Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken roser jobben som helsesekretærene Ine Charlotte Olsen og Christina Nilsen gjør for å få pasienter til å møte til avtalte timer gjennom telefonkontakt og SMS-varsling. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken roser jobben som helsesekretærene Ine Charlotte Olsen og Christina Nilsen gjør for å få pasienter til å møte til avtalte timer gjennom telefonkontakt og SMS-varsling. Foto: Jan Fredrik Frantzen

SMS-varsling og telefonkontakt virker

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken roser jobben som helsesekretærene Ine Charlotte Olsen og Christina Nilsen gjør for å få pasienter til å møte til avtalte timer gjennom telefonkontakt og SMS-varsling. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken roser jobben som helsesekretærene Ine Charlotte Olsen og Christina Nilsen gjør for å få pasienter til å møte til avtalte timer gjennom telefonkontakt og SMS-varsling. Foto: Jan Fredrik Frantzen

- Jeg ringer fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og lurer på om du har mulighet for å møte til oppsatt time hos oss?

Sekretær Ine Charlotte Olsen ved Ortopedi- og plastikkirurgisk poliklinikk ringer ukentlig til mange pasienter som har fått time ved poliklinikken.

– Dette er et ledd i et langsiktig forbedringsarbeid hvor vi jobber med ulike tiltak for å redusere ventetider og gi flest mulig pasienter et tilbud hos oss, sier klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg ved Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken i UNN.

110 000 årlige konsultasjoner

Han er sjef for en klinikk som har 110 000 polikliniske konsultasjoner i året. Første halvår i 2014 var det over 2200 pasienter som ikke møtte til oppsatt time for dagbehandling eller poliklinikk i denne klinikken. Etter årets seks første måneder er tallet redusert til 1700.

– Dette er et resultat av en bevisst strategi. Våre medarbeidere, spesielt sekretærene i poliklinikkene, gjør daglig en iherdig innsats direkte mot pasientene. SMS-varsling er innført og fungerer stadig bedre som påminnelse i forkant av avtalt time. I tillegg ringer vi til pasienter som skal til dagkirurgisk behandling for å høre om de har fått innkallingsbrev, og om datoen som er satt opp passer.

– Et tredje element er selvsagt også at gebyret for ikke å møte opp til time uten å melde fra, er økt fra 320 til 640 kroner i 2015, forteller Nordvåg.

Dårlig ressursutnyttelse

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har antall pasienter som ikke har møtt til oppsatt time vært nesten uendret fra 2012 til 2014. I overkant av 17000 pasienter har årlig latt være å møte til time og har heller ikke meldt fra at de ikke kan komme.

– Det gir for liten utnyttelse av ressursene våre og det skaper unødvendig lange ventetider. Det er sånn sett dårlig gjort overfor medpasienter at man ikke melder fra dersom man er forhindret fra å komme, eller ikke trenger timen lenger, sier Bjørn-Yngvar Nordvåg.

En ønsket kvalitetsforbedring

Men klinikksjefen er svært fornøyd med at arbeidet for å redusere antallet pasienter som ikke møter til time, har gitt så positiv uttelling første halvår.

– Jeg vil berømme de ansatte som jobber med dette, og samtidig understreke at det er en ønsket kvalitetsforbedring i tilbudet til pasientene. Det gir en mer effektiv logistikk som igjen gir kortere ventetider.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.