Teamet bak den sykepleierdrevne hjertesviktpoliklinikken. Foran fra høyre, sykepleier og leder Ragnhild Jonassen sammen med farmasøyt Trude Giverhaug. Bak fra venstre, overlegene Kristina Larsby og Anne Skogsholm. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Hjertegod gjeng bidrar til topp resultater

Teamet bak den sykepleierdrevne hjertesviktpoliklinikken. Foran fra høyre, sykepleier og leder Ragnhild Jonassen sammen med farmasøyt Trude Giverhaug. Bak fra venstre, overlegene Kristina Larsby og Anne Skogsholm. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

UNN Tromsø er best i landet på å forhindre reinnleggelser av pasienter med hjertesvikt. Det skyldes sikkerhetsnettet som hjertesviktpoliklinikken lager for pasienter som Turid Hemmingsen. Hun er strålende fornøyd med tilbudet.

Turid Hemmingsen har vært pasient ved hjertesviktpoliklinikken siden hun første gang fikk hjertesvikt i 2012. Hun er ikke i tvil om at klinikken er årsaken til at hun selv har taklet så bra det å leve med denne sykdommen. – Bare det å møte det varme smilet til Ragnhild (bildet nedenfor), er grunn god nok til å ville besøke poliklinikken, sier hun. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Jeg har gått her noen år nå med ulike hjerteproblemer, og jeg føler meg så godt ivaretatt, skryter Turid Hemmingsen.

– Etter hvert kjenner jeg de som jobber der så godt at de nesten føles som mine omgangsvenner, sier hun og ler fornøyd. Ved siden av at hun jevnlig er til oppfølging på klinikken, kan hun få råd via telefon ved behov.

Blir godt kjent

Å kjenne pasientene så godt at du vet når du må hente de inn til sykehuset, eller når de kan klare seg med en telefonsamtale og kanskje endring av medisin, er Ragnhild Jonassens oppgave. Hun er kardiologisk sykepleier og leder av hjertesviktpoliklinikken ved UNN Tromsø. Det at klinikken er sykepleierdrevet er noe av årsaken til suksessen, for Jonassen kan ta seg den tiden med pasientene som kardiologene ikke har mulighet til.

I all hovedsak står faktisk sykepleieren for pasientkontakten alene. Det meste handler om å undervise pasienten i egen sykdom, og å gi riktige råd i de ulike situasjonene som oppstår. Skulle hun bli usikker har hun et helt team i ryggen som kan bistå ved behov.

– Tilbakemeldingene jeg får fra pasientene går gjerne på at det er befriende at jeg har så god tid til å snakke med dem. En konsultasjon hos meg er normalt på mellom 30 minutter og en time. Enda mer på første gangs møte med pasienten, hvor jeg også skal fylle ut informasjon til hjertesviktregisteret, forklarer Ragnhild Jonassen.

Teamet ved UNN Tromsø består, foruten sykepleieren, av to overleger og en farmasøyt. Sammen kan de vise til svært gode resultater som følge av jobben de gjør. Bare 14,1 prosent av pasientene som skrives ut etter hjertesvikt, reinnlegges innen de første 30 dagene. For landet som helhet er dette tallet 23,6 prosent. UNN Tromsø har faktisk vært beste sykehus i landet på området de siste tre årene.

– En gang i uka har vi felles møte og diskuterer de pasientene poliklinikken har til behandling den aktuelle uka. I tillegg kan Ragnhild alltid kontakte oss eller en av de andre kardiologene ved avdelingen hvis hun trenger vår umiddelbare vurdering av noe, forklarer overlege Anne Skogsholm.

Slik kan de i mange tilfeller forhindre at det oppstår akutte situasjoner rundt pasientene.

Forhindrer dyr dramatikk

– Vi hadde for eksempel en pasient forrige uke. Da han ringte direktelinja inn til Ragnhild i poliklinikken kjente hun og vi han godt fra før, og kunne ut fra symptomene han meldte om iverksette tiltak slik at vi fikk han inn hit og avverget en mer alvorlig hendelse, forklarer overlege Kristina Larsby.

Alternativet kunne endt i livstruende dramatikk som ville involvert helikopter om man skulle redde liv.

– Våre pasienter er de aller dyreste pasientene. Om de må inn akutt må det dyreste apparatet vårt i sving for å redde dem. I hjertesviktpoliklinikken lærer vi dem å overvåke egen sykdom, lytte til signaler, og har altså en åpen linje hvor de kan få råd fra spesialist om de er usikre, forklarer Ragnhild Jonassen.

Kardiologisk sykepleier og leder av hjertesviktpoliklinikken ved UNN Tromsø, Ragnhild Jonassen, får mye skryt for sin kunnskap og kjennskap til pasientene de håndterer. Blant annet fra Turid Hemmingsen (ovenfor). Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

LES OGSÅ: Hjertepasienter skryter av UNNs treningstilbud

Det å ha en direktelinje inn til kvalifisert personell på sykehuset er unikt. Her får pasientene informasjon, trøst, veiledning og ikke minst motivasjon til å ta imot behandlingen som er anbefalt. Enten det nå er medisiner, livsstilsendring, eller aller helst begge deler.

Psykisk hjelp

– Jeg er ikke i tvil om at oppfølgingen fra hjertesviktklinikken har gjort sykdommen min mye enklere å mestre. Det går jo ut over psyken når du plutselig skjønner at hjertet er så dårlig som det er, sier pasient Turid Hemmingsen.

