Hedret for innsats med forskning og utdanning

Professor og overlege Bjørn Odvar Eriksen hadde sammen med representanter fra ambulanseavdelingen en ekstra god grunn til å stille på direktørens halvårlige møte i Tromsø.

priser
Direktør Tor Ingebrigtsen (bak) overrakte i dag Forskningsprisen for 2016 til overlege og professor Bjørn Odvar Eriksen (til venstre) og Utdanningsprisen til ambulanseavdelingen ved avdelingsleder Per-Øyvind Sørgård og fagutviklingsleder Ståle Bratland (til høyre). Foto: Per-Christian Johansen
Eriksen ble nemlig tildelt Forskningsprisen ved UNN for 2016, mens ambulanseavdelingen mottok Utdanningsprisen for sitt arbeid med lærlinger.

– Det var hyggelig, sier Bjørn Odvar Eriksen, som har gått gradene i UNN siden 1988.

Unik nyreforskning

Han er overlege ved nyremedisinsk avdeling, og har som leder av Metabolsk og nyremedisinsk forskningsgruppe også jobbet mye med forskning de siste årene. Gjennom forskning på endringer av nyrens funksjoner når mennesker blir eldre, har han bidratt til en undersøkelse som ikke er gjort andre steder i verden. Første runde ble gjennomført i 2007-09, og den andre i 2013-15. Nå planlegges en ny undersøkelse med oppstart i 2018.

– Faktisk har vi fått rundt 1.500 tromsøværinger til å komme på forskningsposten ved UNN for å måle nyrefunksjonen helt nøyaktig. Vi er svært takknemlig for alle som har stilt opp så langt, og resultater viser at det er påfallende sannsynlig at nyrene svekkes etter perioder der de jobber på høygir, eksempelvis sett i sammenheng med høyt blodtrykk eller blodsukker, sier Eriksen.

Dyktige lærlinger

Direktør Tor Ingebrigtsen (til høyre) begrunner valget av årets vinner av Forskningsprisen som gikk til Bjørn Odvar Eriksen. Foto: Per-Christian Johansen
Ved ambulanseavdelingen er de stolt over opplegget de har for lærlinger, som ga dem årets utdanningspris. UNN uteksaminerer nærmere 15 lærlinger som ambulansearbeidere hvert år, og kvaliteten er åpenbar god.

I fjor gikk blant annet Silje-Katrin Mathisen og Siv-Ragnhild Bjørnstad til topps i NM i yrkesfag for ambulansearbeidere.

– Vi mener å ha et bra opplegg for lærlingene våre. Det er vi også avhengig av, for å utdanne nye medarbeidere. Lærlingene kommer fra videregående skoler i Finnfjordbotn og Narvik, og utfører sine to lærlingår ved mange av UNNs stasjoner. Lærlingene følges opp av nærmere 30 veiledere, og vi på avdelingen har i tillegg et godt samarbeid med kommunenes opplæringskontor, sier avdelingsleder ved ambulansen, Per-Øyvind Sørgård.

Det var tre andre nominerte til utdanningsprisen i år:

  • Siw Aune Johansen på hjerte-, lunge og karkirurgisk avdeling (prosjekt i samarbeid med farmasiutdanningen rettet mot pasientsikkerhet)
  • May Tove Ludvigsen ved Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikken (strukturert involvering av studenter som skal i praksis)
  • Njål Bjørhovde og Trude N. Wynn ved Psykisk helse- og rusklinikken (langvarig engasjement og dedikasjon av studenter i praksis innen rus og psykiatri).

Direktør Tor Ingebrigtsen følger opp med halvårlige møter i Narvik og Harstad i neste uke.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.