på KVAM-dagene om miljøtiltak som nå bidrar til at UNN blir miljøsertifisert. Foto: Per-Christian Johansen

Satser stort på miljøsykehuset

kvam-dagene
Birgith Jørgensen Nerskogen (fra venstre), Aud Nergård og Oddmar Ole Steinsvik fortalte på KVAM-dagene om miljøtiltak som nå bidrar til at UNN blir miljøsertifisert. Foto: Per-Christian Johansen

Eksempler på gode miljøtiltak var blant innholdet på årets KVAM-dager der drøyt 300 UNN-ansatte var samlet.

Temaene var mange på Scandic i Tromsø torsdag og fredag. Fra inkluderende arbeidsliv, sykefravær, læring og utvikling, og avslutningsvis miljøfokus samt en dose filosofering rundt begrepet økologisk økonomi.
– Det har vært to lærerike dager med spennende og interessant innhold, oppsummerte viseadministrerende direktør Elin Gullhav.

Miljøsykehuset

Tre foredrag om miljøfokuset ved UNN ble løftet frem fredag formiddag. Prosjektleder Aud Nergård skrøt av de ansatte, og fortalte at de fire avvikene som ble anmerket under tilsynet i august nå nærmer seg lukket. Det betyr at UNN om ikke lenge kan sertifiseres som miljøsykehus.

– Det kan vi gjøre takket være et meget godt teamarbeid blant de ansatte. Alle fortjener masse skryt, forklarte Nergård.

Hun mener tiden er inne til å konkludere med at målene er nådd, starte implementeringen, og etter hvert kunne se gevinsten av tiltakene som er og blir gjennomført rundt på sykehusene i UNN.

Telemedisin

Avdelingsleder Oddmar Ole Steinsvik ved barnehabiliteringen fortalte hvordan de har benyttet telemedisin som et målrettet miljøtiltak, som også vil gi økonomisk gevinst. Barnehabiliteringen har pasienter i mange kommuner, i et stort nedslagsområde. I den anledning har de tatt i bruk telemedisin med iPad som behandlingsverktøy.

I stedet for to fysiske pasientbesøk i måneden, gjennomføres nå en av behandlingene fra kontoret i Tromsø.

– Med hjelp av telemedisin kan vi kommunisere, og drive behandling, uten å reise tusenvis av kilometer. Vi unngår masse CO2-utslipp, og sparer mye penger.  Aktiviteten på reiser har vi stipulert til 200.000 kroner, forklarte Steinsvik, som skapte begeistring blant KVAM-deltakerne da han innledet foredraget med å koble seg opp mot en av sine kolleger via iPad-en.

Grønn klinikk

Avdelingsleder Birgith Jørgensen Nerskoen ved Operasjon- og intensivklinikken kunne på sin side fortelle hvordan hennes kolleger har satt miljø på dagsorden. Der har fokuset skutt fart de siste månedene, og miljø blitt et fast tema på ledermøtene.

Det har nå resultert i konkrete miljøtiltak, på veien mot å bli en enda grønnere klinikk.

– Vi har akkurat bestemt at stellefrakkene skal byttes ut med plastforkle. Det er mer hygienisk, og bidrar miljømessig gjennom mindre vasking. Beregninger viser at vask av én frakk, tilsvarer kjøp av 49 plastforkler. I tillegg har vi innført begrensninger ved kopiering av papir. Alt skal nå være to-sidig, og vi reduserer antall skrivere på avdelingen, sa Nerskogen.

Overskudd vs involvering

Professor Ove Jakobsen fra Universitetet i Nordland avsluttet KVAM-dagene med å fortelle om økologisk økonomi. Han tegnet først og fremst et bilde på at store overskudd ikke trenger bety at en bedrift går godt.

– Det må sees i sammenheng med hvordan de ansatte opplever hverdagen. Føler de å ha bidratt til det positive resultatet gjennom involvering og samarbeid? God økonomi og misfornøyde ansatte er nødvendigvis ikke en god kombinasjon, fortalte Jakobsen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.