Skal bedre traumeomsorgen

Runar Eilertsen (40) og Hege Lauritzen (40) deler på den nyoppretta stillinga som lokal traumekoordinator ved UNN Tromsø.

Runar Eilertsen og Hege Lauritzen begynte i høst som lokale traumekoordinatorer ved UNN Troms. Foto: Jørn Resvoll
Stillinga er lagt til seksjon for traumatologi, en nyoppretta seksjon i hjerte-, lunge-, karkirurgisk avdeling i Hjerte- og lungeklinikken. Seksjonen har fagansvar for traumatologi ved UNN Tromsø, som er regionalt traumesenter i Nord-Norge. Seksjonen består av seksjonsleder, fire kirurger (i delstidstilling), tre anestesileger (i deltidstilling), regionale traumekoordinatorer, traumeregistrarer og lokal traumekoordinator. Den lokale traumekoordinator vil være sentral i oppbyggingen av seksjonen og den daglige driften.

Stillinga som lokal traumekoordinator deles mellom to personer, intensivsykepleierne Runar Eilertsen og Hege Lauritzen. Begge har jobba på intensiven sida 2012.

– Utlysningsteksten og ønsket om å jobbe med systemet som tar vare på traumepasienter fikk meg til å søke på jobben, sier Runar Eilertsen.

– Det er spennende å være med på oppbygginga av en ny funksjon. Hovedmålet med denne stillinga er å jobbe for en bedre traumeomsorg, og det hadde jeg lyst til å være med på, sier Hege Lauritzen.

Lokal traumekoordinator skal være en ressursperson for alle traumatologirelaterte spørsmål og aktiviteter ved UNN Tromsø. De skal delta i planlegging av kurs, øvelser og undervisning, og de skal føre oppdatert oversikt over alvorlig skadde pasienter som er innlagt.

– Men vi er helt i startfasen, så vi må bruke litt tid på å utforme stillinga, sier de to traumekoordinatorene, som begge fortsatt skal jobbe som intensivsykepleier når de ikke jobber som traumekoordinator.

Her kan du lese om flere nyansettelser

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.