Steinar Pedersen presenterer den første Samvalgskonferansen i sitt slag i Norge. Samvalg er en pasientrettighet som har eksistert i 20 år, men som fortsatt praktiseres i svært varierende grad. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Setter overbehandling og pasientrettigheter i fokus

Steinar Pedersen presenterer den første Samvalgskonferansen i sitt slag i Norge. Samvalg er en pasientrettighet som har eksistert i 20 år, men som fortsatt praktiseres i svært varierende grad. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Hva skjer når pasienter får vite alt om egen sykdom? I et eksperiment i Danmark erfarte de at samtlige pasienter som fikk alt av informasjon, takket nei til videre behandling. I juni formidles denne og flere andre spennende historier om samvalg – den ignorerte pasientrettigheten ‒ i Tromsø.

Legerollen er i endring, og inn på legekontorene kommer stadig mer informerte pasienter. Helt siden 1999 har pasientrettigheten om samvalg eksistert. Likevel er det fortsatt ikke vanlig at behandlere praktiserer reelle samvalg med pasienten. For å oppnå det kreves det at helsearbeideren kommuniserer litt annerledes enn i dag, og det er dette den første konferansen i sitt slag i Norge setter fokus på 5. og 6. juni på «The Egde» i Tromsø.

Program og informasjon om påmelding finner du her

– Vårt helsepersonell er generelt ekstremt flinke, men likevel er det ennå noe som mangler i kommunikasjonen med pasienten før vi får inn samvalg. Kanskje fordi det ligger så innpodet i helsearbeiderens dna å gi behandling, og i pasientens at de skal få. Men kanskje er ikke alltid behandling riktig løsning for pasienten, noe vedkommende først erfarer etterpå, forklarer Steinar Pedersen. Han er prosjektleder ved Samvalgssenteret til Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det er vanskelig å kommunisere om kommunikasjon. Noen leger mener de allerede bedriver samvalg. Og det gjør de langt på vei, men poenget er å ikke presentere løsningen først, men diskutere ulike behandlingsmåter og utforske pasientens preferanser først. Pasienten skal ha mulighet til å velge hva som totalt sett gir best kvalitet i egen hverdag ut fra egen livssituasjon, yrke, familie eller annet som spiller inn, forklarer han.

Unike foredragsholdere

Samvalgskonferansen vil gi både behandlere og annet helsepersonell informasjon om hvordan samvalg skal praktiseres. Også pasientorganisasjoner, brukerrepresentanter og ikke minst studenter innen medisin- og helsefag er velkomne. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Helseminister Bent Høie har satt samvalg og pasientens helsetjeneste høyt på sin dagsorden, han sender sin statssekretær, Anne Grethe Erlandsen, til Tromsø for å delta på denne konferansen.

– Vi har fått tak i noen helt unike foredragsholdere. For eksempel kommer Dorthe Andersen, redaktør i Danmarks radio som utførte eksperimentet «Sygdom søges» i Danmark. Så kommer de fremste vi har på feltet her til lands: Blant annet Charlotte Haug fra SINTEF, som skal snakke om «fake news» hva angår medisinske sannheter, Hege Ihle-Hansen fra Legeforeningens «Gjør kloke valg»- kampanje deltar. Hit kommer kreftoverlever Elisabeth Sundkvist, vi har Jan Frich, Arnstein Finseth, Per Olav Vandvik og Pål Gulbrandsen, forteller Steinar Pedersen entusiastisk.

Deltakelse på Samvalgskonferansen gir 13 godkjente kurstimer for psykologer, samfunnsmedisinere, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter, og 10 godkjente kurspoeng for allmennmedisinere. Pedersen mener alle i helsetjenesten som har pasientkontakt, uansett nivå, vil ha god nytte av konferansen. I tillegg mener han både pasientorganisasjoner og brukerrepresentanter vil ha ekstremt god nytte av dette programmet.

UNN skal bli best

– UNNs nye direktør, Anita Schumacher, har erklært at UNN skal bli et foregangssykehus hva angår samvalg, og at alle som jobber ved sykehuset bør være i stand til å kunne snakke med pasienter om denne rettigheten uansett om de jobber på kjøkkenet eller ved kirurgisk avdeling, minner Pedersen om.

Pasienten har siden 1999 hatt en lovfestet rett til å bli tatt med på råd om hvilken behandlingsvei som er riktig for dem.

– Dette er i tråd med den generelle samfunnsutviklingen, mantraet for pasienten er «Ingenting om meg, uten meg», kommenterer Pedersen.

Informasjon om samvalg og pasientrettigheter skal inn i utdanningen av alle nye helsearbeidere, derfor er også morgendagens helsearbeidere og de som skal utdanne dem en viktig målgruppe for konferansen. Konferansen ønsker studenter velkommen til rabatterte priser.

Samvalg kun for helsearbeideren?

– Som regel er det kun helsearbeidere som får reelt samvalg når de selv er hos lege, fordi de har egen fagkunnskap. Men absolutt alle pasienter har rett til å være med å bestemme hva som skal skje med dem. Samvalgssenteret ved UNN har som oppgave å presentere kvalitetssikret informasjon rundt diagnoser og behandlingsalternativ, basert på litteratur fra hele verden. Vår hovedoppgave er å gi pasienten informasjon som gjør at vedkommende blir i stand til å stille kritiske spørsmål rundt det de får presentert, og delta i vurderingene som må gjøres, sier Pedersen.

Han har også forskning som viser at det ikke krever lenger tid for behandleren å gi pasienten reelt samvalg, om det gjøres på den kloke måten.

– En klar utvikling er også at der pasienten selv har fått være med på beslutningen, kommer det færre klagesaker etterpå, sier Pedersen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.