– Se, hør og snakk til barn som pårørende

I løpet av to kursdager i Tromsø og Harstad samlet over 300 deltakere seg for å diskutere barn som pårørende. Budskapet var tydelig: - Vi må samhandle, spesielt mellom oss i UNN og kommunene der familiene bor.

Disse var blant bidragsyterne på fagdagen for barn som pårørende i Tromsø. Fra venstre: Janne Hessen (barneansvarlig UNN), Randi Værholm (Kreftforeningen), Bente Høiseth (Tromsø kommune) og Lisbeth Karlsen (helsesøster Tromsø kommune).
Det var fullt i auditoriet UNN Harstad da det ble arrangert fagdag om barn som pårørende.

– Barn som pårørende skal sikres god, forståelig og tilstrekkelig informasjon, og nødvendig oppfølging når foreldre/søsken har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Familier med mindreårige barn skal få helhetlige og koordinerte tjenester. Det er viktig å kjenne til hverandre og vite hva som gjøres i kommuner og spesialisthelsetjenesten, forklarer barneansvarlig i UNN, Janne Hessen.

Viktig samhandling

Ved UNN Harstad var auditoriet fylt til randen med nærmer 90 deltakere fra UNN og kommunene rundt. Dette inkluderte barneansvarlige, behandlere, fysioterapeuter, ledere, kreftkoordinatorer og «kontaktpunkt» barn som pårørende fra mange kommuner, ansatte i barnevern, samt skole og barnehage. Fra UiT, Norges arktiske universitet var også lærer representert.

Tema for dagen var fokus på godt forebyggende arbeid, pasientforløpet og samhandling.

– Vi ønsker at barn som pårørende skal bli en naturlig del av pasientens behandling. Barna er avhengig av at vi i UNN og kommunene der familiene bor samhandler. Eksempelvis at helsesøster kommer tidlig inn for å støtte barna. De ønsker at vi i UNN gjør foreldre/foresatte oppmerksom på å inkluderer helsesøster når det gjelder alle barn som pårørende og søsken, legger Hessen til.

«Øvelse gjør mester»

Kursdagen i Tromsø var arrangert av UNN i samarbeid med Tromsø kommune. Her var 230 deltakere fra UNN og omkringliggende kommuner inkludert sykepleierstudenter, psykologistudenter, skole/barnehage og helsesøstertjenesten representert.

Ulike foredragsholdere satte fokus på sentrale tema. Magne Nicolaisen – som er leder for samhandlingsavdelingen ved UNN – avsluttet med å oppfordre til samhandling.

– Vi MÅ snakke sammen, og gjerne sammenligne arbeidet med en stafett: Hvordan kan vi bli bedre til å veksle? Svaret er: Øve, øve, øve. Vi må lykkes i vekslingene og da må vi øve og forbedre oss på dette, forklarer Janne Hessen.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.