Det å gå å kjenne på nye symptomer, være redd og undre seg, øker stresset. Alt dette fjernes ved at ekspertisen er så lett tilgjengelig, og inviterer til kontakt.

– Ragnhild kan svare på alt. Og er det noe hun ikke vet svaret på, sjekker hun opp og ringer tilbake, sier Hemmingsen.

Normalt har Jonassen mellom seks og åtte møter med pasientene, før hun setter opp til halvårskontroll og senere årskontroll og så normalt avslutter kontakten –inntil sykdommen eventuelt endrer seg i negativ retning.

– For sykehuset er dette god økonomi, for ingenting er så dyrt som reinnleggelser. Uten en hjertesviktpoliklinikk blir pasientene nesten overlatt til seg selv. De ramler gjerne mellom nivåene i helsevesenet. I poliklinikken vår får de tilgang til spesialistkompetanse, og får direkte kontakt med noen som kjenner dem og sykdommen deres, forklarer Anne Skogsholm.

Snodig medisinskepsis

– Et stort paradoks og et fellestrekk hos våre pasienter er hvor utrolig skeptiske de er til å ta medisin. Tross årelang forskning på hvilke fordeler det har for deres diagnose, er det ofte vanskelig å lære dem å ta denne medisinen regelmessig, sier kollega Larsby.

Farmasøyt Trude Giverhaug har vært tilknyttet hjertesviktpoliklinikken i ti år, og har en viktig rolle overfor pasientene. Giverhaug leder også Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helse Nord (RELIS). Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Det er derfor langt fra tilfeldig at hjertesviktpoliklinikken, som en av de få her til lands, har knyttet til seg egen farmasøyt. Trude Giverhaug har vært tilknyttet denne poliklinikken i ti år nå, og har lang erfaring vedrørende veiledning på bruk av hjertemedisiner.

– De fleste av disse pasientene har flere tilleggslidelser, slik at her er mange medisiner som potensielt kan komme i konflikt med hverandre. Her skjer en utvikling hele tiden det er viktig å oppdatere seg på, forklarer Giverhaug.

Hun leder til daglig Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helse Nord (RELIS). Sammen med Ragnhild Jonassen sørger hun for at pasientene lærer seg om medisinene sine, og at de får en bedre forståelse av konsekvensene ved å glemme dem, eller bevisst la være å ta dem.

Det eneste problemet som poliklinikken har, er at hvis Ragnhild blir syk en dag, eller skal ha ferie, så er klinikken stengt.

– Vi skulle gjerne hatt enda en sykepleierressurs slik at vi alltid kunne hatt åpent. Samtidig er det å fylle en slik rolle noe som både krever erfaring og personlig egnethet. Hvem som helst kan ikke fylle en slik jobb som dette. Ragnhild gjør en formidabel innsats for pasientene som henvises hit, skryter Skogsholm.

Dette både fordi hun har fagbakgrunnen som kardiologisk sykepleier, men også fordi hun ved hjelp av erfaringen hun har kan fatte riktige beslutninger ut fra alt fra personligheten til den enkelte pasienten – til geografi, vær og føreforhold. Mye spiller inn om hun må vurdere om pasienten skal inn til sykehuset eller kan vente å se det hele an.

I landstoppen

Tall for alle norske sykehus bekrefter det gode arbeidet ved UNN HF. De er nest beste helseforetak på å unngå reinnleggelser av hjertesviktpasienter, og UNN Tromsø er det enkeltsykehuset i landet med færrest reinnleggelser de siste tre årene.

Sannsynligheten for reinnleggelser innen 30 dager etter utskrivning er nå på 23, 6 prosent for landet som helhet. Ved UNN HF er dette tallet nede i 18,2 prosent. Ved UNN Tromsø alene er denne prosenten nå på 14,1 prosent!

Hjertesviktpoliklinikken ved UNN Tromsø:

Her er et lite øyeblikksbilde av hva pasientene ved hjertesviktpoliklinikken har av problemstillinger akkurat nå. Tallene varierer selvsagt over tid:

* Hver pasient bruker i gjennomsnitt 12 legemidler daglig (varierer fra 3 til 17)
* 57 % har gjennomgått et hjerteinfarkt eller har kjent aterosklerotisk sykdom
* 22 % har atrieflimmer
* 24 % har diabetes
* 21 % har nyresvikt eller annen nyresykdom

Samtlige helseforetak i Helse Nord er for øvrig inne på Topp 10-lista for 2015 (alle tall i prosent):

  1. Sørlandet sykehus 17, 9
  2. Universitetssykehuset Nord-Norge 18,2
  3. Oslo universitetssykehus 20,3
  4. Sykehuset Telemark 20,6
  5. Helse Førde 20,8
  6. Finnmarkssykehuset 21,7
  7. Helgelandssykehuset 22,4
  8. Sykehuset Vestfold 23,4
  9. Olavs Hospital 23,4
  10. Nordlandssykehuset 23,6

Les mer om kvalitetsindikatorene på helsenorge.no

Hjertesviktpoliklinikken ved UNN Tromsø:

Her er et lite øyeblikksbilde av hva pasientene ved hjertesviktpoliklinikken har av problemstillinger akkurat nå. Tallene varierer selvsagt over tid:

* Hver pasient bruker i gjennomsnitt 12 legemidler daglig (varierer fra 3 til 17)
* 57 % har gjennomgått et hjerteinfarkt eller har kjent aterosklerotisk sykdom
* 22 % har atrieflimmer
* 24 % har diabetes
* 21 % har nyresvikt eller annen nyresykdom

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.