Dette bør du gjøre også før du går inn i kantina (Kafé Evert) ved UNN Tromsø i Breivika. Slurv med håndhygiene kan bidra til økt smittefare ved sykehuset. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Mye slurv med håndhygienen ved kantinebesøk

Dette bør du gjøre også før du går inn i kantina (Kafé Evert) ved UNN Tromsø i Breivika. Slurv med håndhygiene kan bidra til økt smittefare ved sykehuset. Foto: Jan Fredrik Frantzen

En fersk studie avdekker at ansatte ved UNN Tromsø i Breivika er sløve med å sprite hendene, samt ikle seg riktig antrekk før de forsyner seg med mat i kantina. - Alle UNN-ansatte skal sprite hendene jevnlig, og grønt tøy skal kun brukes på operasjonsavdelingen, fastslår direktør Tor Ingebrigtsen.

(Denne saken er laget av forskningsjournalist Elisabeth Øvreberg ved UiT Helsefak og bearbeidet av redaksjonen for Pingvinavisa).

I fem dager satt medisinstudentene Barbro M. Paulsen og Caroline W. Røsnæs Hagelien utenfor Kafé Evert for å observere om gjestene spritet hendene før de forsynte seg i kafeen. Spritdispenseren står rett utenfor inngangsdøra til kaféen, og studentene forteller at det ikke er flere dispensere inne i selve kafélokalet, som blant annet baserer seg på buffé og selvbetjening.

Medisinstudentene Caroline W. Røsnæs Hagelien (til venstre) og Barbro M. Paulsen har gjennomført en ny studie om håndhygiene ved UNN. Foto: Elisabeth Øvreberg

– Her møtes ansatte fra hele sykehuset, men også pasienter, pårørende og andre besøkende. Hvis man ikke spriter hendene med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel før man benytter seg av felles bestikk og serveringsredskaper inne i bufféen, kan man i verste fall få med seg smitte og bakterier fra andre avdelinger tilbake til egen avdeling, og utsette sine pasienter for unødvendig smittefare, sier Hagelien.

Kun halvparten spriter hendene

I løpet av de fem observasjonsdagene hadde Kafé Evert 2.015 gjester. De ble kategorisert etter både kjønn og arbeidsantrekk.

  • Hvitt arbeidsantrekk (betyr at personene har pasientkontakt, men kan også være kontoransatte på sengepost, renholdsarbeidere, smittevernpersonell, o.a.).
  • Grønt arbeidsantrekk (betyr at personene kommer rett fra en operasjonsavdeling og ikke har skiftet til hvitt tøy).
  • Sivilt tøy (betyr at personene enten er gjester, kontoransatte, studenter eller pasienter).

Resultatet var nedslående. Det viser seg nemlig at under halvparten av de som benyttet seg av sykehuskantina spritet hendene.

– Kvinner gjorde det noe bedre enn menn, 46 prosent mot 39 prosent, forteller Barbro Paulsen.

Må få større fokus

Studentene synes funnene er viktige, og de ønsker at god hygiene på sykehuskaféer må få et større fokus.

– Dårlig håndhygiene på sykehus er en medvirkende faktor til blant annet spredning av antibiotikaresistente bakterier, sier Hagelien, og legger vekt på at konsekvensene av slike bakterier er et globalt problem som også øker i Norge.

LES OGSÅ: Har avdekket slurv med håndhygiene også ved avdelinger!

Studentene er spesielt kritiske til at personer i grønt arbeidsantrekk slurvet mest med håndhygienen.

– Ikke bare er det brudd med uniformsreglementet å forlate operasjonsavdelingen i grønne klær, men i tillegg var det kun én av 12 grønnkledte som spritet hendene.

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen er enig i at observasjonene er nedslående:

– Alle UNN-ansatte skal sprite hendene jevnlig, og grønt tøy skal kun brukes på operasjonsavdelingen. Vi som er ledere må ikke slippe fokuset på dette, og pasienter og pårørende bør spørre helsepersonell om håndhygiene er gjennomført før undersøkelser og prosedyrer. Det handler om egen sikkerhet som pasient, sier Ingebrigtsen, og oppfordrer pasienter til å lese mer om «Bare spør»-kampanjen som retter seg mot mer engasjerte pasienter og pårørende.

Bedre tilgjengelighet

De som var flinkest til å sprite hendene var kvinner i hvitt arbeidstøy, der 51 prosent gjorde forsøk på håndhygiene. Her var tallet for menn 40 prosent.

– Et annet funn var at hvis det var kø foran spritdispenseren, var det flere som ikke gadd å sprite hendene. Så vår anbefaling er å ha flere dispensere ved kaféinngangen, å ha dispensere inne ved bufféten, henge opp flere plakater som i tekst og bilde oppfordrer til håndhygiene, og at håndhygiene før kafébesøk tas inn i sykehusets infeksjonskontrollprogram, sier Paulsen.

At over 40 prosent spriter hendene før kafébesøk på sykehus, er ikke helt ille, ifølge regional smittevernoverlege ved UNN, Kirsten Gravningen. Hun var også veileder for medisinstudentene som gjorde undersøkelsen.

– Jeg er positivt overrasket over at nesten halvparten av alle besøkende i kantina gjorde forsøk på håndhygiene før de gikk inn. Internasjonale studier viser at under halvparten av helsearbeidere rengjør hendene før de skal berøre en pasient, og det har vært jobbet mye for å øke denne andelen, sier hun.

– Hvordan skal dere bruke disse resultatene internt hos ansatte?

– Sykehusets retningslinjer for håndhygiene gjelder for helsearbeidere som jobber på sykehusavdelinger, og omfatter ikke besøkende i kaféen. Det er ansattes eget ansvar å ha rene hender der, men vi håper at oppmerksomheten rundt oppgaven fører til at flere ansatte gjør håndhygiene før de går inn til bufféten og forsyner seg, sier Gravningen.

Presentert for ansatte

Hun forteller at resultatene har vært presentert på det regionale møtet for alt smittevernpersonell i sykehus i Helse Nord våren 2017.

­– Vi har også diskutert om studien skulle vært presentert for Smittevernledelsen på UNN og de ansatte på Kafé Evert, noe som er en god idé.

– Vil det komme nye regler for kafébesøkende, i så fall hva?

– Det er ikke egne regler for håndhygiene hos kafébesøkende, men det er en generell oppfordring til helsearbeidere, pasienter og pårørende om å ha rene hender når de bruker fellesareal i sykehuset, sier Gravningen.

Hun forteller at det er hengt opp mye informasjon om håndhygiene på sykehuset, og at det har vært et stort fokus på dette i senere år, blant annet gjennom månedlige «smittevernvisitter» på alle avdelinger. Alle ansatte skal for eksempel gjennomføre et e-læringskurs i håndhygiene.

– Det er for få spritdispensere ved inngangen til kaféen i lunsjtida. Akkurat nå pågår det ombygging, og inngangen ved kaféen fungerer som en av hovedinngangene på UNN. Det er derfor trangt og ikke plass til flere dispensere, noe som er uheldig, avslutter hun.

Har du forslag til tiltak som kan bedre håndhygienedisiplinen ved UNN? Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor til å sende inn din kommentar til saken (og les eventuelle andre innlegg).

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.