Smertesykepleier Susanne Bengtsson med beviset på at hun i forrige uke mottok pris fra Kari Widerøes minnefond. Foto: Per-Christian Johansen

Smertelindring er Susannes lidenskap

Smertesykepleier Susanne Bengtsson med beviset på at hun i forrige uke mottok pris fra Kari Widerøes minnefond. Foto: Per-Christian Johansen

Da Norsk Smerteforening skulle fordele årets midler fra Kari Widerøes minnefond, falt valget blant annet på UNNs eneste smertesykepleier, Susanne Bengtsson (53).

Hennes årelange engasjement for å forebygge smerter, og gi god smertelindring, er lagt merke til nasjonalt. Bengtsson – opprinnelig fra Sverige – tok videreutdanning som spesialsykepleier ved Rikshospitalet i Oslo, og har hatt ulike roller rettet mot smerteproblematikk etter at ferden gikk videre til UNN i Tromsø for 13 år siden.

Denne kvartetten ble i forrige uke tildelt pris fra Kari Widerøes minnefond. Fra venstre: Marte Pauline Skagseth (Haukeland universitetssykehus), Kari Sørensen (Oslo universitetssykehus), Susanne Bengtsson (UNN) og Bjørn Hval (St. Olavs hospital). Foto: Privat
Siden 2017 har hun vært tilknyttet smerteavdelingen ved UNN Tromsø, og sist uke mottok 53-åringen Kari Widerøes minnefondpris sammen med tre kolleger fra landets øvrige universitetssykehus.

Kunnskapsrik og omsorgsfull

– Susanne mottar prisen for sitt engasjement og sin formidling knyttet til barn og pasienter i en særlig sårbar livssituasjon, heter det i begrunnelsen fra juryen i Norsk Smerteforening.

– Det var selvfølgelig veldig hyggelig, og en anerkjennelse for det arbeidet som gjøres her i Tromsø, sier Bengtsson selv.

Leder for smerteavdelingen ved UNN, Tone Elise Westgaard, er glad for å ha Susanne blant sine ansatte. Smerteavdelingen består av både en poliklinikk, samt et intrahospitalt smerteteam.

LES MER om smerteavdelingen og se video på unn.no.

– Susanne har et brennende engasjement for god smertelindring. Hun er kunnskapsrik, positiv, løsningsorientert, og en varm og omsorgsfull ildsjel, sier Westgaard.

Ekstra spennende med barn

Som barnesykepleier har Bengtsson naturlig hatt et ekstra engasjement for de yngste som oppholder seg på sykehus. Hun har sittet i styret for Norsk barnesmerteforening, og etablerte den populære informasjonsbrosjyren «Rasmus får smertebehandling» på Rikshospitalet da hun jobbet i hovedstaden.

Ved UNN har hun engasjert seg som klinikkansvarlig for «Barn som pårørende» i Operasjons- og intensivklinikken, og også utviklet prosedyrer for smertelindring av barn.

– Å jobbe med barn er ekstra motiverende, og ekstra spennende. De lar seg ikke lure, og det er også viktig å sørge for god kommunikasjon med foresatte. Bakgrunnen som barnesykepleier har vært gull verdt for min del, og her ved UNN har vi veldig dyktige ansatte på barneavdelingen, fastslår Susanne Bengtsson.

Alternativ smertelindring

I jobben som smertesykepleier har Susanne Bengtsson tett dialog med pasientene om hvilken form for smertelindring som skal benyttes. Foto: Privat
Hun tilbyr også et opplæringstilbud til UNN-kolleger om smerte og smertelindring. Undervisningen er også trukket frem som begrunnelse for minnefondprisen. Et mål er at smertelindring ved UNN skal være en kombinasjon av medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak (multimodal smertelindring, red. anm.).

– Tolkning av smerte sitter i hodet. Smerte er ikke farlig, men et varselsignal. For mange er morfin løsningen, men smertelindring kan være så mangt. Det kan vurderes mindre vanedannende medikamenter, avlednings- og avslappingsteknikker, berøringstrening, speilbehandling eller rett og slett samtaler med psykolog. Egentlig trenger vi mange flere psykologer – og sosionomer – ved sykehuset, mener Bengtsson, som gjerne hadde sett en enda sterkere satsing ved UNN på smerteproblematikk blant pasientene.

– Jeg er den eneste smertesykepleieren, og skulle gjerne hatt en kollega å dele oppgavene med. Det ligger mye samfunnsøkonomi i en utvidelse, blant annet kunne god og riktig smertelindring spart sykehuset for mange liggedøgn. Økt pasientsikkerhet ville det også gitt, avslutter Susanne Bengtsson.

Øvrige vinnere som mottok 7.500 kroner fra Kari Widerøes minnefond sist uke, var Kari Sørensen (Oslo universitetssykehus), Marte Pauline Skagseth (Haukeland universitetssykehus) og Bjørn Hval (St. Olavs hospital).

Fakta om Kari Widerøes minnefond:

  • Kari Widerøe døde i 2006 etter å ha gjennomgått flere mislykkede ryggoperasjoner og levd store deler av livet som en hardt rammet, pasient med kroniske smerter.
  • Hun ønsket at pasienter skulle møte et helsevesen med mer kompetanse innen smertebehandling enn det hun selv hadde møtt og testamenterte 500 000 kroner til opprettelse av et minnefond.
  • Widerøe ba om at pengene skulle bidra til utdanning av helsepersonell i smertebehandling.
  • Prisen skal tildeles personer som har gjort en spesiell innsats for å utvikle eller spre kunnskap om smertebehandling, med spesielt fokus på ikke-malign kronisk smerte

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.