Her er noen av bidragsyterne ved UNN og Sykehusapotek Nord som har utviklet det nye modulbaserte kurset for håndtering av legemidler. Forfra: Marte Lødemel Henriksen (medisinskfaglig rådgiver), Raymond Bertheussen (barnesykepleier ), Jeanette Aslaksen (rådgiver Helsekompetanse), Anne-Lise Reiersen (farmasøyt Sykehusapotek Nord). Foto: Per-Christian Johansen

Sikrer tryggere håndtering av legemidler

Her er noen av bidragsyterne ved UNN og Sykehusapotek Nord som har utviklet det nye modulbaserte kurset for håndtering av legemidler. Forfra: Marte Lødemel Henriksen (medisinskfaglig rådgiver), Raymond Bertheussen (barnesykepleier ), Jeanette Aslaksen (rådgiver Helsekompetanse), Anne-Lise Reiersen (farmasøyt Sykehusapotek Nord). Foto: Per-Christian Johansen

Et helt nytt e-læringskurs om legemiddelhåndtering – splittet opp i ti moduler - lanseres nå for sykepleiere og vernepleiere i UNN og øvrige helseforetak i Nord-Norge.

Modul 2 i det nye e-læringskurset tar for seg legemiddelsamstemming og ordinering.
Det nye kurset er utviklet i løpet av det siste året, og representanter fra sykehusapotekene ved både UNN, Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har bidratt.

Ni av ti moduler er selvprodusert, mens den siste modulen er kopiert fra Helse Midt-Norge.

Det faglige innholdet er underveis også blitt fortløpende testet av farmasøyter og sykepleiere ved alle helseforetakene i Helse Nord.

Økt pasientsikkerhet

– Det er gjort en kjempejobb av alle involverte. Med et modulbasert kurs kan gjennomføringen deles opp, og alt registreres fortløpende i kompetanseportalen til hver sykepleier. Da får vi kvalitetssikret kompetansen på egne ansatte, og det vil samtidig påvirke pasientsikkerheten positivt, sier Marte Lødemel Henriksen i Fag- og kvalitetsavdelingen ved UNN.

Beslutningen om å erstatte det tidligere kurset med et nytt, ble tatt av Sykehusapotek Nord og medisinsk fagsjef ved UNN allerede i 2019. Det gamle kurset hadde tekniske løsninger som ikke var funksjonelle lenger, samt at deler av det faglige innholdet var utdatert.

– Det har skjedd mye innen legemiddelhåndtering siden det forrige kurset ble laget i 2012, og de nye modulbaserte kursene er oppdatert og faglig kvalitetssikret, sier farmasøyt Anne-Lise Reiersen ved Sykehusapotek Nord.

Trine Aag jobber for Sykehusapotek Nord ved Helgelandssykehuset og har opplevd behovet for oppdatering av legemiddelkurset. Foto: Privat

Regionale prosedyrer

Kursinnholdet har blant annet som mål å sette sykepleiere og vernepleiere i stand til å kontrollere og dele ut riktige legemidler. Det er også etablert nye regionale prosedyrer for legemiddelbruk i sykehusene.

– Kursene er tilgjengelig nå, og tildeles av ledere i Kompetanseportalen. Målgruppen er de som håndterer med legemidler ved alle sykehusene i Helse Nord, legger Reiersen til.

Det er krav om at sykepleiere og vernepleiere som kan håndtere medisiner skal ta kurset hvert femte år, slik det også har vært med det gamle kurset. Kompetanseplanen oppdateres automatisk for hver modul som blir avsluttet.

Nyttig med e-læring

Helsekompetanse ved UNN har hatt ansvar for den tekniske og grafiske løsningen.

– For oss i Helsekompetanse har det vært lærerikt og positivt å være med på å utvikle kursene i Legemiddelhåndtering. Vi ønsker også at andre på UNN kontakter oss for å utvikle mer god e-læring, sier Jeanette Aslaksen ved Helsekompetanse.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.