Disse er klare for sommerjobb i kliniske miljøer ved UNN: Fra venstre: Marit Bergh, Harald Lind, Joakim Sjöbäck, Andreas Danielsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Smitteeffekt for sommerjobber i klinisk virksomhet

Disse er klare for sommerjobb i kliniske miljøer ved UNN: Fra venstre: Marit Bergh, Harald Lind, Joakim Sjöbäck, Andreas Danielsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Tidligere ansatte i kliniske miljøer ved UNN dukker denne sommeren opp igjen i hvitt antrekk. Siden i fjor har antallet administrativt ansatte som tar sommerjobb ute i sykehuset mangedoblet seg.

Av Rune Stoltz Bertinussen

Joakim Sjöbäck opplever større interesse fra administrativt ansatte som ønsker å bidra i klinisk arbeid i sommer.  Han koordinerer en satsing som går ut på å la ansatte i stabsfunksjoner bytte ut kontorjobbene med helsefaglig arbeid ute på avdelingene i den perioden der sommerferie skal avvikles. Noen går ut i jobber som leger, noen som sykepleiere, bioingeniører, helsesekretærer og pasientverter.

Sterk økning i rekrutteringen

Joakim Sjöbäck er rådgiver for direktøren og koordinator for de med helsefaglig bakgrunn som kan tenke seg å bidra i klinisk virksomhet i forbindelse med sommeravviklingen ved UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Da vi prøvde dette i fjor var det 3-4 stykker som gikk tilbake til sine helsefaglige jobber for en periode, men i år har rekrutteringen vært bedre og i sommer vil et 20-talls ansatte jobbe utenfor kontorene sine i den perioden de selv ikke skal avvikle ferie, forteller Sjöbäck, som selv har positive erfaringer fra da han i fjor tilbrakte noen uker i sin tidligere jobb som intensivsykepleier.

Tiltaket er kjærkomment av flere grunner. Det er økende utfordringer med å skaffe nok vikarer til sommerferieavviklingen. At administrativt ansatte kan bidra i en periode med «lavsesong», reduserer dermed faren for merbelastning og uønsket overtid.

Marit Bergh, Andreas Danielsen og Harald Lind er blant dem som følger Joakim Sjöbäcks eksempel, og skal tilbringe 2-4 sommeruker ute på pasientavdelingene. De har alle tilpasset aktiviteten i sine ordinære stillinger slik at de kan prioritere klinisk arbeid en periode i sommer.

Faglig oppdatering

– Jeg jobber til daglig i kvalitetsavdelingen, men i sommer skal jeg være litt «potet» på Hjertemedisin, forteller Harald Lind, som ser flere fordeler ved prosjektet.

– Jeg ser på dette som en mulighet til å forstå driften ved sykehuset bedre. Det er veldig mye av driften man ikke ser i hverdagen fra et kontor, mener Lind, som til daglig jobber med planlegging av pasientforløp i kvalitetsavdelinga ved UNN.

For Andreas Danielsen blir ikke spranget så veldig stort. Han har 17 år bak seg med jobb på Akuttmottaket og AMK før han begynte i jobb på Kontinuerlig forbedring hos direktøren.

– Jeg jobber allerede et par ganger i måneden på Akuttmottaket, nettopp for å holde meg oppdatert, og jeg ser frem til en litt annen arbeidshverdag nå i sommer, sier han.

Marit Bergh skal i løpet av sommeren jobbe til sammen fire uker på sengepost for blod- og hormonsykdommer, men vil ha en kontordag pr. uke i Samhandlingsavdelingen for å kunne ta unna avvik og forefallende arbeid.

– For å kunne jobbe som sykepleier i sommer må jeg sørge for å ha oppdaterte kurs og godkjenninger i henhold til det som gjelder på UNN, blant annet legemiddelhåndtering. Jeg har jobbet på avdelingen i 12 år tidligere og håper jeg kan bidra på en god måte, oppsummerer hun.

Viktige ringvirkninger

Rent praktisk har de interne sommervikarene avtalt jobbskiftet med sin nærmeste leder, i den perioden der det normalt er mindre møtevirksomhet og lavere aktivitet enn ved normal drift. Alle lønnes av den enheten de normalt jobber på, noe som er gunstig økonomisk for enheten de jobber for i sommer.

Men det er ikke bare økonomi og styring av ressurser som gjør at sykehusdirektøren og ledergruppa har ønsket at flere tar del i prosjektet, og holder seg faglig oppdatert. Det vil forbedre muligheten for de ansatte i administrative stillinger å bedre forstå virksomheten fra et annet perspektiv. Dette vil kunne gi en dypere forståelse av og kunnskap om kjernevirksomheten på UNN, som igjen kan brukes i administrativt arbeid.

– Jeg mener dette vil kunne bidra til å bygge kultur, sier Harald Lind.

– Vi må unngå en kultur der vi bruker «oss» og «dem», men omtaler UNN som «vi». Det kan dette bidra til, mener han.

Joakim Sjöbäck oppfordrer flere i administrative stillinger til å gripe muligheten til å komme seg ut i klinisk arbeid i sommer, og kan kontaktes for hjelp og veiledning.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.