Siste låt er foreløpig på spilt på området der Åsgård-scenen har stått gjennom mange tiår. Det har gitt mange gode minner for kulturavdelingens leder Råger Ellingsen (foran), overlege Magnus Hald (bak fra venstre), Bjørnar Borch (teknisk) og enhetsleder Merete Astrup ved Medikamentfritt behandlingstilbud. Foto: Per-Christian Johansen

Scenefall på Åsgård

Siste låt er foreløpig på spilt på området der Åsgård-scenen har stått gjennom mange tiår. Det har gitt mange gode minner for kulturavdelingens leder Råger Ellingsen (foran), overlege Magnus Hald (bak fra venstre), Bjørnar Borch (teknisk) og enhetsleder Merete Astrup ved Medikamentfritt behandlingstilbud. Foto: Per-Christian Johansen

Jørn Hoel, Steinar Albrigtsen, Sverre Kjelsberg og mange andre lokale artister har alle sørget for kulturelle høydepunkter i bakgården ved Åsgård sykehus. Nå er den historiske musikkscenen revet. Men en ny kan dukke opp til neste års 60-årsjubileum.

– Mange av de lokale artistene som slo gjennom på 70- og 80-tallet fikk faktisk sitt gjennombrudd på den gamle scenen, sier Råger Ellingsen, som har ledet kulturseksjonen ved UNN like lenge.

En falleferdig scene på nedsiden av Åsgård sykehus som måtte rives i sommer. Foto: Råger Ellingsen

Minnerike Åsgårdspell

I år er det 30 år siden Åsgårdspell ble avviklet for første gang, nettopp på Åsgård-scenen. Det får frem gode minner hos noen av veteranen ved sykehuset for psykisk helse, blant andre overlege Magnus Hald, seksjonsleder Merete Astrup og Bjørnar Borch ved teknisk drift.

I tillegg til lokale artister har eksempelvis Marie Bergmann holdt et minneverdig konsert på scenen.

– På den tiden hadde musikk og kultur en helt spesiell posisjon og var et viktig tilbud til pasientene våre. Åsgårdspell ga mange fine opplevelser også for de ansatte, minnes Magnus Hald.

Det er Råger Ellingsen enig i:

– For 30 år siden var fortsatt psykisk sykdom noe vi ikke snakket om. Det var en voldsom avstand mellom Åsgård og lokalsamfunnet, og denne avstanden var det ikke så lett å redusere. UNN kunne som somatisk sykehus spille en aktiv rolle i samfunnet, men det var ikke like enkelt å invitere folk til Åsgård. Kulturarenaen ble det viktige verktøyet for å klare dette, sa Ellingsen til Pingvinavisa i forbindelse med et annet tilbakeblikk på kulturaktiviteten ved UNN i fjor.

Revet i sommer

Tidligere i sommer måtte imidlertid den gamle og ærverdige musikkscenen takke for seg.

– Den måtte rett og slett fjernes av sikkerhetshensyn. Men det tekniske anlegget ligger fortsatt i bakken og kan benyttes også i fremtiden, sier Ellingsen.

Det måtte store maskiner til for å få revet Åsgårdscenen i sommer. Foto: Råger Ellingsen
Odd-Arne Berntsen var den første fritidslederen ved Åsgård. Han startet i jobben i 1974. Den gang ble utendørsscenen benyttet til utebingo og danseplatt.

 – Åsgårdspell ble etablert i 1979 etter forslag fra en pasient fra Finnmark. Første året ønsket vi å få med artister fra landsdelen vår. I tillegg ville vi ha med noen fra Nordkalotten. Etter en grundig planleggingsfase fikk vi med bandet Nottlåtar fra Nord-Sverige, en rekke band fra Troms og Tromsø-området og band fra Finnmark. To år senere deltok stlrre navn som Jørn Hoel og Marie Bergman, minnes Berntsen, som har laget et eget historieskriv om etableringen av Åsgårdspell som du kan lese her.

Ny scene til nyetablert festival?

I 2019 så Gaupenfestivalen dagens lys, i regi av Medikamentfritt behandlingstilbud. Årets utgave måtte avlyses grunnet koronapandemien, men håpet er at konseptet kan bli videreført på en ny scene utendørs ved Åsgård.

– Vi har lagt inn et ønske om ny scene. Dette må ledelsen i klinikken vurdere behovet for og avgjøre sammen med Drifts- og eiendomssenteret ved UNN, avslutter Råger Ellingsen.

Åsgård sykehus runder 60 år i 2021. Da er det også 30 år siden det nye hovedsykehuset ble etablert i Breivika.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.