Førstegangsfødende Natalia Manych med datteren Margherita på armen. Flankert av jordmor Renata Grundvåg og barnepleier Doris Andreassen (til høyre). Foto: Sigurd Kvamme, Krysspress

Lykkes med Mor-barn-vennlig tilbud

Førstegangsfødende Natalia Manych med datteren Margherita på armen. Flankert av jordmor Renata Grundvåg og barnepleier Doris Andreassen (til høyre). Foto: Sigurd Kvamme, Krysspress

UNN Tromsø kan feire at de for 20. år på rad innehar sertifiseringen Mor/barn-vennlig sykehus. Vesle Margherita Freja Di Lorenzo er en av de som nyter godt av akkurat dette.

Fag- og forskningsjordmor Gunnbjørg Andreassen kunngjør at UNN Tromsø fortsatt kan kalle seg Mor-barn-vennlig sykehus. Foto: Sigurd Kvamme, Krysspress
 Kake er på sin plass for å feire positive milepæler. Det er ingen selvfølge å kunne kalle seg Mor-barn-vennlig. Men UNN Tromsø har nå klart det i 20 år på rad. Foto: Sigurd Kvamme, Krysspress
Mamma Natalia Manych og pappa Mario Di Lorenzo med nyfødte Margherita. Foto: Sigurd Kvamme, Krysspress
Margherita er bare et par dager gammel, og siden hun har hatt en litt strabasiøs fødsel har både hun, mamma Natalia Manych og pappa Mario Di Lorenzo fått tilbringe de første dagene av hennes liv på barselavdelingen til UNN Tromsø. Den russisk/italienske familien har den siste tiden oppholdt seg på Bardufoss hvor pappa reparerer helikoptre og mamma jobber med kommunikasjon.

På UNN Tromsø har begge foreldrene, men spesielt mamma, fått veiledning om hvordan Margherita på best mulig måte kan bli interessert i å die. Foreldrene har også fått lære om hvordan de best skal kunne tolke sin vesle datters signaler.

Sertifisert i 20 år

WHO/UNICEF lanserte tidlig på 90-tallet «Baby-Friendly Hospital Initiative», et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger. Den norske oppfølgeren «Mor-barn-vennlig initiativ» (MBVI), ble lansert i 1993 og Rikshospitalet i Oslo ble evaluert og godkjent som det første Mor-barn-vennlige sykehuset i 1994.

– UNN Tromsø ble sertifisert som Mor-barn-vennlig sykehus første gang i 1996. Vi har siden jevnlig blitt re-evaluert og har klart å beholde denne statusen i 20 år nå, forteller fag- og forskningsjordmor Gunnbjørg Andreassen.

Denne dagen feires det med kake til alle på avdelingen for å markere milepælen.

– Hver enkelt ansatt her gjør en fantastisk innsats, skryter Andreassen varmt.

Stolthet

Nylig avgått klinikksjef Arthur Revhaug ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken stemmer i, og påpeker at dette er en viktig innsats som kanskje mest skjer når det ikke er så mange kolleger å rådføre seg med – på netter og i helger.

– Det å holde god kvalitet på tjenestene døgnet rundt er krevende, men jeg er stolt av dere og at UNN Tromsø byr på en så god start for småttingene og deres foreldre, sier han.

Friske fullbårne barn som dier hos mor, skal i utgangspunktet ikke trenge morsmelktillegg. Mors egen melk skal være tilstrekkelig. Da ser man bort fra de små som på medisinsk indikasjon trenger ekstra tilleggsmat. WHO har bestemt 10 kvalitetsindikatorer som norske barselavdelinger jobber etter for å opprettholde klassifikasjonen som Mor-barn-vennlig. Mødrenes egen evaluering av avdelingen er med i vurderingen.

Det nasjonale målet er at minimum 75 prosent av mødrene fullernærer barnet sitt med egen morsmelk fra fødsel til utreise. Selv om over 90 prosent av alle norske barn født i 2016, ble født på sykehus som har fått godkjenningen Mor-barn-vennlig, hender det rett som det er at sykehus mister statusen og må jobbe seg inn igjen. Evalueringen i 2016 viste at 38 av 41 fødeavdelinger måtte endre praksis for å kunne kalle seg mor-barn-vennlig. Fødebarsel ved UNN Tromsø var en av disse.

Ammegrep

Avdelingens gjennomgang i oktober 2016 viste at det ble gitt mer morsmelktillegg enn det som ligger i godkjenningskriteriene, hele 43 prosent fikk tillegg.

– Da måtte vi undersøke hva dette skyldtes og intensivere innsatsen, vi måtte ta et ammegrep, forklarer Andreassen.

Da de i juni i år gjennomgikk en ny evaluering var bruken av morsmelktillegg halvert, ned til 23 prosent.

Mor-barn-vennlig kriterier:

* For å være et godkjent Mor-barn-vennlig sykehus, skal sykehuset innfri kravene til WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming. De 10 trinnene består av enkle grunnleggende prinsipper. Det skal blant annet foreligge en ammeprosedyre og en opplæringsplan. Dette skal sikre god ammekunnskap hos personalet samt sikre en ensartet ammeveiledning.

* Hovedmålet er å fremme amming og tidlig kontakt mellom mor og barn. Flest mulig barn skal få morsmelk i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om fullamming i seks måneder, og en samlet ammeperiode på minst ett år. Flest mulig mødre skal amme med færrest mulig problemer.

* Norge er for øvrig det eneste landet som har en statlig institusjon med nasjonale råd og krav på fagområdet amming.

– Det er fantastisk hvordan alle har tatt tak i problemstillingen for å skape bedre resultater, sier hun, og innrømmer at kaka i år derfor smaker ekstra godt.

Prosedyre

Fag- og forskningsjordmoren forteller at avdelingen har gjort flere tiltak, blant annet laget en ammeprosedyre. En slags «beste praksis» i hvordan drive veiledning og holde fokus på kvalitet i mor-barn-arbeidet.

– Alle som jobber her har ulik erfaring og praksis. Ved at vi har utviklet en standard er det enklere å sikre at alle møtes med de samme metodene, selv om det viktigste av alt selvsagt er å ivareta de individuelle tilpasninger som trengs hos hver nyfødte i samspill med mor, minner hun om.

Sertifiseringen gjør at avdelingen jevnlig får evaluert sitt arbeid. Tilsvarende arbeid for re-sertifisering pågår også ved barselavdelingene ved UNN Harstad og UNN Narvik.

Les mer om Kvinneklinikken i UNN på våre offisielle nettsider.

Mor-barn-vennlig kriterier:

* For å være et godkjent Mor-barn-vennlig sykehus, skal sykehuset innfri kravene til WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming. De 10 trinnene består av enkle grunnleggende prinsipper. Det skal blant annet foreligge en ammeprosedyre og en opplæringsplan. Dette skal sikre god ammekunnskap hos personalet samt sikre en ensartet ammeveiledning.

* Hovedmålet er å fremme amming og tidlig kontakt mellom mor og barn. Flest mulig barn skal få morsmelk i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om fullamming i seks måneder, og en samlet ammeperiode på minst ett år. Flest mulig mødre skal amme med færrest mulig problemer.

* Norge er for øvrig det eneste landet som har en statlig institusjon med nasjonale råd og krav på fagområdet amming.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.