Drift og eiendom ved UNN Narvik er stolt over å score på service: Fra venstre: Bjørn Abrahamsen, Jonas Dalbu, Edgar Østnes, Trond Reinholdtsen og Stig Everth Johannessen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Service på høyt nivå ved UNN Narvik

Drift og eiendom ved UNN Narvik er stolt over å score på service: Fra venstre: Bjørn Abrahamsen, Jonas Dalbu, Edgar Østnes, Trond Reinholdtsen og Stig Everth Johannessen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

De ansatte på teknisk drift ved UNN Narvik er stolte etter å ha blitt evaluert. Seksjonsleder Trond Reinholdtsen har en idé om hvorfor de scorer så høyt.  

– Den aller viktigste grunnen består i at vi har «smådriftsfordeler» ved sykehuset vårt. Vi er ikke flere enn at vi får samlet alle faggruppene i ett og samme rom. Vi kjenner hverandre godt og får gjennomført korte og effektive møter. Vi opplever kort vei og kort tid fra problem til løsning, forklarer han.

«Serviceundersøkelsen 2019» er foretatt blant alle avdelingslederne ved UNN, som gir sine vurderinger av ulike tjenester, og som har avgitt en karakter på en skala fra 1- til 5. Gjennomgående er det UNN Narvik som scorer høyest. Sikkerhet scorer 4,0; både tekniske tjenester og renhold scorer 4,1; sentralbord scorer 4,3 og kafeen scorer 4,4 – for å nevne noen eksempler.

Seksjonsleder Trond Reinholdtsen mener «smådriftsfordeler» og generell optimisme ved UNN Narvik bidrar til gode resultater. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Inspirerende

– Vi synes selvsagt at det er veldig artig med gode tilbakemeldinger, men vi har ikke akkurat planlagt noen stor feiring av denne undersøkelsen. Vi tar det hele som en inspirasjon, og lover at vi skal fortsette å forbedre oss, sier Reinholdtsen.

– At teknisk avdeling ved UNN Narvik scorer gjennomgående høyt, kunne jo være et resultat av at bygningsmassen er i dårlig forfatning og at det derfor er mye bruk for dere?

– Jeg tror ikke dette har noe med saken å gjøre. Vi scorer høyt på funksjoner som sentralbord og kafédrift, og det har jo ikke noe med bygningsmassen å gjøre, parerer han.

– Er det ting ved undersøkelsen som overrasker deg?

– Ja, det er det. Jeg må innrømme at jeg er overrasket over å se at vi scorer 3,7 poeng på portørtjenesten, sier han.

– Hvorfor er dette overraskende?

– Fordi vi ikke har noen egen portørtjeneste ved UNN Narvik!

God stemning

Reinholdtsen smiler, men bak smilet ligger det også et alvor. For sånn er det med gode resultater, enten de skapes av fotballklubber eller seksjoner ved et sykehus: Når du først har klart å komme deg inn i «flytsonen», er det også lettere å gjenskape gode resultater.

– Stemningen ved sykehuset er veldig god for tiden, og vi preges av en optimisme som ærlig talt ikke alltid har vært like lett å få øye på. Vi har fokus på forbedring, og vi deltar aktivt i planleggingen av det nye sykehuset som skal bygges på Furumoen. Deltakelsen i dette arbeidet er kanskje ikke så imponerende i seg selv, men engasjementet er veldig ekte – og det smitter – også over på den daglige innsatsen for å forbedre oss selv, mener han.

Statsminister Erna Solberg grep muligheten da hun besøkte Narvik og ble oppdatert på planene for det nye sykehuset i byen. Ikke minst var hun opptatt av arbeidet med å integrere somatikk og psykisk helsevern, samt samhandlingen med kommunen. - Det er veldig spennende, og det blir interessant å følge arbeidet videre, sa Solberg.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.