benskjørhet

Fra venstre: Gunnar Knutsen (overlege ortopedisk avdeling), Gaute Landsem (ass.lege ortopedisk avdeling), Åshild Bjørnerem (prosjektleder NoFRACT), Ragnar Joakimsen (overlege endokrinologisk seksjon), Marit Osima (prosjektlege NoFRACT), Jan Elvenes (overlege ortopedisk avdeling), Anita Kanniainen (prosjektsykepleier NoFRACT), Elin Hanssen (seksjonsleder Forskningsposten). Foto: Per-Christian Johansen

Skal avdekke benskjørhet hos eldre

benskjørhet
Fra venstre: Gunnar Knutsen (overlege ortopedisk avdeling), Gaute Landsem (ass.lege ortopedisk avdeling), Åshild Bjørnerem (prosjektleder NoFRACT), Ragnar Joakimsen (overlege endokrinologisk seksjon), Marit Osima (prosjektlege NoFRACT), Jan Elvenes (overlege ortopedisk avdeling), Anita Kanniainen (prosjektsykepleier NoFRACT), Elin Hanssen (seksjonsleder Forskningsposten). Foto: Per-Christian Johansen

I disse dager går prosjektsykepleier Anita Kanniainen rundt på UNN og leter etter pasienter med brudd. Et nytt stort behandlingstilbud er nemlig på gang.

Tekst: Elisabeth Øvreberg 

Mange er sikkert ikke klar over at 25-30 prosent av de som får hoftebrudd dør relativt kort tid etterpå. Tallene er nedslående, for det viser seg også at 40 prosent av hoftebruddpasientene ikke klarer å gå uten hjelp igjen. 33 prosent forblir pleiepasienter.

For å avverge hoftebrudd hos benskjøre eldre, er det nå satt i gang et stort nasjonalt behandlingsprosjekt på syv sykehus i Norge. Deriblant UNN. Prosjektet heter NoFRACT.

– Vi er i gang med å finne bruddpasienter for å sjekke om de er benskjøre så vi kan gi dem behandling og oppfølging, forteller prosjektlege ved UNN Marit Osima, som også er phd.student ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

Måling av D-vitamin

Noe av det som skal forebygge nye brudd hos dem over 50 år, er å måle beintetthet og risiko for nye brudd. Men bruddpasienter får også:

* Livsstilsråd

* Fallrisikovurdering

* Behandling

– Vi måler i tillegg D-vitaminnivået på alle pasientene i undersøkelsen. Det er ofte lavt hos mange bruddpasienter, spesielt blant de eldre, sier Osima.

Prosjektleder Åshild Bjørnerem forteller at bare i Tromsø var det 180 hoftebruddpasienter i 2013. Hver pasient koster samfunnet 542.000 kroner det første året.

Stor interesse

Dermed leter NoFRACT-prosjektet etter folk over 50 år som nylig har hatt benbrudd. En av dem som leter, er prosjektsykepleier Anita Kanniainen. Hver dag går hun innom de forskjellige sykehusavdelingene på UNN på jakt etter nye bruddpasienter. Hun kan fortelle at responsen er god.

– Jeg startet opp 1. oktober, og de fleste er veldig positive til å bli med. Kun to pasienter har takket nei.

Kanniainen forteller at mange bruddpasienter ønsker å få målt om de faktisk er benskjøre, og at hun kommer til å innlemme nye bruddpasienter til prosjektet ut 2017.

Brudd kan forhindres hos benskjøre

Men det er ikke bare hoftebrudd som kan avverges dersom benskjøre får rett oppfølging og behandling. Også andre brudd kan forhindres. Ifølge NoFRACT er benskjørhet (osteoporose) den vanligste årsaken til brudd, og rammer oftere jo eldre man blir.

Har du hatt ett brudd, er risikoen for et nytt brudd fordoblet. Har du hatt flere brudd, er risikoen mangedoblet.

– Det finnes effektiv behandling mot benskjørhet som kan redusere risikoen for nye brudd, forsikrer prosjektlege Marit Osima, som håper at bruddpasienter vil bli med på det nye prosjektet.

– NoFRACT er et kjempestort nasjonalt løft for bruddpasienter, smiler Kanniainen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.