Sikret tomt til nytt sykehus

Denne uken ble papirene signert. UNN har dermed sikret seg 60 mål tomt på Furumoen i Narvik. Der skal det nye sykehuset etter planen stå ferdig i 2022.

Faksimile Fremover, onsdag 19. oktober.
Kontrakten med LKAB, som har eid det aktuelle området siden slutten av 1800-tallet, ble underskrevet tirsdag.

– En klar beskjed om at nytt sykehus kommer, kommenterte utbyggingssjef i UNN, Tor-Arne Hanssen i forbindelse med signeringen.

Planene om nytt sykehus i Narvik har det vært jobbet med lenge allerede. Viggo Søderblom ble engasjert som prosjektleder i 2014, og i fjor vedtok UNN-styret at den aktuelle tomten skulle kjøpes. Nå er altså det gjort, til i underkant av 10 millioner kroner.

– Dette er en stor dag for UNN. En milepæl som rundes, og en svært positiv nyhet for Narvik og for regionen, sier Viggo Søderblom til lokalavisen Fremover.

Som kjent pågår det for tiden et utredningsarbeid i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan, der akuttberedskapen er hovedtema. Dette arbeidet kan du holde deg oppdatert om på unn.no.

– Beskjeden er klar: Det kommer et nytt sykehus i Narvik, og vi skal bidra til at det fylles med meningsfullt innhold slik at det tjener pasientene best mulig, og gir også ansatte trygghet, sier Odd Søreide til Fremover. Han leder arbeidet med å utrede kirurgisk akuttberedskap ved UNN Narvik.

Status for den videre utviklingsfasen av det nye sykehuset, uavhengig av innhold, er som følger ifølge Viggo Søderblom:

  • Plan for forprosjektet er under utarbeidelse
  • Helse Nord har innvilget økonomisk handlingsrom til tidligfaseplanleggingen
  • Avklaringer om veg og tunnel pågår (UNN og Statens Vegvesen)
  • Medvirkergrupper med ansatte skal etableres i samarbeid med klinikkene i UNN.
  • Planprogrammet for reguleringsplanen sendes til politisk behandling før desember og reguleringsplanarbeidet starter i år.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.