Denne gjengen ved Mikrobiologi og smittevern er ivrige helårssyklister til og fra jobb ved UNN i Breivika. De gleder seg over økt tilrettelegging for syklistene ved sykehuset. Fra venstre: Tina Bogetvedt, Merete Lorentzen, Tone Ovesen, Torni Myrbakk, Hilde Isaksen og Tore Lier. Foto: Per-Christian Johansen

Smitteeffekt blant UNN-syklister sikrer økt tilrettelegging

Denne gjengen ved Mikrobiologi og smittevern er ivrige helårssyklister til og fra jobb ved UNN i Breivika. De gleder seg over økt tilrettelegging for syklistene ved sykehuset. Fra venstre: Tina Bogetvedt, Merete Lorentzen, Tone Ovesen, Torni Myrbakk, Hilde Isaksen og Tore Lier. Foto: Per-Christian Johansen

Flere og flere prioriterer egen helse og sykler til jobb, som denne gjengen fra Mikrobiologi og smittevern ved UNN Tromsø. Nå skal sykehuset bruke 3,7 millioner kroner på bedre tilrettelegging for det økende antallet syklister.

Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen ved UNN registrerer stadig flere syklister blant de ansatte - seg selv inkludert - og er glad for å kunne presentere de nye planene for sykkelparkering ved UNN både i Breivika, på Åsgård og i Narvik. Foto: Per-Christian Johansen
I løpet av det neste drøye året skal det etableres gode og sikre parkeringsmuligheter for sykler i både Breivika, på Åsgård og ved UNN i Narvik. Det vedtok ledelsen ved UNN like etter påske.

– I Breivika skal det lages overbygd sykkelparkering på tre steder. Mellom B- og C-fløya der de fleste parkere syklene i dag, på nordsiden av den nye A-fløya og oppe ved Brus-bygget (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling). I tillegg er det liknende behov ved Åsgård og ved UNN i Narvik. I Harstad er det allerede etablert sykkelparkering under tak, sier utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen.

Gode fasiliteter

Arbeidet med tilretteleggingen vil ta til i sommer og er tenkt avsluttet i løpet av 2018. For syklistene vil det bety mulighet for parkering under tak og bak låste dører. Det er også planlagt snøsmelteanlegg (grunnvarme), muligheter for vask og en egen verktøystasjon for eventuelle reparasjoner.

– Gjennom dette håper vi det skal bli enda mer attraktivt å sykle til og fra jobb, året rundt. Det blir også sikrere, slik at vi eksempelvis unngår tyveri av sykler. Totalt legges det til rette for mellom 600 og 700 sykkelparkeringsplasser, sier Tor-Arne Hanssen.

Registreringer gjort de to siste årene har vist en økning på 20 prosent i antall vintersyklister ved UNN Breivika. Dette har blant andre de ansatte ved Mikrobiologi og smittevern bidratt til. Der jobber mange ivrige helårssyklister, og de gleder seg over det ferske vedtaket om økt tilrettelegging for syklistene.

– Stabilt blodtrykk

– Det er kjempefint, og ekstra flott at det blir under tak. Vi sykler til og fra jobb hver eneste dag, uansett vær, og tror flere vil velge det samme når det blir tilrettelagt med bedre sykkelparkering, sier Merete Lorentzen og kollegene.

De har selv opplevd en smitteeffekt av syklister i egen avdeling de siste årene, og ser mange fordeler ved å sykle til jobb.

– Det er effektivt, vi blir i godt humør og får stabilt blodtrykk. Nå går UNN foran med økt tilrettelegging, og da får vi håpe kommunen følger opp med tanke på veiene vi benytter. Langs Dramsveien er det eksempelvis nesten så man sykler med livet som innsats, sier de ivrige syklistene.

Miljøsykehus

Med økt tilrettelegging, og trolig mindre bilbehov blant ansatte, mener ledelsen vedtaket også vil komme pasienter og pårørende til gode gjennom bevaring av parkeringsarealer for disse gruppene. Signalet med flere syklister blant de ansatte vil også bygge oppunder UNN sin status som miljøsykehus.

Kostnadene for de foreslåtte tiltakene er beregnet finansiert gjennom parkeringsavgiften for ansatte i perioden 2018 til 2020.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.