Simulering på intensiv UNN Harstad

I løpet av tre fagdager har hele personalgruppen på intensiv UNN Harstad hatt fokus på kommunikasjon, ledelse og samhandling gjennom simulering og scenariotrening. Vi har trent sammen med ambulansetjenesten, anestesileger og medisinske leger.

På simuleringssenteret har vi kjørt et transportscenario med fokus på klargjøring og overflytting av dårlig intensivpasient til ambulansebåre. Vi har hatt markører som pasienter, og intensivsykepleiere og ambulansepersonell har jobbet sammen mot felles mål.

Mottak av dårlig pasient ble simulert på et pasientrom på intensiv. Det ble her benyttet avansert simuleringsdukke. Vi kjørte to ulike scenarier. Ett scenario innbefattet mottak og igangsetting av behandling til septisk pasient. I det andre scenariet var fokuset mottak og iverksetting av behandling til pasient med hjerteinfarkt og lungeødem.

Gjennom simuleringstreningen, som ble avviklet over tre fagdager i februar, har vi sammen oppdaget områder for forbedring. Noe vi vil ta tak i ettertid. Vi ser det som verdifullt å trene sammen på tvers av profesjoner, med kolleger vi samarbeider med i det daglige.

Tilbakemeldinger fra personalet som har deltatt har vært unisont positive. Vi har som målsetting å opprettholde aktiviteten med regelmessig simulering i hverdagen vår på intensiv i Harstad.

Denne artikkelen er skrevet av Sandra Bergvik simuleringssenteret/intensiv UNN Harstad og Annette Strand Tøllefsen fagsykepleier intensiv UNN Harstad

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.