Spennende anestesisatsing

Det etterlengtede prosjektet med Preoperativ anestesipoliklinikk er endelig etablert ved UNN.

Riktignok hadde 67 pasienter allerede rukket å være innom siden 12. januar. Men én måned senere kunne direktør Tor Ingebrigtsen formelt gratulerer anestesioverlege Geir Ivar Elgjo og hans medhjelpere ved anestesi- og operasjonsavdelingen med etableringen.

– Det er gjort en stor jobb med å få dette etablert, og det er kjempespennende at vi nå er i gang, fastslo UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

– Pionerarbeid ved UNN

Siden 2008 har det vært jobbet med planene, som Elgjo brakte med seg fra USA. Nå har brikkene falt på plass, med både økonomi, bemanning, organisering og ikke minst lokaler.

Foreløpig er klinikken etablert med venterom, kontorplass og to konsultasjonsrom i syvende etasje av A-fløya, i korridoren der anestesilegene til daglig holder til.

– Dette er et pionerarbeid ved UNN, som har vist seg vellykket og fungerer godt andre steder. Nå håper vi at andre skal komme hit for å lære av den jobben vi har gjort, sier Geir Ivar Elgjo.

Hovedhensikten med preoperativ anestesipoliklikk er å kartlegge pasientene før de ankommer til operasjon, slik at man blant annet unngår unødvendige strykninger som en følge av dårlig forarbeid. Allerede er tre strykninger unngått.

Kartleggingen av pasientene vil ventelig også bidra til tryggere kirurgi.

– Vi søker å kartlegge alle forhold ved pasienten i forkant for å unngå unødvendige overraskelser tett opp mot operasjon. Vi tar blant annet i bruk et nytt skjema som pasienter skal fylle ut i god tid før operasjon. Deretter vil de ved behov bli fulgt opp på telefon, og til sist gjennom tilsyn på den nye klinikken, forklarer Geir Ivar Elgjo.

Prosjektkoordinator

Anestesisykepleier Ann Iren Sommerseth er engasjert for å koordinere arbeidet internt og følge opp pasientene som skal innom poliklinikken. Foreløpig er arbeidet rettet mot pasienter ved gastrokirurgen, men på sikt er målet å utvide mot flere avdelinger.

Sommerseth, som var ferdigutdannet sykepleier i 1999 og har jobbet som anestesisykepleier siden 2008, er foreløpig engasjert i en prosjektstillingen for et halvt år.

– Så langt har det fungert fint, og det er lærerikt å jobbe med et nytt prosjekt. Vi får testet ut logistikken internt, og blant annet sett hvordan kapasiteten er. Så langt har vi hatt fra to-tre til 10-11 pasienter på enkeltdager, sier Ann Iren Sommerseth.

Poliklinikken har for øvrig utspring i det interne Lean-prosjektet ”Elektive pasientforløp”.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.